Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Rubin nagradna igra će se priređivati u periodu od 15. decembra 2017. godine do 13. januara 2018. godine, i to na teritoriji Republike Srbije.

Nagradni fond čine:
Nagrada tip a: 232 x karton vina, u visini od 159.384,00 dinara
Nagrada tip b: 30 x Telefona Samsung Galaksi J5 model 2017, u visini od 1.049.698,8 dinara
Nagrada tip v: 12 x Televizor Samsung UE43MU6172UXXH u visini od 599.879,52 dinara
Za nagradnu igru utvrđuje se ukupan fond nagrada u visini od 1.808.962,32 dinara.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju samo punoletna fizička lica koja koja kupe dve boce vina iz člana 3 Pravila nagradna igre i pošalju BI broj sa fiskalnog računa putem SMS-a ili internet stranice, uz obavezu čuvanja fiskalnog računa do momenta preuzimanja nagrade, kao dokaz o kupovini minimum dve boce vina iz člana 3 Pravila nagradna igre. Sve pravilno poslate prijave putem SMS-a i internet stranice ulaze u centralnu bazu podataka. Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS prijava i prijava putem internet stranice, ali sa prijavom različitih BI brojeva i može biti dobitnik samo jedne nagrade Televizor i jedne nagrade Telefon.

Prijava se vrši na sledeći način:
– Slanjem SMS poruke na broj 8808 sledećeg sadržaja: BI broj sa fiskalnog računa.
– Putem internet obrasca na službenoj veb stranici www.dobrastranaprijateljstva.rs gde je potrebno upisate sledeće podatke: BI broj sa fiskalnog računa, broj mobilnog telefona, ime i prezime, e-mail adresa.
Cena SMS poruke se tarifira za krajnjeg korisnika po standardnoj ceni SMS poruke operatera mreže čiji je korisnik pretplatnik: za korisnike MTS mreže 3,60 din., za korisnike Telenor mreže 3,60 din., a za korisnike VIP mobilne mreže 3,48 din. sa uračunatim PDV-om. Prilikom izvlačenja nagrada, uzeće se u obzir samo prijave koje su dostavljene od 15. decembra od 00:00 časova, do 13.januara 2018. godine, do 15:00 časova.

Oglasi

Dnevne nagrade tipa Kartona vina se izvlače svakog dana (8 kartona vina dnevno) u periodu trajanja nagradne igre, a u izvlačenju tih nagrada u 19h, učestvuju sve uspešne prijave koje su poslate prethodnog dana u periodu od 00:00-23:59.
Nagrade tipa Telefon se izvlače svakoga dana u periodu trajanja nagradne igre, a u izvlačenju tih nagrada u 19h, učestvuju sve uspešne prijave koje su poslate prethodnog dana u periodu od 00:00-23:59. i prethodno nisu izvučeni kao dobtnici nagrade telefona ili televizora, tako što će se eliminisati iz baze podataka potencijalnih dobitnika. S’tim što će se poslednjeg dana izvući 2 telefona.
Nagrade tipa Televizor se izvlače svake subote i nedenje u periodu trajanja nagradne igre, a u izvlačenju tih nagrada, u 19h, učestvuju sve uspešne prijave koje su poslate od početka nagradne igre i prethodno nisu izvučeni kao dobtnici nagrade telefona ili televizora, tako što će se eliminisati iz baze podataka potencijalnih dobitnika. S’tim što će se poslednjeg dana izvući 4 televizora.

Dobitnici će biti objavljeni (sa skrivene 3 cifre broja telefonskog dobitnika) na zavničnoj internet stranici www.dobrastranaprijateljstva.rs narednog dana do 16 časova. Nagradno izvlačenje će se obaviti automatski, putem posebnog programa iz centralne baze podataka u koju su unete sve pravilno poslate prijave putem SMS poruke i internet obrasca, po principu slučajnog kompjuterskog odabira.

Za detalje i prijavu poseti http://dobrastranaprijateljstva.rs

 

Oglasi
Oglasi