Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nova nagradna igra uz Apatinsko pivo se na nalazi na sledećem linku: Apatinsko nagradna igra 2022 za automobil Fiat Nagradna igra od ispod koju je organizovala Apatinska pivara nagradna igra/konkurs sa Stella Artoa je trajala od 08.02.2022 do 15.03.2022 u 23:59.

Nagrade:

  • 2 x vaučera za jedno noćenje u Fruškim termama za 2 osobe*
  • 10 x vaučera za 2 točena Stella Artois piva 0,5l.**

Ukupan broj nagrada: 12

Nagrada je neprenosiva i može je iskoristiti samo dobitnik nagrade.

* Vaučeri za noćenje za dvoje u Fruškim termama mogu se iskoristiti u roku od godinu dana od dana dobijanja vaučera, pri čemu se rezervacija boravka vrši na broj telefona naveden na dobijenim vaučerima.

Oglasi

** Vaučeri za pivo mogu se iskoristiti u svim ugostiteljskim objektima u kojima traje konkurs, najkasnije do 31.5.2022.

Pravo učešća

Pravo učešća u konkursu imaju državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji su stariji od 18 godina.

Pravo učešća u konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Apatinske pivare kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

Prodajna mesta

Prodajna mesta u kojim se mogu kupiti proizvodi koji učestvuju u ovom nagradnom konkursu su:

Oglasi
Oglasi

Artikli koji učestvuju u konkursu su:

  • Stella Artois 0,33l staklena ambalaža
  • Stella Artois 0,25l točeno pivo
  • Stella Artois 0,5l točeno pivo

Kako učestvovati?

  1. Kupite najmanje jedan artikal Stella Artois u prodajnim objektima definisanim u pravilima,
  2. Na papiru koji se dobija na prodajnom mestu napište stih, poruku ili nacrtajte ctrež
  3. Fotografišite papir sa stihom, porukom ili crtežom tako da se u kadru fotografije vidi i poručeno Stella Artois pivo
  4. Pošalje fotografiju na adresu stella8mart@mpg.rs.
  5. U svrhu kontaktiranja dobitnika, potrebno je prilikom slanja fotografije navesti svoje ime i prezime, kao i broj telefona.

Jedan učesnik može učestvovati samo jednom u konkursu.

Odabir i objava dobitnika

Kriterijum za odabir dobitnika je najkreativniji način predstavljanja brenda Stella Artois u duhu 8. marta, a dobitnike bira žiri Apatinske pivare.

Konačna rang lista dobitnika nagrada (konačna lista dobitnika) će biti objavljena nakon završetka konkursa na sajtu Apatinske pivare najkasnije do 25. marta 2022.

Ova lista će se zvati „Konačna lista dobitnika“ i je jedina merodavna za priznavanje prava na nagradu.

Način i rok predaje nagrada

Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika nekom od poštanskih/kurirskih službi, a dobitnici će biti kontaktirani u roku od 5 radnih dana od dana objavljivanja konačne rang liste dobitnika.

Prilikom dostavljanja nagrade, dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš), takođe će popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade, prilikom preuzimanja iste.

Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan, ili ukoliko postupi suprotno definisanim obavezama iz pravila ili nije u mogućnosti da preuzme nagradu, organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu i ista će se dodeliti prvom sledećem sa liste dobitnika, odnosno rezervne liste dobitnika.

Pravila

Stella Artoa nagradna igra traje do 15.03.2022 u 23:59

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!