Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

VISA nagradni konkurs „PODELI AVANTURU“ traje od 15.07.2018. u 00:01 časova do 31. avgusta 2018. godine, u 23:59 časova

Nagradni fond se sastoji od:
2 putna vaučera u vrednosti od po 1.500,00 USD u dinarskoj protivvrednosti za putovanje po izboru pobednika, a do visine vrednosti putnog vaučera. Putni vaučer se ne može zameniti za novac niti bilo koju drugu nagradu. Putni vaučer se može iskoristiti u periodu od 15.09.2018. godine do 15.09.2019. godine.
5 x GoPro 6 HERO kamera i
10 x BOBAN XL ranaca za putovanje.
Broj nagrada: 17 (sedamnaest)

Za učešće u nagradnom konkursu „Podeli avanturu“ potrebno je:
1. Izvršiti novčanu transakciju Visa platnom karticom (Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum ili Visa Infinite), izdatom od banaka na teritoriji Republike Srbije (izuzimajući teritoriju: Kosova i Metohije), u inostranstvu preko POS terminala u periodu trajanja nagradnog konkursa od 15.07.2018. u 00:01 časova do 31. avgusta 2018. godine, u 23:59 časova. Učesnik je dužan da sačuva dokaz o izvršenoj novčanoj transakciji Visa platnom karticom u inostranstvu. Kao dokaz o izvršenoj novčanoj transakciji učesnik može sačuvati isečak iz POS terminala ili potvrdu/izvod banke koji se odnosi na predmetnu transakciju. U smislu pravila Konkursa „inostrastvom“ se imaju smatrati sve države van granica teritorije Republike Srbije (izuzimajući teritoriju: Kosova i Metohije i ostale sporne teritorije širom sveta).
2. Imati otključan nalog na društvenoj mreži Instagram
3. Postaviti fotografiju trenutka uživanja sa svog putovanja. Fotografija ne treba da sadrži trenutak izvršenja novčane transakcije ili dokaz da je ista izvršena.
4. Uz fotografiju dodati kreativni opis i #podeliavanturu

Pobednici su učesnici sa najkreativnijim fotografijama, čije fotografije zadovoljavaju sve unapred postavljene kriterijume konkursa. Najkreativnije
fotografije će biti one koje ostave najsnažniji kreativni utisak na žiri. Svaki od članova žirija imaće pravo da dodeli maksimalnih 10 poena po fotografiji koja je na njega/nju ostavila najsnažniji kreativni utisak. Prve dve
fotografije sa najviše poena žirija osvojiće Putne vaučere. Sledećih 5 fotografija sa manjim brojem poena od osvajača Putnih vaučera će osvojiti
GoPro 6 HERO kamere i 10 fotografija sa manjim brojem poena od osvajača GoPro 6 HERO kamere osvojiće BOBAN XL rančeve za putovanja.

Oglasi

Organizator će kontaktirati dobitnike nagrade privatnom porukom na Instagram društvenoj mreži, u roku od 2 dana od dana objavljivanja liste
pobednika na internet sajtu rs.visa.com, i na taj način obavestiti učesnika o pobedi i zamoliti ga da dostavi svoje podatke kako bi mogao da
preuzme nagradu, zaključno sa 10.09.2018. godine. Dobitnici nagrade su u obavezi da dostave svoje lične podatke (ime i prezime), JMBG i adresu
na koju žele da prime nagradu poštom ili preko kurira, kao i skeniran isečak iz POS terminala ili potvrdu/izvod banke na e mail
visanagradnaigra@ovationbbdo.rs Za detalje VISA konkursa poseti https://rs.visa.com