38 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Nova Plazma nagradna igra je na sledećem linku:
www.nagradneigrers.com/tag/plazma/

Plazma nagradna igra na ovoj stranici je trajala od 13.06.2022 do 17.07.2022 do 23:59 časova

Nagrade:

 • 10 dnevnih nagrada:
  • Vaučer za putovanje turističke agencije „BIG BLUE“ pojedinačne vrednosti 50.000 dinara
  • PLAZMA putni kofer crvene boje
  • U svakom koferu se nalazi 35 PLAZMA pakovanja u pojediničanoj gramaži od 150 g

Ukupan broj nagrada: 350

Vaučer turističke agencije „BIG BLUE“ mora se najkasnije do 01.12.2022. godine, iskoristiti za rezervaciju aranžmana i to u bilo kojoj „BIG BLUE“ poslovnici na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko je cena rezervisanog aranžmana niža od vrednosti vaučera dobitnik nema pravo na povraćaj razlike, ali zato istim vaučerom može platiti još jedan ili više aranžmana agencije „BIG BLUE“ uz obavezu da rezervaciju izvrši istovremeno. U slučaju da je cena izabranog aranžmana viša od naznačenog iznosa na vaučeru, dobitnik može da doplati razliku.

Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije).

Pravo učestvovanja nemaju lica zaposlena kod preiređivača Plazma u privrednom društvu KREATIVA UNLIMITED DOO BEOGRAD i u privrednom društvu OneClick Solutions kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Plazma proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

Plazma75 g
Plazma150 g
Plazma300 g
Plazma600 g
Plazma posna160 g
Plazma Diet160 g
Plazma slana susam i so140 g
Plazma slana masline i sir140 g
Plazma slana Mediteran140 g

Kako učestvovati?

 1. Kupi Plazma proizvode u minimalnoj gramaži od 400 g na jednom fiskalnom računu
 2. Sačuvaj račun za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do primopredaje nagrade
 3. Pošalji SMS poruku na četvorocifreni broj 5544

SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj ili iz cifara, slova i karaktera koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. Brojač računa, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.

PRIMER SLANJA SMS-a:

 • Za fiskalni račun sa BI brojem 123456 se šalje SMS na broj 5544 sa tekstom: 123456
 • Za fiskalni račun sa Brojačem računa 123/456AB se šalje SMS na broj 5544 sa tekstom: 123/456AB

VAŽNO!

Broj 5544 biće dostupan za slanje SMS poruka počev od 13. juna 2022. godine u 00:01 časova do 17. jula 2022. godine u 23:59 časova.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1 i Yettel mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Yettel mobilne mreže: 3,99 rsd sa PDV-om i za korisnike A1 mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om). Ukoliko tokom trajanja nagradne igre dođe do izmene tarife za standardni SMS onda će se isti tarifirati po toj izmenjenoj ceni. Priređivač ne odgovara u slučaju da dođe do ovakve izmene.

Napomene:

 • Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS prijava, ali sa različitim fiskalnim računima.
 • Jednom prijavom (jednim brojem fiskalnog računa) lice može biti dobitnik samo jedne nagrade.
 • U slučaju da fiskalni račun s istim brojem (sa istog fiskalnog isečka) bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (sa istog ili drugog mobilnog telefona), ta će prijava biti proglašena nevažećom.
 • U slučaju da dva ista broja računa budu poslata, u obzir se uzima broj koji je ranije poslat.
 • Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade.

Izvlačenje dobitnika nagrada

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana počev od 14.06.2022. godine, pa sve do 18.07.2022, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 10 DNEVNIH nagrade.

U izvlačenju za određeni dan učestvuju lica koja su se registrovala određenog dana u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova – na primer: svi učesnici koji se registruju u ponedeljak, u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova, učestvuju u izvlačenju dobitnika DNEVNE nagrade u utorak.

Biće izvučeno ukupno 350 dobitnika DNEVNE nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučeno po deset rezervnih dobitnika za svaku DNEVNU nagradu.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Objavljivanje dobitnika nagrada

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.plazmanagradnaigra.rs i to najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Priređivač će objaviti broj fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

Obaveštavanje dobitnika o osvojenim nagradama

Validacija dobitnika DNEVNE nagrade biće izvršena na dan izvlačenja u periodu od 8 do 20 časova, kada će svim potencijalnim dobitnicima koji su izvučeni biti automatski poslata unapred definisana SMS bulk poruka sa obaveštenjem da su potencijalni dobitnici jedne od nagrada i da je potrebno da pošalju fotografiju računa na e-mail adresu info@plazmanagradnaigra.rs.

Potencijalni dobitnici treba da se jave sa traženim podacima u roku od 48 sati. U suprotnom gube pravo na nagradu koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku ukoliko ispunjava uslove nagradne igre.

Operateri će proverom pristiglih podataka potencijalnih dobitnika ustanoviti da li dostavljeni podaci ispunjavaju sve uslove za učestvovanje u nagradnoj igri, a to su:

 • sačuvan fiskalni račun čiji BI broj ili Brojač računa je potencijalni dobitnik prijavio putem SMS poruke
 • da je fiskalni račun izdat u periodu od 13.06.2022. godine u 00:01 časova do 17.07.2022. godine u 23:59 časova
 • da se na fiskalnom računu nalazi minimum 400 g kupljenih Plazma proizvoda

Nakon utvrđivanja finalnih dobitnika, operateri kontakt centra priređivača će telefonom obavestiti dobitnike koji imaju sve ispunjene uslove za učestvovanje u nagradnoj igri da su i osvojili nagrade.

Dobitnik nagrade je osoba koju, nakon provere tačnosti podataka, kontaktira operater i javi se na broj mobilnog telefona koji je izvučen, a koja dostavi sve tražene podatke na navedenu e-mail adresu.

Tom prilikom dobitnik treba da ostavi sledeće podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, grad i opštinu, i pritom ne mora biti registrovani vlasnik broja mobilnog telefona sa kojeg je poslata SMS poruka.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 15 dana od dana proglašenja dobitnika, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od priređivača.

Dodela nagrada dobitnicima

Dobitnicima DNEVNIH nagrada će se iste dostaviti putem kurirske službe po svom izboru na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 15.08.2022. godine.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Pomoć i informacije

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) putem poziva Call centra na broj 0800/040403 svakog radnog dana tokom perioda trajanja nagradne igre u periodu od 09 do 17 časova ili slanjem poruke na info@plazmanagradnaigra.rs

Pravila i učestvovanje

Plazma nagradna igra traje do 18.07.2022, a za detaljna pravila posetite plazmanagradnaigra.rs

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
38 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!