Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Bambi konkurs uz Bambi Josh proizvode traje od 15.06.2018. godine u 00:01. i završava se 20.07.2018. godine u 23:59 h.

Ukupno se dodeljuje 920 (devestodvadeset) nagrada na Konkursu, i to:
5 vrsta nagrada i to su:
I (glavna) nagrada: 5 x Put na Ibicu za troje
II (dodatna) nagrada: 15 bicikala
III (dodatna) nagrada: 150 peškira
IV (dodatna) nagrada: 250 majica
V (dodatna) nagrada: 500 Josh! paketa
Svake nedelje se na Konkursu dodeljuje 184 (stoosamdesetičetiri) nagrade i to:
I (glavna) nagrada: 1 x Put na Ibicu za troje
II (dodatna) nagrada: 3 bicikla
III (dodatna) nagrada: 30 peškira
IV (dodatna) nagrada: 50 majica
V (dodatna) nagrada: 100 Josh! paketa

Pravo učešća na Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja imaju aktiviran viber nalog ili pristup internetu, sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da kupi u bilo kom maloprodajnom objektu neki od označenih Bambi Josh proizvoda (u daljem tekstu „Pakovanje”) da unese kod koji se nalazi odštampan unutar pakovanja u Viber javni nalog Josh ili veb stranicu www.ribica.rs

Oglasi

Nakon kupovine Pakovanja potrebno je:
Zaprati JOSH! Viber Public Account-u (u daljem tekstu: Javni nalog), koji
može pronaći pretragom na Viberu u polju “Public”, “Find more public accounts” i u
polju „Poruka/Message” potvrdi da li već ima jedinstvenu korisničku šifru. Ako ima,
onda treba da je ukuca kako bi se sinhronizovali bodovi koje već sakupio. Ukoliko
odgovori sa ‘NE’ korisnik prelazi na sledeći korak.

Svake nedelje izlazi nedeljna Rang lista Učesnika koji su, prema skupljenom
broju bodova (tokom trajanja Konkursa određene nedelje) nagrađeni glavnim ili
dodatnim nagradama, a čiji će jedinstvene identifikacione šifre biti objavljene na
internet stranici Organizatora www.ribica.rs i to u roku od 48h nakon završene
nedelje (u daljem tekstu: nedeljna rang lista). Bodovi se ne mogu prenositi iz jedne
nedelje u drugu. Nagradne nedelje počinju:
I nedelja – od 15.06. u 12 časova do 21.06.2018. u 23:59:59
II nedelja – od 22. 06. u 00:00 časova do 28.06.2018. u 23:59:59
II nedelja – od 29. 06. u 00:00 časova do 05.07.2018. u 23:59:59
IV nedelja – od 06.07. u 00:00 časova do 12.07.2018. u 23:59:59
V nedelja – od 13.07. u 00:00 časova do 20.07.2018. u 00:00

Organizator će dobitnike nagrada Konkursa objaviti na veb stranici www.ribica.rs najkasnije 15 dana nakon završetka konkursa. Konkurs se organizuje radi promocije proizvoda Bambi JOSH!

Za pravila i prijavu poseti http://www.ribica.rs/

Oglasi
Oglasi