Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

Herbal essences nagradna igra/konkurs traje od 01.11.2022 do 30.11.2022 u Lilly.

Nagrade:

 • 1 x BOSCH sokovnik
 • 1 x BEKO Air Purifier

Ukupan broj nagrada: 2

Pravo učešća

Na konkursu mogu učestvovati fizička lica – stariji od 18 godina, vlasnici stvarnih, validnih, javnih, ličnih, aktivnih i otvorenih Facebook profila koja imaju prebivalište u Srbiji, bez Kosova i Metohije.

Zaposleni kod organizatora Mediacom d.o.o. Beograd i bilo koje kompanije koja je uključena u realizaciju bilo koje radnje vezane za organizaciju i sprovođenje konkursa kao ni članovi njihovih porodica, ne mogu učestvovati u konkursu.

Kako učestvovati?

Radi učešća učesnik treba da u toku konkursa:

 1. Kupi bilo koji Herbal Essences proizvod u bilo kojoj Lilly drogeriji na teritoriji Republike Srbije i sačuva do kraja konkursa fiskalni račun o tome (prikaz originalnog jedinstvenog fiskalnog računa sa jedinstvenim QR codom i brojem biće diskvalifikacioni uslov za ostvarivanje prava na nagradu)
 2. Sačuvajte originalni jedinstveni fiskalni račun sa jedinstvenim QR codom i brojem
 3. Izradi i na Herbal Essences Srbija Facebook stranicu i komentaru ispod posta na OVOM LINKU postavi fotografiju svog omiljenog jesenjeg rituala uz što kreativniji opis jesenjeg rituala.

Fotografije sa komentarom učesnika odnosno sami učesnici čiji profili su nastali samo za potrebe učešća u konkursu, koji su bez sadržaja i prijatelja način pokaže da nisu realni niti aktivni te da ne ispunjavaju uslove ovog konkursa, biće diskvalifikovani

Preduslovi za validno učešće u konkursu da bi prijavljivanje i postavljanje fotografije sa komentarom bilo validno potrebno je da budu kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

 • Profili učesnika ne smeju biti lažni, zatvoreni, bez profilne slike, bez sadržaja ili sa nerealnim sadržajem, bez prijatelja te na bilo koji drugi način ukazivati da su sačinjeni samo za potrebe učešća na konkursu
 • Prijavljivanje i postavljanje fotografije sa komentarom kao i kupovina proizvoda mora biti izvršeno isključivo u toku trajanja konkursa (fotografije sa komentarom koje su postavljeni pre ili kasnije neće biti uzeti u obzir, kao ni dokaz o kupovini proizvoda pre ili posle trajanja Konkursa); Jedna ista fotografija sa komentarom može biti postavljena samo jednom tokom konkursa od strane jednog učesnika
 • U slučaju da jedna ista fotografija sa komentarom bude primljena sa strane dva ili više profila, biće validna samo fotografija sa komentarom koja je prema hronološkom redosledu vremena prijema bila prva primljena

Fotografije sa komentarima moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • Biti originalne i realne, istinite sa temom konkursa, bez tekstova, logotipa, brendova ili bilo kojih drugih sadržaja koji bi mogli uključivati autorska prava koja ne pripadaju Učesniku
 • Mora se odnositi isključivo na temu konkursa- jesenji ritual
 • Ne sme sadržati vulgarne, neprimerene prikaze, niti smeju predstavljati uvredu ili neprijatnost za bilo koga
 • Ne sme ni na jedan način biti korišćena za kršenja ili pokušaj kršenja zakona ili prava trećih lica, kao ni za propagiranje, agitovanje, reklamiranje u bilo koje svrhe, od strane Učesnika
 • Ne sme sadržati sliku/ prikaz dece;
 • Ne sme da prikazuju konzumiranje duvana ili alkohola, prikaze vožnje koja promoviše nasilno ili neodgovorno ponašanje, itd
 • Ne sme da sadrži bogohulne, klevetničke, nepristojne, seksualno eksplicitne, opscene, uvredljive, politički i/ili kulturno osjetljive sadržaje, ili koji promovišu nasilje, mizoginiju ili upućuju na nezakonite aktivnosti, ili koji promovišu diskriminaciju na osnovu rase, vere, pola, nacionalnog porekla, telesnog invaliditeta ili starosti, ili koji krše prava trećih lica ili zakona, ili koji organizatora stavlja u nepovoljni položaj.

Odabir dobotnika

Žiri koji će biti imenovan od strane organizatora izabraće zajednički 2 najkreativnije fotografije sa komentarom koje odgovaraju temi Konkursa i Učesnici koji su ih postavili ukoliko ispunjavaju sve uslove iz pravila.

Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu. Nagradu nije moguće zameniti za drugu nagradu ili za novac.

Objava dobitnika

Nazivi profila najuspešnijih Učesnika će biti objavljena u formi story-ja na facebook stranici Herbal Essences Srbija u roku od najviše 5 kalendarskih dana od dana utvrđivanja validnosti učešća.

Dodela nagrada

Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u skladu sa dogovorom sa dobitnikom a prema mogućnostima dostave od strane organizatora. Ukoliko se potencijalni dobitnik nagrade ne odazove nakon objave, putem slanja DM (direct massage) Facebook stranice Herbal Essences Srbija u roku od pet dana od dana objave story obaveštenja da je osvojio nagradu, ili se utvrdi da nije ispunio sve uslove iz konkursa nagrade ostaju organizatoru.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje posetite Herbal Essences Srbija Facebook

P&G nagradna igra uz Herbal essences traje do 30.11.2022, a za pravila kliknite OVDE

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!