Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Guarana konkurs traje od 23.8.2021 u 08:00h do 4.10.2021 u 23:59h

Nagrade su:

Ukupan broj nagrada je 1635:
5 x Konzola SonyPlaystation 5 sa Igrom NBA 2K 22
10 x Guarana dres sa potpisom Nikole Jokića
20 x Mini Joker frižider sa gratis punjenjem narednih 12 meseci (po paket Joker-a 0,25 svakog meseca na adresu Dobitnika)
100 x Joker ranac
500 x Joker majica
1000 x Guarana Joker 0.25l paket

Konkurs se organizuje u prodajnim mestima Merkator S sistema, i to u svim prodavnicama Merkator, Roda i Idea na celoj teritoriji Republike Srbije, ne uključujući AP Kosovo i Metohiju.

Ko može učestvovati?

Pravo učešća u konkursu imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije i koja u periodu trajanja konkursa imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije i koja imaju najmanje 15 godina.

Oglasi

Pravo učešća u konkursu nemaju zaposleni kod organizatora, zatim zaposleni u zavisnom privrednom društvu Organizatora „Knjaz Miloš – Natura“ d.o.o. Beograd, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

Kako učestvovati?

  1. Kupi 2x bilo koje pakovanje Guarana Joker (Guarana Joker limenke u pakovanju 0.5 litara i 0.25 litara) u RODA, IDEA ili Merkator objektu
  2. Sačuvaj kod sa fiskalnog isečka. Na dodatku fiskalnog računa (fiskalnom isečku) se dobija kod koji predstavlja uslov za učešće u konkursu
  3. Registruj se na web sajtu www.uparijokicaufulu.rs
  4. Unesi kod www.uparijokicaufulu.rs
  5. Odigraj igricu i rangiranje za nagrade može da počne

Igrica je „memory game“ u kojoj učesnik otvara 28 kartica kako bi sastavio 14 parova. Maksimalan broj parova je 14. Učesnik istovremeno može otvoriti najviše 2 kartice koje mogu predstavljati potencijalni par. Svaki par nosi određen broj bodova u odnosu na vreme kada je isti spojen, tako da se broj ostvarenih bodova za svaki spojen par, sa protokom vremena smanjuje. Maksimalno vreme trajanja igrice je 2 minuta, odnosno 120 sekundi.

Dodeljivanje bodova se vrši u odnosu na sekunde kada je par spojen, odnosno na svakih 5 sekundi se menja vrednost spojenog para (broj ostvarenih bodova), prema navedenoj skali:

Za vreme igranja same igrice, zabranjeno je: otvaranje novih prozora („tabova“) u pretraživaču u kome je igrica otvorena, otvaranje bilo kojih drugih pretraživača kao i drugih programa. Ukoliko organizator utvrdi da je učesnik za vreme igranja igrice otvorio novi prozor u pretraživaču ili otvorio drugi pretraživač ili program, učesnik će biti automatski diskvalifikovan.

Oglasi
Oglasi

Učesnici su dužni da sačuvaju svoje fiskalne račune, koje su dobili prilikom kupovine i fiskalne isečke (fiskalne dodatke) na osnovu kojih su dobili kod za učešće u konkursu, a za ostvarivanje prava na nagradu je neophodno prikazati organizatoru fiskalni račun i fiskalni isečak.

Biranje pobednika

Rang lista je na stranici www.uparijokicaufulu.rs/top-lista

Na web stranici www.uparijokicaufulu.rs će sve vreme trajanja konkursa biti dostupna aktuelna rang lista, a osnovni kriterijum za rangiranje učesnika jeste broj ostvarenih bodova. U slučaju da postoji više učesnika sa istim brojem ostvarenih bodova, kao dodatni kriterijum u takvim slučajevima primenjivaće se vreme za koje je učesnik ostvario bodove. Razumevanja radi, učesnik koji je ostvario isti broj bodova kao drugi učesnik ili učesnici, ali za kraće vreme igranja igrice, imaće prednost u rangiranju u odnosu na drugog učesnika ili učesnike sa istim brojem bodova. U slučaju da postoji više učesnika sa istim brojem ostvarenih bodova i sa istim vremenom igranja igrice, prednost će imati učesnik koji je prvi odigrao igricu.

Unosom novog, ispravnog koda, svaki učesnik može učestvovati neograničen broj puta u toku Perioda trajanja konkursa, a ako je učesnik učestvovao više puta računa se najbolji rezultat učesnika, odnosno najviši broj bodova ostvaren jednim učešćem iz čega proizilazi da svaki učesnik može osvojiti samo jednu nagradu

Konačna rang lista dobitnika konkursa će biti objavljena nakon završetka konkursa na web sajtu www.uparijokicaufulu.rs, najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana završetka Konkursa Ova lista će se zvati „Dobitnici nagrada“ i ova lista je jedina merodavna za priznavanje prava na nagradu.

Način i rok predaje nagrada

Ukoliko učesnik osvoji poklon čija je pojedinačna vrednost iznad 13.000,00 RSD, ima obavezu da organizatoru u roku od 48 sati od poziva organizatora, dostavi fotokopiju lične karte ili drugi lični dokument koji sadrži podatke: ime i prezime, prebivalište i JMBG učesnika. Korisnik dostavlja podatke na e-mail adresu uparijokicaufulu@guarana.com.

Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika, nekom od poštanskih/kurirskih službi, koja će kontaktirati dobitnike nagrada. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa bilo kojim od dobitnika, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost organizatora ili ukoliko im se ne može da dostaviti nagrada u roku od 15 radnih dana od objave konačne rang liste dobitnika. Nakon ovog perioda, organizator nije u obavezi da uruči nagradu Dobitniku.

Prilikom dostavljanja nagrade, dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš), prikazati fiskalni račun sa fiskalnim dodatkom (fiskalnim isečkom) na kome je prikazan kod za učešće u Konkursu kao dokaz kupovine proizvoda – Dobitnik će popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade, prilikom preuzimanja iste. Uručenje poklona je isključivo lično.

Organizator snosi sve troškove dostave nagrada svim dobitnicima konkursa.

Pravila i učestvovanje

Za učestvovanje poseti www.uparijokicaufulu.rs

Rang lista je na stranici www.uparijokicaufulu.rs/top-lista

Za pravila klikni OVDE