1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj
Oglasi

Trajanje:

Nova Dukat nagradna igra uz Čokoladno mleko Dukat je na linku
www.nagradneigrers.com/tag/dukat/

Dukat nagradna igra/konkurs od ispod je trajala 03.10.2022 do 30.10.2022. godine u 23:59h.

Nagrade:

 • 20 x Električni trotinet (svake nedelje po 5 trotineta)
 • 60 x Dukat poklon paket (svake nedelje po 15 poklon paketa)

Ukupan broj nagrada: 80

Pravo učešća

Pravo učešća na Dukat konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja su korisnici internet mreže sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Oglasi

Zaposleni kod organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u Konkursu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi aplikacije i Konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za konkurs.

Proizvodi koji učestvuju u konkursu

 • Dukat čokoladno mleko 0,2l (svi ukusi)
 • Dukat čokoladno mleko 0,5l (svi ukusi)
 • Dukat čokoladno mleko 1l (svi ukusi)

Nagradne nedelje počinju

 • I nedelja – od 03.10.2022.u 00:01 časova do 09.10.2022. u 23:59:59.
 • II nedelja – od 10.10.2022. u 00:01 časova do 16.10.2022. u 23:59:59.
 • III nedelja – od 17.10.2022. u 00:01 časova do 23.10.2022. u 23:59:59.
 • IV nedelja – od 24.10.2022. u 00:01 časova do 30.10.2022. u 23:59:59.

Kako učestvovati?

 1. Kupi u bilo kom Delhaize maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije neki od proizvoda iz pravila
 2. Sačuvaj nefiskalni isečak na kome se nalazi kod kao dokaz o kupovini i račun o kupovini
 3. Poseti veb sajt www.dukat.rs
 4. Kreiraj nalog
 5. Unesi Kod koji se nalazi na nefiskalnom isečku računa
 6. Nakon unosa svakog ispravnog koda, u polju koje je predodređeno za unos fotografije postavi fotografiju računa za koji se vezuje uneti kod nefiskalnog isečka.

Nakon unosa koda i slike, organizator će dodeliti određeni broj poena i to:

 • 1 poena: Dukat čokoladno mleko 0,2l (svi ukusi)
 • 2 poena: Dukat čokoladno mleko 0,5l (svi ukusi)
 • 3 poena: Dukat čokoladno mleko 1l (svi ukusi)

Napomene:

 • Na fotografiji treba da budu jasno vidljivi svi neophodni elementi: kada i gde je obavljena kupovina i šta je kupljeno, kao i sam kod. Svaka slika računa na kojoj nisu jasno vidljivi svi elementi, neće biti prihvaćena, te se prijava sa ovim računom neće uzeti u obzir pri obračunu poena i dodeli nagrada.
 • Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj kodova.
 • Učesnik je dužan da čuva dokaze o kupovini (originale računa) i nefiskalni isečak na kome se nalazi kod koji je uneo na Veb sajt i iste prezentuje i preda organizatoru na njegov zahtev

Odabir dobitnika

Učesnici će za nedeljne nagrade biti rangirani prema broju skupljenih bodova na rang listi u tekućoj nedelji nagradne igre.

Učesnici mogu da provere svoj trenutni plasman isključivo putem Rang liste.

Napomene za objavljivanje liste:

 • Organizator će u toku nedelje objavljivati rang listu učesnika. Navedena Rang lista Učesnika prema sakupljenom broju bodova (tokom trajanja konkursa određene nedelje), je informativnog karaktera.
 • U slučaju da više učesnika ostvari identičan broj bodova, nedeljnu nagradu će dobiti učesnik koji u kraćem vremenskom periodu ostvari najveći broj bodova, pri čemu će se kao kriterijumi uzeti datumi i vremena izdavanja svih fiskalnih isečaka.
 • Ažuriranje liste od strane ogranizatora se vrši radnim danima od 09 do 17h.
 • Od petka od 17h do ponedeljka do 09h rang lista se ne ažurira.
 • Rang lista za svaku nedelju konkursa nije konačna i podleže izmenama zbog ažuriranja podataka saglasno pristiglim prijavama u toku tekuće nedelje.
 • Rang lista je privremena do objavljivanja nedeljne rang liste na društvenim mrežama.
 • Organizator vrši proveru svih pristiglih računa, pre objavljivanja finalne rang liste za svaku nedelju.

Objava dobitnika

Imena Učesnika biće objavljena na internet stranici www.dukat.rs na stranici pod nazivom „Rang lista“ u roku od 14 dana nakon završene nedelje za koju se nagrada dodeljuje osim u slučaju kada učesnici ne dostave tražene originalne račune. U tom slučaju objavljivanje nedeljne rang liste se prolongira za dodatnih 7 dana, za tu nedelju, kako bi se pribavili računi učesnika koji je rangiran odmah iza učesnika koji nije dostavio originale računa.

Najkasnije objave dobitnika:

 • Konačna rang lista za prvu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 23.10.2022. u 12:00h.
 • Konačna rang lista za drugu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 30.10.2022. u 12:00h.
 • Konačna rang lista za treću nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 06.11.2022. u 12:00h.
 • Konačna rang lista za četvrtu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 13.11.2022. u 12:00h.

Organizator će dobitnike nedeljnih nagrada konkursa objaviti i na Dukat Fejsbuk i Instagram stranicama najkasnije 14 dana od završetka nedelje za koju se dodeljuje nagrada.

Oglasi

Organizator zadržava pravo da, u slučaju neblagovremenog prijema računa na proveru, dobitnike nedeljnih nagrada objavi i nakon više od 14 dana od dana završetka nedelje konkursa.

Obaveštenje dobitnika

Dobitnici nedeljnih nagrada će biti kontaktirani od strane Organizatora u roku od 72h po završetku nagradne nedelje u kojoj su ispunili uslov za dobijanje nagrade, nakon čega su dužni da pošalju nefiskalni isečak sa kodom i original fiskalnih računa na uvid isključivo PostExpresom kao potvrdu kupovine i učešća na adresu: Poliplan1to1 d.o.o, ul. Hemingvejeva 2a, 11070 Zemun, u roku od 14 dana od dana završetka nedelje nagradnog konkursa.

Dobitnici nagrada mogu lično dostaviti originale računa na navedenu adresu Poliplan1to1 d.o.o, ul. Hemingvejeva 2a, 11070 Zemun, radnim danima u periodu od 9h do 17h.

Dodela nagrada

Nedeljne nagrade će biti dostavljene na kućne adrese korisnika nakon što korisnici dostave original svojih računa, kao dokaz o kupovini, saglasno tački 4.6. ovih Pravila a najkasnije u roku od 90 dana od završetka konkursa.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje poseti www.dukat.rs

Dukat nagradna igra traje do 30.10.2022, a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!