Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

VISA konkurs se održava u periodu od 26.7.2021. godine u 00:00 časova do 22.8.2021. godine u 23:59 sati.

Nedeljne nagrade se sastoje od:
4 x televizor marke Panasonic, model model 55″TX-55HX710E USAT2
8 x mobilni telefon marke Samsung, model Galaxy S20FE Plava
16 x Nintendo swith uređaja, model Red/Blue 32GB.
Ukupna vrednost nagradnog fonda je 1.531.972,00 dinara sa PDV-om

KAKO UČESTOVATI?

1. Za učestovanje u Konkursu potrebno je pristupiti na internet stranicu www.maxi.rs, registrovati se uz pomoć validne mail adrese i broja telefona, te izvršiti porudžbinu robe preko Maxi online prodavnice i nakon toga predmetnu porudžbinu platiti VISA platnom karticom. Posle uspešno izvršenog plaćanja na prethodno opisan način, učesnik je dužan da poseti mikro web stranicu koja je u sklopu internet stranice www.maxi.rs , te da unese identifikacioni broj porudžbine koja je plaćena VISA platnom karticom. Učesnik je dužan izvrši potvrdu da je saglasan sa pravilima Konkursa.
2. Nakon što unese gore navedene podatke i odgovarajući softver utvrdi da je uneti identifikacioni broj porudžbine plaćen VISA karticom, ima se smatrati da je učenik ispunio uslove za učestvovanje u Konkursu.
3. Nakon uspešne prijave, potrebno je da učesnik svoji kreativni predlog ili prilog u formi teksta, fotografije ili videa na temu lične motivacije tog dana postavi na internet stranici www.maxi.rs.
4. Na osnovu jedne porudžbine preko Maxi online platforme koja je plaćena VISA platnom karticom, učesnik može samo jednom da učestvuje u Konkursu, dok mu svaka sledeća kupovina i novi broj porudžbine omogućava da opet očestvuje.

Oglasi

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja konkursa budu učestvovali u istom imaju mogućnost da osvoje jednu od nedeljnih nagrada.

Dobitnike će utvrđivati tročlani žiri, a pobednik je učesnik sa najkreativnijim predlogom ili prilogom u formi teksta, fotografije ili videa na temu lične motivacije tog dana, čija prijava i kreativni rad zadovoljavaju sve unapred postavljene kriterijume konkursa. Najkreativniji rad će biti onaj koji ostavi najsnažniji kreativni utisak na žiri.

Utvrđivanje dobitnika nedeljnih nagrada će se vršiti sledećim danima, i to:
02.08.2021. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se deset dobitnika koji su postavili najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 26.07.2021. godine u 00:00 časova do 01.08.2021. godine u 23:59 časova). Najkreativniji rad će osvojiti Televizor marke Panasonic, model 55″TX-55HX710E USAT2, sledeća dva manje kreativna rada će osvojiti po jedan Mobilni telefon marke Samsung, model Galaxy S20FE Plava i poslednjih 4 najmanje kreativnih radova će osvojiti po jedan Nintendo swith uređaj, model Red/Blue 32GB.
09.08.2021. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se deset dobitnika koji su postavili najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 02.08.2021. godine u 00:00 časova do 08.08.2021. godine u 23:59 časova). Najkreativniji rad će osvojiti Televizor marke Panasonic, model 55″TX-55HX710E USAT2, sledeća dva manje kreativna rada će osvojiti po jedan Mobilni telefon marke Samsung, model Galaxy S20FE Plava i poslednjih 4 najmanje kreativnih radova će osvojiti po jedan Nintendo swith uređaj, model Red/Blue 32GB.
16.08.2021. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se deset dobitnika koji su postavili najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 09.08.2021. godine u 00:00 časova do 15.08.2021. godine u 23:59 časova). Najkreativniji rad će osvojiti Televizor marke Panasonic, model 55″TX-55HX710E USAT2, sledeća dva manje kreativna rada će osvojiti po jedan Mobilni telefon marke Samsung, model Galaxy S20FE Plava i poslednjih 4 najmanje kreativnih radova će osvojiti po jedan Nintendo swith uređaj, model Red/Blue 32GB.
23.08.2021. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se deset dobitnika koji su postavili najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 16.08.2021. godine u 00:00 časova do 22.08.2021. godine u 23:59 časova). Najkreativniji rad će osvojiti Televizor marke Panasonic, model 55″TX-55HX710E USAT2, sledeća dva manje kreativna rada će osvojiti po jedan Mobilni telefon marke Samsung, model Galaxy S20FE Plava i poslednjih 4 najmanje kreativnih radova će osvojiti po jedan Nintendo swith uređaj, model Red/Blue 32GB.
Jedan isti učesnik može osvojiti samo jednu istu nedeljnu nagradu u toku trajanja Konkursa.

Dobitnici nedeljnih nagrada će se objavljivati u roku od 10 dana od dana utvrđivanja i to na internet stranici www.nasvomterenu.rs

Oglasi
Oglasi

Organizator će istog u roku od 72h kontaktirati radnim danom u periodu od 09-17h putem broja telefona ili mail adrese koji su navedeni prilikom registracije korisnika na maxi.rs portalu, a sve u cilju obaveštavanja istog da je osvojio nagradu, kao i o načinu preuzimanja iste.

Nakon obaveštenja dobitnika da je osvojio nagradu, Organizator će mu putem verifikovane mail adrese dostaviti obrazac u elektronskoj formi tzv. “winner formu” koju je dobitnik dužan da popuni, a sve u cilju dostavljanja podataka u vezi uručenja nagrade. Ukoliko dobitnik ne ispuni obrazac u elektronskoj formi tzv “ winner formu” u roku od 24h od momenta dostavljanja, Organizator će mu poslati SMS podsetnik da to uradi.

Ako se dobitnik nagrade ne javi na prvi poziv Organizatora ili ne ispuni u roku od 48 sata od momenta prijema obrasca u elektronskoj formi tzv. “ winner formu”, isti gubi pravo na nagradu, a njegova se nagrada dodeljuje prvom sledećem učesniku koji po oceni žirija ima manje kreativni rad od dobitnika.

Organizator će dobitniku u roku od 30 radnih dana uručiti nagrade. Za nagrade koje čine Mobilni telefon i Nintendo swith uređaj dobitnik će imati mogućnost izbora da li će iste preuzeti na adresi sedišta Organizatora koja se nalazi u Beogradu, ulica Velisava Vulovića br. 16 ili će iste biti uručene putem kurirske službe, dok je dobitnik dužan da lično na adresi sedišta Organizatora preuzme nagradu koju čini Televizor. Sve troškove oko preuzimanja nagrade na adresi sedišta Organizatora lično snosi dobitnik bez obzira na visinu i vrstu troškova.

Za pravila i prijavu poseti www.nasvomterenu.rs