52 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Najnovija Dukat nagradna igra je na stranici www.nagradneigrers.com/tag/dukat/

Dukat nagradna igra/nagradni konkur od ispod je trajala od 03.07.2023. do 30.07.2023. godine u 23:59h na nagradnikonkurs.jogurti.dukat.rs

Nagradne nedelje počinju:

 • I nedelja – od 03.07. u 00:01 časova do 09.07.2023. u 23:59:59.
 • II nedelja – od 10.07. u 00:01 časova do 16.07.2023. u 23:59:59.
 • III nedelja – od 17.07. u 00:01 časova do 23.07.2023. u 23:59:59.
 • IV nedelja – od 24.07. u 00:01 časova do 30.07.2023. u 23:59:59.

Nagrade:

20 nedeljnih nagrade su, redom prema osvojenim poenima:

Oglasi
 • Samsung TV 55
 • Električni trotinet
 • Električni trotinet
 • Nespreso aparat za kafu
 • Bluetooth slušalice
 • Pokon katrica Tehnomedia 12.000 rsd
 • Pokon katrica Tehnomedia 12.000 rsd
 • Gift on card za trzne centre 12.000 rsd
 • 12 x Dukat poklon paket

Ukupan broj nagrada: 80

Dukat proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

 • Jogurt 3.2%mm Dukat pet 1.5kg
 • Jogurt gusti Dukat 1,5 kg
 • Jogurt 3,2%mm Dukat pet 1kg
 • Jogurt 3,2mm% Dukat pet 500g
 • Jogurt 3.2%mm Dukat 250g

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja su korisnici internet mreže sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Zaposleni kod organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u konkursu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi aplikacije i Konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Konkurs.

Kako učestvovati?

 1. U bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije kupite Dukat proizvod za liste iznad
 2. Posetite www.nagradnikonkurs.jogurti.dukat.rs
 3. Kreirajte naloga
 4. Unesite PFR broj računa
 5. U polju koje je predodređeno za unos fotografije postavi fotografiju računa za koji se vezuje uneti kod nefiskalnog isečka (Na fotografiji treba da budu jasno vidljivi svi neophodni elementi: kada i gde je obavljena kupovina i šta je kupljeno, kao i sam kod)
 6. Sačuvajte račun kao dokaz o kupovini

Nakon unosa koda i slike, organizator će dodeliti određeni broj poena i to:

Dukat Jogurt 3,2%mm, čaša 180g  1 bod
Dukat Jogurt 3,2%mm, čaša 250g2 boda
Dukat Jogurt 3,2%mm, PET 500g3 boda
Dukat Jogurt 3,2%mm, PET 1kg 4 boda
Dukat Jogurt 3,2%mm, PET 1,5kg5 bodova
Dukat Jogurt 3,2%mm, PET 1,5kg 500g GRATIS5 bodova
Dukat Jogurt 3,2%mm, PET 1kg 2+1 GRATIS6 bodova

Napomene:

 • Učesnik može, za vreme trajanja konkursa, poslati neograničen broj kodova.
 • Svaki poslati kod je važeći samo u nedelji u kojoj je poslat.

VAŽNO!

Najraniji datum izdavanja fiskalnog računa :

Oglasi
Oglasi
 • za 1. nedelju konkursa može biti 03.07. u 00:01 časova a najkasniji 09.07.2023. u 23:59:59. I može biti iskorišćen samo jednom u sve četiri nedelje nagradnog konkursa.
 • za 2. nedelju konkursa može biti 03.07. u 00:01 časova a najkasniji 16.07.2023. u 23:59:59. I može biti iskorišćen samo jednom za drugu, treću ili četvrtu nedelju nagradnog konkursa.
 • za 3. nedelju konkursa može biti 18.05. u 00:01 časova a najkasniji 23.07.2023. u 23:59:59. I može biti iskorišćen samo jednom za treću ili četvrtu nedelju nagradnog konkursa.
 • za 4. nedelju konkursa može biti 25.05. u 00:01 časova a najkasniji 30.07.2023. u 23:59:59. I može biti iskorišćen samo jednom za četvrtu nedelju nagradnog konkursa.

Odabir dobitnika i rang lista

Po završetku svakog nedeljnog ciklusa, nedeljni dobitnici se određuju na osnovu ukupnog broja sakupljenih bodova tokom te nedelje.

U slučaju da više učesnika ostvari identičan broj bodova, nedeljnu nagradu će dobiti učesnik koji u kraćem vremenskom periodu ostvari najveći broj bodova, pri čemu će se kao kriterijumi uzeti datumi i vremena izdavanja svih fiskalnih isečaka.

Učesnici mogu da provere svoj trenutni plasman isključivo putem Rang liste.

Organizator u toku nedelje objavljuje rang listu učesnika. Navedena Rang lista Učesnika prema sakupljenom broju bodova (tokom trajanja Konkursa određene nedelje), je informativnog karaktera. Ažuriranje liste od strane ogranizatora se vrši radnim danima od 09 do 17h.

 • Od petka od 17h do ponedeljka do 09h rang lista se ne ažurira.
 • Rang lista za svaku nedelju konkursa nije konačna i podleže izmenama zbog ažuriranja podataka saglasno pristiglim prijavama u toku tekuće nedelje.
 • Rang lista je privremena do objavljivanja nedeljne rang liste na društvenim mrežama.
 • Organizator vrši proveru svih pristiglih računa, pre objavljivanja finalne rang liste za svaku nedelju.

Nagradne nedelje počinju:

I nedelja – od 03.07. u 00:01 časova do 09.07.2023. u 23:59:59.
II nedelja – od 10.07. u 00:01 časova do 16.07.2023. u 23:59:59.
III nedelja – od 17.07. u 00:01 časova do 23.07.2023. u 23:59:59.
IV nedelja – od 24.07. u 00:01 časova do 30.07.2023. u 23:59:59.

Nedeljnu nagradu učesnik može osvojiti samo jednom u toku trajanja čitavog konkursa. Ukoliko se prilikom kontrole podataka utvrdi da je učesnik u ranijoj nedelji konkursa već dobio nagradu, on se izuzima iz rangiranja za nedeljnu nagradu u tekućoj nedelji.

Oglasi
Oglasi

Objava dobitnika

Imena učesnika biće objavljena na internet stranici organizatora www.nagradnikonkurs.jogurti.dukat.rs na stranici pod nazivom „Rang lista“ u roku od 14 dana nakon završene nedelje za koju se nagrada dodeljuje osim u slučaju kada učesnici ne dostave tražene originalne račune. U tom slučaju objavljivanje nedeljne rang liste se prolongira za dodatnih 7 dana, za tu nedelju, kako bi se pribavili računi učesnika koji je rangiran odmah iza učesnika koji nije dostavio račune.

Po završetku svakog nedeljnog ciklusa, nedeljni dobitnici se određuju na osnovu ukupnog broja sakupljenih bodova tokom te nedelje, kada će biti sačinjena i konačna Rang lista za proteklu nedelju.

 • Konačna rang lista za prvu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 24.07.2023. u 12:00h
 • Konačna rang lista za drugu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 31.07.2023. u 12:00h
 • Konačna rang lista za treću nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 07.08.2023. u 12:00h
 • Konačna rang lista za četvrtu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 14.08.2023. u 12:00h

Obaveštenje dobitnika

Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) i nefiskalni isečak na kome se nalazi kod koji je uneo na Veb sajt i iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev pre objavljivanja finalne nedeljne rang liste.

Dobitnici nedeljnih nagrada će biti kontaktirani od strane Organizatora u roku od 72h po završetku nagradne nedelje u kojoj su ispunili uslov za dobijanje nagrade, nakon čega su dužni da pošalju nefiskalni isečak sa kodom i original fiskalnih računa na uvid isključivo PostExpresom kao potvrdu kupovine i učešća na adresu: Poliplan1to1 d.o.o, ul. Konstantina Kavafija 5 11070 Zemun, u roku od 5 radnih dana od dana završetka nedelje nagradnog konkursa.

Dobitnici nagrada mogu lično dostaviti original računa na navedenu adresu Poliplan1to1 d.o.o, ul. Konstantina Kavafija 5 11070 Zemun, radnim danima u periodu od 9h do 17h.

Dodela nagrada

Nagrađeni učesnici Konkursa biće u obavezi da dostave naznačene podatke najkasnije u roku od 7 dana od dana objavljivanja konačne rang liste sa imenima dobitnika. Ukoliko dobitnici postupe suprotno Pravilima Konkursa odnosno ne dostave potrebne podatke u roku od 7 dana od momenta objavljivanja konačne rang liste, organizator neće biti u obavezi da im dodeli nagrade, u kom slučaju se nagrade dodeliti sledećim učesnicima sa najboljim rezultatom.

Nedeljne nagrade će biti dostavljene na kućne adrese korisnika nakon što korisnici dostave original svojih računa, kao dokaz o kupovini, najkasnije u roku od 90 dana od završetka konkursa.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje posetite nagradnikonkurs.jogurti.dukat.rs

Dukat nagradna igra traje do 30.07.2023, a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
52 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!