Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje

Nova Argeta nagradna igra je na linku www.nagradneigrers.com/tag/argeta

Argeta nagradna igra ispod je trajala od 30.06.2022. do 20.08.2022. do 10 časova

Nagrade

 • 100 x Argeta poklon paket od 14 Argeta proizvoda

Ukupan broj nagrada: 100

Pravo učešća

Učestvovati mogu sva punoletna fizička lica sa stalnim prebivalištem na teritoriji država u kojima se odvija nagradna igra: Srbija, Hrvatska, Severna Makedonija i Slovenija.

Oglasi

Na konkursu ne smeju da učestvuju zaposleni Atlantic Droga Kolinska, odnosno povezanih društava organizatora ili zaposleni pružaoca usluga, odnosno članovi njihovih užih porodica (supružnik, vanbračni partner, deca odnosno usvojena deca, unuci, braća i sestre i roditelji odnosno usvojitelji zaposlenog) i druga lica koja na bilo koji način neposredno učestvuju u sprovođenju nagradnog konkursa.

Mehanizam

 1. Preuzmite ili uslikajte Argetin oglas
 2. Stavite svoju letnju fotografiju u ram oglasa
 3. Objavite uramljenu fotografiju kao svoju Instagram priču (story) i označite sa @argeta_official
 4. Vaš Instagram profil mora biti javno otvoren i omogućavate ponovno objavljivanje priča na Instagramu

Argeta ram za letnju fotografiju

Napomene:

Svaki pojedinac može da učestvuje u nagradnom konkursu više puta, dakle sa više objava u Instagram priči, ali ima pravo samo na jednu nagradu.

Autorska prava

 • Učesnik se objavom fotografije na Instagram profilu (sa oznakom Argeta Instagram profila) i učešćem u nagradnom konkursu obavezuje da je fotografija njegovo autorsko delo i na organizatora prenosi sva materijalna autorska prava bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja.
 • Učesnik organizatoru konkursa dozvoljava upotrebu fotografije u svrhu organizacije konkursa i promotivne svrhe organizatora.
 • U slučaju da je učesnik na fotografiji fotografisao druga lica, učešćem u nagradnom konkursu se obavezuje da je prethodno dobio saglasnosti fotografisanih lica.

Izbor dobitnika nagrada

Izbor će se odvijati svaki dan tokom trajanja nagradnog konkursa u 10:00, a biće izabrano do najviše 5 nagrada na dan, proporcionalno sa dnevnim brojem objava sa odgovarajućom oznakom.

Svaki dobitnik nagrade ima pravo samo na jednu nagradu.

Oglasi
Oglasi

Izbor dobitnika nagrada obaviće dvočlana komisija koju čine predstavnik pružaoca usluga i predstavnik organizatora. Biraće se isključivo među objavama Instagram priča koje tačno poštuju uputstva nagradnog konkursa.

Od svih objava u Instagram priči tokom nagradnog konkursa obaviće se izbor od ukupno sto (100) najsimpatičnijih objava u Instagram priči sa Argetom, koje prema isključivoj proceni dvočlane komisije prizivaju letnju atmosferu. U svim državama u kojima se odvija konkurs biće dodeljeno ukupno 100 nagrada: Slovenija, Hrvatska, Srbija i Severna Makedonija.

Objava dobitnika

Rezultati će biti javno objavljeni na Argetinom Instagram profilu tako što će se izabrane objave u Instagram priči ponovo objaviti na Argetinom sumarnom sadržaju Instagram priča.

Dobitnici nagrada biće obavešteni da su izabrani tako što će se njihova objava Instagram priče ponovo objaviti („repost“) na profilu @Argeta_Official, a dobitnici nagrada primiće i obaveštenje u privatnoj poruci.

Nagradu će osigurati slanjem odgovora na poruku i traženih podataka (ime i prezime, ulica, poštanski broj, mesto i broj telefona) u roku od 7 dana.

Izbor je završen kada budu dodeljene sve predviđene nagrade, ali najkasnije do 31.8.2021. u 10:00.

Preuzimanje nagrade

Učesnici će nagrade primiti poštom na saopštenu adresu.

Dobitnik nagrade ima 7 dana da se javi privatnom porukom i pošalje tražene podatke.

Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagrade u sledećim slučajevima:

 • dobitnik ne ispuni uslove za preuzimanje nagrade,
 • pojavi se sumnja u tačnost podataka,
 • utvrdi se da je učesnik u konkursu učestvovao suprotno pravilima i uslovima nagradnog konkursa,
 • ako dobitnik nagrade u privatnoj poruci na Instagramu u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata nagradnog konkursa ne pošalje podatke koji su organizatoru potrebni za dodelu nagrade.

Pravila

Za učestvovanje preuzmite Argeta ram OVDE

Argeta nagradna igra traje do 20.09.2022, a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!