Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Dijamant konkurs traje od 24. septembra 2021. godine. do 18. novembra 2021. godine, u 23:59 časova. na sajtu sendviczalegendu.rs

Nagrade:

6 x vaučer u Gigatronu u iznosu od 300 € (tri stotine evra)
Utešne nagrade u vidu poklon paketa Dijamant proizvoda i dukserice sa ispisom ‚‚Legenda“ osvajaju kreativna rešenja koja imaju najveći broj „sviđanja“ (lajkova), na web sajtu www.sendviczalegendu.rs

Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u Dijamant konkursu imaju samo fizička lica i to:

  1. Punoletna lica, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
  2. Maloletna lica, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, za čiju prijavu je neophodna saglasnost roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika

U Konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod organizatora, marketinških agencija koje je Organizator angažovao u promociji Konkursa, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, roditelji, rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Oglasi

Kako učestvovati?

Za učestvovanje posetite web sajt www.sendviczalegendu.rs i:

  1. Registrirajte se na sajtu https://sendviczalegendu.rs
  2. Unesite kreativnog rešenja, odnosno fotografije sa nazivom sendviča i sastojcima na stranici „Sendvič za legendu“.
  3. U trenutku kada kreativno rešenje bude objavljeno na stranici i odobreno od strane administratora, autor kreativnog rešenja postaje validan učesnik u ovoj aktivaciji.
  • Učesnik može imati više prijava, odnosno više kreativnih rešenja.
  • Kreativno rešenje mora da bude originalno kreiran rad od strane učesnika.
  • Kreativna rešenja celokupno preuzeta sa interneta neće biti uzeta u razmatranje, kao i ona sa neprikladanim sadržajem u skladu sa pravilima i uslovima nagradnog konkursa
  • Učesnik garantuje da sa poslatim kreativnim rešenjem ne krši autorska i druga prava trećih lica. Ukoliko dođe do kršenja prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik

Maloletnik je dužan da prilikom prijave unese e-mail svog roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika sa kojeg je potrebno da roditelj, staratelj, odnosno drugi zakonski zastupnika maloletnika, u roku od 48 sati od prijema mejla, da saglasnost za učešće maloletnika, a kojom potvrđuje i da je upoznat sa ovim pravilima kreativnog konkursa i uslovima učestvovanja u kreativnom konkursu.

Odabir pobednika nagradne igre

Pobednici su oni učesnici koji po mišljenju žirija dostave najkreativnije rešenje.

U slučaju da se, nakon proglašenja, utvrdi da pobednik u nekom trenutku nije ispoštovao pravila ovog konkursa, proglašava se zamenski pobednik. Zamenski pobednik je učesnik koji je prvi sledeći iza pobednika na listi učesnika rangiranoj od strane članova žirija po kriterijumu kreativnosti i originalnosti. Na mesto diskvalifikovane pobedničke prijave se plasira Prijava Zamenskog pobednika.

Oglasi
Oglasi

Obaveštenje dobitnika o osvojenim nagradama i preuzimanje nagrada

Pobednici će inicijalno biti kontaktirani putem mejla ili broja telefona, od strane Organizatora, uz informacije o pobedi, potpisivanju Autorskog ugovora i primopredaji nagrade.

Organizator ima pravo da listu pobednika u celosti objavi javno na svom sajtu, na svojoj Facebook stranici ili Instagram profile brenda, a sa čim su saglasni svi Učesnici ovog Konkursa.

Pobednici su u obavezi da u roku od 72 od primanja mejla ili poruke odgovore na isti i prihvate nagradu, ali i dostave sve neophodne podatke za isporuku nagrade.

U slučaju da pobednik u roku od 72 sata ne obavesti organizatora o prihvatanju nagrade i/ili ne dostavi tačne podatke neophodne za potpisivanje Autorskog ugovora i isporuku nagrade, gubi pravo na osvojenu nagradu i žiri bira Zamenskog pobednika po istim pravilima.

Pravila i učestvovanje

Za pravila Dijamant nagradna igra počinje 24.9.2021, a za učestvovanje poseti sendviczalegendu.rs