Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Najnovija VodaVoda nagradna igra je na plavom linku ispod

> Voda voda nagradna igra i konkurs <

Vodavoda nagradna igra 2021 se priređuje u periodu od 5.4.2021. do 7.5.2021. godine

U svakom izvlačenju nagrade su:
1 x Apple Ipad pro
2 x Samsung smart televizor
3 x Saundbar zvučnik
10 x Lejzi beg
15 x Ariete aparat za kokice
25 x Peškir (70h140)
50 x Košarkaška lopta
Ukupna vrednost fonda dobitaka 1.910.797,00 dinara

Pravo učešća u nagradnoj igri i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa pribivalištem u RS iznad 18 godina, koja u periodu trajanja nagradne igre u Delhaize objektima (trgovinskim radnjama Maxi, Mega Maxi, Shop & Go, Tempo ) na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije), ostvare kupovinu nekog od proizvoda:
VODAVODA … 0.5/l PET ambalaža
VODAVODA … 1.5/l PET ambalaža
VODAVODA Vodica … 0.33/l PET ambalaža

u minimalnoj vrednosti od 150 dinara ili u vrednosti većoj od 150 dinara, a koja može da se ostvari kupovinom jednog od navedenih proizvoda, ili kupovinom u kojoj će se kombinovati više proizvoda čiji zbir iznosi ili premašuje 150 dinara, i koja kupovina će biti iskazana na istom fiskalnom računu.

Oglasi

Za učešće u nagradnoj igri:
Učesnik je dužan da pošalje SMS poruku na broj 3311, u periodu od 05.04.2021. godine od 00:00 časova do 05.05.2021. godine u 23:59 časova, sa sledećom sadržinom:

BI broj sa fiskalnog računa (razmak)IME(razmak)PREZIME(razmak) mesto (primer: 771835 Petar Petrović Beograd) na broj 3311, a cena poruke jeste standardna cena poruke mobilnih operatera (MTS 3,60 din, Telenor 3,60 din, VIP 3,48 din i Globaltel 3,48 din, cene su bez uračunatog pdv-a), kao i da sačuva original ili kopiju računa i isečak kao dokaz o kupovini.

Fiskalni račun, čiji se Bi broj šalje mora da bude izdat u periodu trajanja nagradne igre uz ispunjavanje ostalih kriterijuma nagradne igre.
Jedinstven BI broj sa fiskalnog računa može biti poslat SMS-om samo sa jednog telefonskog broja.

Svaki punoletni učesnik nagradne igre ima pravo da pošalje neograničen broj SMS poruka, uz uslov da se u svakom pojedinačnom slučaju radi o drugom broju fiskalnog isečka i da se to dešava u periodu trajanja nagradne igre.

Oglasi
Oglasi

Izvlačenje dobitnika nagrada vršiće se nasumičnim, programskim-sistemskim izborom iz baze podataka koja je sačinjena od baze učesnika, i to četiri puta u toku trajanja nagradne igre.
prvo izvlačenje nagrada-12.04.2021. godine u 12 časova
drugo izvlačenje nagrada-19.04.2021. godine u 12 časova
treće izvlačenje nagrada-26.04.2021. godine u 12 časova
četvrto izvlačenje nagrada-7.05.2021. godine u 12 časova

Dobitnici nagrada će na dan izvlačenja nagrada biti obavešteni telefonski putem da su izvučeni kao dobitnici.

Dobitnici će biti obavešteni minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme (uključujući i taj dan izvlačenja nagrada), a ukoliko se dobitnik ne javi na prvi telefonski poziv priređivača kojim ga priređivač obaveštava da je dobitnik nagrade, a koji će biti upućen na dan izvlačenja nagrada, priređivač će mu odmah nakon toga poslati SMS poruku kojom će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 1 dana od dana prijema SMS poruke.

Konačan spisak sa imenima dobitnika biće objavljen u dnevnom listu ”Danas” po završetku nagradne igre, odnosno 14.05.2021. godine i na internet stranici www.vodavoda.com, sve ukoliko dobitnici budu dali svoj pristanak za takvu objavu njihovih ličnih podataka.

Prve tri nagrade će biti uručene lično dobitniku nagrade u prostorijama Priređivača ili na drugoj lokaciji koju odredi Pripređivač, a ostale nagrade će se isporučiti postekspresom, tako što će dobitnik potpisati zvanični izveštaj o primopredaji

Adresa za isporuku nagrade mora biti na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije. Dobitnik će nagradu dobiti na naznačenu adresu najkasnije 30 dana od dana kada je podatke o adresi dostavio priređivaču nagradne igre.

Za pravilnik Vodavoda nagradne igre klikni OVDE