Oglasi

Trajanje:

Nagradni konkurs traje od 22.9.2021. do 21.10.2021.

Konkurs se organizuje na nedeljnom nivou, u trajanju od 4 nedelje.

 • I nedelja konkursa: 22.9.2021. – 28.9.2021.
 • II nedelja konkursa: 29.9.2021. – 5.10.2021.
 • III nedelja konkursa: 6.10.2021. – 12.10.2021.
 • IV nedelja konkursa: 13.10.2021. – 21.10.2021.

Nagrade:

I nedelja konkursa: 1 tablet (Huawei Tablet T3 10 32 GB LTE) i 1 set Hari Poter knjiga (2 dobitnika)
II nedelja konkursa: 1 set Hari Poter knjiga
III nedelja konkursa: 1 tablet (Huawei Tablet T3 10 32 GB LTE)
IV nedelja konkursa: 1 set Hari Poter knjiga

Oglasi

Pravi učešća

Konkurs organizuje Atlantic Štark, a sprovodi se na Bananica Instagram stranici na teritoriji Republike Srbije.

Na konkursu mogu da učestvuju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Opis konkursa

Predmet konkursa je aktivacija u kojoj korisnici na svojim profilima na društvenoj mreži Instagram dele fotografije Bananica sa ispisima.

Korisnici učestvuju tako što:

 1. U bilo kojim prodavnicama pronalaze što više Bananica sa različitim ispisima, kupe i slikaju ih ili se slikaju sa njima.
 2. Svoju fotografiju Bananica sa ispisima potrebno je da postaviti na svoj Instagram profil, u story sekciju i tagovati zvaničan profil Bananice https://www.instagram.com/stark_bananica/.
 3. Fotografiju postaviti u story sekciju i obezbediti da lični profil bude public, kako bi bio vidljiv organizatorima konkursa.

Napomene:

 • Potrebno je sačuvati račune kao dokaz o kupovini Bananica sa ispisima.
 • Račun može biti iz bilo kog prodajnog objekta na teritoriji Republike Srbije, važno je samo da se vidi datum na računu.
 • Datum mora biti u toku nedelje u kojoj se korisnik prijavljuje na učešće u konkursu.
 • Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji i/ili video snimku koje objavljuje na društvenim mrežama učestvujući u konkursu.
 • Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/video snimkom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

Odabir pobednika

Autora fotografija sa najvećim brojem različitih Bananica sa ispisima bira stručni žiri Organizatora.
Nagrade se dodeljuju na nedeljnom nivou, i to:

I nedelja konkursa: 1 tablet (Huawei Tablet T3 10 32 GB LTE) i 1 set Hari Poter knjiga (2 dobitnika)
II nedelja konkursa: 1 set Hari Poter knjiga
III nedelja konkursa: 1 tablet (Huawei Tablet T3 10 32 GB LTE)
IV nedelja konkursa: 1 set Hari Poter knjiga

Dobitnici će biti objavljeni na Instagram stranici Bananice, svakog petka tekuće nedelje (1.10. dobitniki I nedelje, 8.10. dobitnik II nedelje itd.), prema kriterijumu: fotografija sa najvećim brojem različitih Bananica sa ispisima koja ispunjava uslove navedene u konkursu.

Ukoliko ima više fotografija sa istim brojem ispisa, pobeđuje ona koja je prva postavljena.

Organizator će kontaktirati dobitnike nagrada putem njihovih Instagram profila radi prikupljanja podataka o adresi dobitnika, na koju će se dostaviti nagrada. Rok za dostavu nagrade je 45 radnih dana od dana proglašenja pobednika.

Isporuka nagrada

Organizator će pobednicima dostaviti nagrade, najkasnije u toku 45 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima koji ispunjavaju uslove konkursa.

Pobednici su dužni da u roku od sedam dana dostave podatke za slanje nagrada. Ako u navedenom roku ne dostave, smatra se da su odustali od nagrade i neće se tražiti zamenski pobednik.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku određenom u ovim pravilima.

Učestvovanje i pravila Bananica konkursa

Za učestvoanje poseti https://www.instagram.com/stark_bananica/

Za pravila nagradne igre poseti Bbananica.rs na www.bananica.rs

Oglasi