203 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Ispod su odgovori na najčešća pitanja o učestvovanju u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“. Odgovori se odnose na ciklus koji traje do 25. februara 2023.

Odgovor na najvažnije pitanje: Da li se i dalje šalju fiskalni racuni?
Bitno je napomenuti da će u jesenjim izvlačenjima, potpuno ravnopravno, učestvovati svi računi poslati od 24. decembra prošle godine i da će tokom čitavog perioda između dva kruga računi moći da se nesmetano skeniraju“, dodaje se u saopštenju Vlade Srbije.““

Drugi krug nagradne igre

Drugi krug nagradne igre počinje 14.10.2022, a poslednje izvlačenje će biti 11.novembra za dva stana

Dobitnici Uzmi račun i pobedi 2023

Za spisak dobitnika 1., 2., 3., 4 i 5 finalnog kruga kliknite na sledeći crveni link Dobitnici Uzmi račun i pobedi 2023

Ova internet stranica nije namenjena davanju pravnih saveta i instrukcija za primenu pravila nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, a dati odgovori predstavljaju smernice koje nisu obavezujućeg karaktera.

Odgovornost za pravilnu primenu pravila nagradne igre i propisa snose lica koja učestvuju u nagradnoj igri i na koja se ova pravila i propisi odnose. Administratori ove stranice ne snose odgovornost za eventualne posledice ili štetu koja može nastati iz pogrešne primene pravila ove nagradne igre, važećih propisa, kao ni iz korišćenja ove internet stranice. U slučaju nesaglasnosti između sadržine odgovora na pitanje i pravila nagradne igre – primenjuju se pravila ove nagradne igre.

Oglasi
Da li računi prijavljeni do 25.02.2023 učestvuju u izvlačenju u druoj polovini godine?

Svi računi koji ne budu dobitni u ovom krugu nagradne igre, biće u konkurenciji za nagradu u drugom krugu nagradne igre u drugoj polovini 2023. godine.

Ko su dobitnici 1. kruga/izvlačenja?

Za spisak dobitnika 1. i 2. kruga nagradne igre kliknite na sledeći crveni link Dobitnici Uzmi račun i pobedi 2023

Gde mogu da pronađem pravilnik nagradne igre?

Skraćeni pravilnik nagradne igre i upustva za učestvovanje su na stranici Uzmi račun i pobedi 2023
Ispod su odgovori na česta pitanje.

Gde da postavim pitanje o nagradnoj igri koje nije na listi ispod?

Kontakt centar za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi 2023 daje odgovore na pitanja koja građani postavljaju putem mejla kontakt@uzmiracun.rs Radno vreme kontakt centra je radnim danima od 9 do 17 časova. Vikendima i tokom praznika kontakt centar ne radi. Pitanje možete da postavite i na dnu ove stranice ili kliknite na OVAJ LINK

Oglasi
Oglasi
Kada počinje nagradna igra Uzmi račun i pobedi?

Nagradna igra traje od 24. decembra 2022 do 25. februara 2023 godine do kada je omogućeno građanima da skeniraju kju-ar kodove sa računa ili unesu podataka sa fiskalnog računa u aplikaciji.

Koji je minimalni iznos računa?

Nije propisana minimalna vrednost računa. Za razliku od prethodnih ciklusa nagradne igre sada nema minimalnog iznosa.

Gde se preuzima aplikacija Uzmi račun i pobedi?

Aplikacija Uzmi račun i pobedi se preuzima u prodavnici aplikacija na sledećim crvenim linkovima za Google Android mobilne telefone i Apple App Store za iPhone telefone

Da li je aplikacija besplatna ili mora da se plaća neka pretplata?

Preuzimanje i korišćenje aplikacije je besplatno. Za učestvovanje je moguće koristiti isključivo zvaničnu aplikaciju Uzmi račun i pobedi.

Kako se registriram u aplikaciji?

Nakon instalacije app-a neophodno je izvršiti registraciju korisničkog naloga.
Neophodno je odabrati mrežnog operatera, uneti broj mobilnog telefona, prezime, ime, mesto i adresu stanovanja i registarski broj lične karte, potvrditi da je osoba punoletna i prihvatiti pravila privatnosti. Učesnik na broj mobilnog telefona dobiva SMS poruku sa kodom koji je potrebno uneti u aplikaciju i završiti kreiranje profila.

Ne uspevam da registrujem nalog jer mi nije stigao kod putem SMS-a – šta da radim?

Sistem je podešen tako da automatski šalje SMS sa kodom potrebnim za registraciju na broj mobilnog telefona koji ste uneli prilikom otvaranja naloga. Ukoliko vam kod nije stigao na SMS, molimo vas proverite još jednom da li ste uneli ispravan broj mobilnog telefona i vodite računa da prilikom unosa broja NE ponavljate pozivni broj (063, 064, 069 itd) koji ste već uneli prilikom izbora mreže iz padajućeg menija.

Da li učesnici mogu da se registruju na aplikaciji sa pripejd brojem telefona koji nije registrovan na njihovo ime?

Da. Učesnici mogu da se registruju na aplikaciju sa brojem telefona koji oni koriste, bez obzira na to da li je pripejd ili postpejd, i na koga se taj broj telefona vodi. Broj telefona mora da bude aktivan do kraja nagradne igre.

Kako da unesem račune?

Računi se unose isključivo putem aplikacije Uzmi račun i pobedi i to na 2 načina:
– skeniranjem QR koda sa fiskalnog računa
– unošenjem podataka sa fiskalnog računa.
Za skeniranje izaberite iz glavnog menija opciju „Skeniraj kod“, pritisnite dugme „Pokreni kameru“ i usmerite kameru mobilnog telefona na QR kod fiskalnog računa. Nakon uspešnog skeniranja, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da je račun dodat u bazu podataka.
Drugi način unosa je putem putem opcije „Unesi ručno“ – u ovom slučaju potrebno je da ukucate PFR broj računa i PFR vreme koji se nalaze na donjoj polovini svakog računa. Nakon pritiska na dugme „Pošalji“, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da je račun dodat u bazu podataka. Važno je obratiti pažnju na to da je reč o vrsti računa „Promet-prodaja“ (oznaka se nalazi u gornjem delu računa, iznad spiska kupljenih proizvoda ili usluga).
Račun možete uneti samo jednom – u slučaju ponovnog unošenja, dobićete obaveštenje da je došlo do neuspešne prijave i da je račun već iskorišćen.

Da li je potrebno da sačuvam račun u papiru?

Ne morate. Nakon uspešnog unosa, moći ćete da ostvarite uvid u sve svoje skenirane račune putem aplikacije, tako da ne morate da čuvate račune u papiru.

Da li vrede i računi pre 24. decembra 2022

U nagradnoj igri učestvuju svi fiskalni račun sa QR kodom, izdati na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, bez obzira na datum izdavanja. Važno je obratiti pažnju na to da je reč o vrsti računa „Promet-prodaja“

Da li mogu da se šalju računi poštom?

Ne. Učešće u nagradnoj igri je moguće isključivo putem aplikacije Uzmi račun i pobedi koju je moguće preuzeti besplatno sa Google Play i Apple prodavnica

Ne mogu da preuzmem aplikaciju / moja aplikacija ne radi?

Moguće da je reč o privremenom tehničkom problemu ili problemu sa internetom, molimo vas da pokušate ponovo kasnije preuzeti app. Ako se problem nastavi pišite na kontakt@uzmiracun.rs.

Ko ima pravo učestvovanja?

Pravo učešća imaju svi punoletni građani sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji.

Da li je prilikom registracije profila obavezno uneti adresu uz lične karte?  

Pravilima nagradne igre nije eksplicitno navedeno da je prilikom registracije profila neophodno uneti prebivalište iz lične karte, što znači da je moguće uneti i adresu boravišta koja se razlikuje od predmetnih podataka iz lične karte. Ključni podatak pored imena i prezimena, koji će služiti za identifikaciju dobitnika je registracioni broj lične karte koji mora biti ispravno naveden, kao i telefonski broj koji služi za komunikaciju sa potencijalnim dobitnikom.

Da li stanovnici sa teritorije Kosova i Metohije mogu da učestvuju u nagradnoj igri?

Da. Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

Preuzeo sam aplikaciju ali imam problem pri slanju ručno popunjenih računa?

Proverite unete podatke sa računa još jednom.

Da li i kako mogu da učestvujem u nagradnoj igri ako nemam pametni telefon?

Možete da učestvujete preko pametnog telefona člana vaše porodice ili prijatelja koji treba da otvore nalog na vaše ime i da skeniraju / unose vaše račune putem vašeg naloga. Vodite računa da svi vaši podaci budu uneti ispravno, uključujući i broj vaše lične karte, kao i kontakt telefon. Na jednom pametnom telefonu može da se otvori najviše pet naloga za pet osoba. Ukoliko račun koji je skeniran / unesen putem vašeg naloga bude izvučen – nagrada će glasiti na vaše ime.

Zašto ne mogu da skeniram račune putem aplikacije?

Pojedini računi su odštampani na način da nemaju dovoljno čitljiv QR kod što onemogućava skeniranje. U tom slučaju – možete registrovati račun tako što ćete kliknuti na opciju „Unesi ručno“ i ukucati PFR broj računa i PFR vreme koji se nalaze na donjoj polovini svakog računa.

Ne mogu da registrujem račun jer još uvek nije stigao u Poresku upravu – šta to znači?

Po Zakonu o fiskalizaciji, dozvoljeno je da fiskalna kasa privremeno radi i u oflajn režimu (bez veze sa internetom), u kom slučaju račun neće biti registrovan u sistemu Poreske uprave u datom trenutku. Međutim, poreski obveznik je dužan da u roku od pet dana od datuma izdavanja računa prosledi podatke o tom računu Poreskoj upravi, nakon čega se račun može smatrati ispravnim i uneti u aplikaciju.
Ukoliko i nakon isteklog roka račun nije registrovan u Poreskoj upravi možete prijaviti nepravilnost telefonom na brojeve 011/361 99 00 ili 011/347 90 61 ili putem linka.

Šta da radim ukoliko prodavac ne želi da mi izda fiskalni račun, ili ukoliko dobijem neispravan račun?

Nepravilnosti u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa, građani mogu prijaviti Poreskoj upravi telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61. Prijave za neizdavanje fiskalnih računa, kao i prijave za izdavanje lažnih i neodgovarajućih računa, kao što su stari fiskalni računi bez QR koda, predračuni, međuračuni ili takozvani blok-računi, mogu se podneti i online putem putem portala Poreske uprave – www.purs.gov.rs/eFiskalizacija/prijavite-poreske-nepravilnosti.html

Kako da ispravim podatke koji su uneti prilikom registracije profila?

Idite na “Moji profili” i kliknite na “Dodaj novog korisnika” – unesite broj mobilnog telefona koji ste registrovali uz dati profil, potom unesite ispravne podatke i kliknite „Registracija”. Nakon toga će vam stići kod putem SMS-a na navedeni broj telefona koji treba da ukucate u predviđena polja i tako potvrdite izmenu odnosno ponovnu registraciju profila sa izmenjenim podacima.

Da li računi koje se pošaljem za prvo izvlačenje važe i za ostala izvlačenja?

U izvlačenju učestvuju svi računi koji su u mobilnu aplikaciju Uzmi račun i pobedi uneseni do 12h na dan izvlačenja. Računi uneseni posle navedenog roka na dan izvlačenja, kao i računi koji nisu izvučeni u jednom od izvlačenja, učestvuju u narednim izvlačenjima, sve do poslednjeg, petog izvlačenja.
Očekuje se da drugi krug nagradne igre bude organizovan u drugoj polovini godine, ali još uvek nije određen datum. Svi računi koji se unesu kroz aplikaciju u prvom krugu učestvovaće ravnopravno u izvlačenjima u drugom krugu.

Koji je nagradni fond za prvi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2023?

Vrednost nagradnog fonda prvog kruga nagradne igre Uzmi računu i pobedi 2023 iznosi 1.682.421,33 evra. Nagradni fond čine 10 stanova u Beogradu.

Kada će biti organizovana izvlačenja nagrada?

U prvom ciklusu dodržaće se ukupno 5 javnih izvlačenje nagrada u programu RTS 1 od 18 časova i to:
1. izvlačenje 28. januara 2023 – Jednoiposoban i dvosoban stan u Beogradu
2. izvlačenje 4. februara 2023 – Jednoiposoban i dvosoban stan u Beogradu
3. izvlačenje 11. februara 2023 – Dva dvosobna stana u Beogradu
4. izvlačenje 18. februara 2023 – Dvosoban i trosoban stan u Beogradu
5. izvačenje 25. februara 2023 – Trosoban i četvorosoban stan u Beogradu

Kako da ispravim podatke koji su uneti prilikom registracije profila?

Idite na „Moji profili“ i kliknite na „Dodaj novog korisnika“ – unesite broj mobilnog telefona koji ste registrovali uz dati profil, potom unesite ispravne podatke i kliknite „Registracija”. Nakon toga će vam stići kod putem SMS-a na navedeni broj telefona koji treba da ukucate u predviđena polja i tako potvrdite izmenu odnosno ponovnu registraciju profila sa izmenjenim podacima.

Skraćeni pravilnik i upustva za učestvovanje su na sledećem crvenom linku Uzmi račun i pobedi 2023

Kontakt centar za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi 2023 daje odgovore na pitanja koja građani postavljaju putem mejla kontakt@uzmiracun.rs Radno vreme kontakt centra je radnim danima od 9 do 17 časova. Vikendima i tokom praznika kontakt centar ne radi.

Subscribe
Notify of
203 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!