Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Nova Nectar nagradna igra se nalazi na linku ispod:

>>> Nova Nectar nagradna igra <<<

Nectar nagradna igra traje od 19.07.2021 u 00:01h do 31.8.2021. u 23:59h u svim Univerexport objektima.

Nagrade su:
Nedeljna nagrada: 6 x trotinet (Xiaomi Mi Electric Scooter Essential)
Dnevna nagrada: 44 x bicikl а (Capriolo Passion)

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom objektu UNIVEREXPORT DOO na teritoriji Republike Srbije, koji prodaje dole nabrojane proizvode priređivača, ostvare kupovinu bilo kojeg od sledećih proizvoda, i to:
Barkod Naziv proizvoda
8606004252067 FAMILY NEKTAR VIŠNJA 0,2L 1/24
8606108094105 NECTAR FAMILY NEKTAR ANANAS I POMORANDŽA TPSL 0,2L 1/24
8606004252074 FAMILY NEK. POMORANDŽA 0,2L 1/24
8606004252029 FAMILY NEKTAR BRESKVA 0,2L 1/24
8606004252036 FAMILY NEKTAR JABUKA 0,2L 1/24
8606004252043 FAMILY NEKTAR JAGODA 0,2L 1/24
8606004252081 FAMILY NEKTAR VOĆNI MIKS 0,2L 1/24
8606004252012 FAMILY NEKTAR BLUEBERRY 0,2L 1/24
8600102164734 FAMILY NEKTAR JABUKA TPA 1L 1/12
8606004250049 FAMILY NEKTAR VOĆNI MIKS TPA 1L 1/12
8600102164703 FAMILY NEKTAR BRESKVA TPA 1L 1/12
8606004250025 FAMILY NEK. POMORANDŽA TPA 1L 1/12
8606108094051 FAMILY ANANAS I POMORANDŽA 50% 1L TP
8600102164741 FAMILY NEKTAR BLUEBERRY TPA 1L 1/12
8600102164710 FAMILY NEKTAR JAGODA TPA 1L 1/12
8606004250308 FAMILY NEKTAR JABUKA TBA 1,5L 1/8
8606004250339 FAMILY NEKTAR BRESKVA 50% 1,5L TBA 1/8
8606004250438 FAMILY NEKTAR MULTIVITAMIN TBA 1,5L 1/8
8606004250421 FAMILY NEKTAR VOĆNI MIKS TBA 1,5L 1/8
8606004250414 FAMILY NEK. POMORANDŽA TBA 1,5L 1/8
8606004250315 FAMILY NEKTAR KAJSIJA TBA 1,5L 1/8
8606004250407 FAMILY NEKTAR BLUEBERRY TBA 1,5L 1/8
8606004250346 FAMILY NEKTAR JAGODA TBA 1,5L 1/8
8606004250377 FAMILY NEKTAR VIŠNJA TBA 1,5L 1/8
8606018722037 FAMILY IMMUNO JABUKA, BOROVNICA I ARONIJA TPA 1L 1/12
8606018722051 FAMILY IMMUNO POMORANDŽA, LIMUN I ÐUMBIR TPA 1L 1/2
8606018722075 FAMILY IMMUNO JABUKA, BOROVNICA I ARONIJA TBA 0,2L 1/24
8600102164802 SOK POMORANDZA 100% NECTAR LIFE 1L
8600102164826 SOK BRESK.JAB.100% NECTAR LIFE BRIK 1L
8606004250506 SOK JABUKA 100% BISTRA NECTAR LIFE TP 1L
8606004250520 SOK PARADAJZ 100% NECTAR 1L
8606004251565 SOK BOROVNICA NECTAR LIFE 1L
8606004251572 SOK KRUSKA 100% PREMIUM NECTAR LIFE 1L
8606004251589 SOK VISNJA KAS.50% PREMIUM NECTAR LIFE1L
8606004251596 SOK CRNA RIBIZLA PREMIUM NECTAR LIFE 1L
8606004251657 SOK MALINA NECTAR LIFE 1L
8606004253637 SOK BRES./JAB.100% NECTAR LIFE FLAS.0.2L
8606004253729 SOK BOROVNICA 40% PREM.NEKTAR LIFE 0.2L
8606018720613 SOK VISNJA 35% LIFE 0.25L
8606018720910 SOK LIFE ORGANIC PURE RED 250ML
8606018721177 SOK JABUKA SA VITAM.C LIFE 100% 0,75L
8606018721191 SOK JABUKA BRESKVA LIFE PREM.100% 0,75L
8606018721214 SOK POMORANDZA SA VIT.C LIFE 100% 0,75L
8606018721481 SOK JABUKA 100% NECTAR TP 1,5L
8606018721504 SOK POMORANDZA NECTAR TP 1,5L
8606018721559 SOK LIFE JABUKA 0,5L
8606018721573 SOK LIFE BRESKVA I JABUKA 0,5L
8606018721597 SOK LIFE POMORANDZA 0,5L
8606107544922 SOK ANANAS 70% NEKTAR LIFE TP 1L
8606107815350 SOK LIFE JABUKA 1L+NARANDZA 1L
8606107815398 SOK LIFE JABUKA 1L+BRESKVA 1L
8606004252401 SOK JABUKA NECTAR KIDS 100% 0,2L
8606004252418 SOK BRESKVA NECTAR KIDS 100% 0,2L
8606004252432 SOK JAGODA NECTAR KIDS 100% 0,2L
8606018722181 LIFE PREMIUM JABUKA ARONIJA I GROŽÐE PLUS VITAMIN C TPA 1L 1/12
8606018722273 NECTAR FAMILY LIMUNADA TPA 1L 1/12
8606018722297 NECTAR FAMILY MALINADA TPA 1L 1/12

Učestvovanje
1. Potrošači koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju uz fiskalni račun i nefiskalni isečak tzv. SLIP kojim se obaveštava da je kupovnom stekao pravo učešća u nagradnoj igri.
2. Na nefiskalnom isečku odnosno slipu se nalazi jedinstveni kod potrošača koji potrošač šalje putem mobilnog telefona SMS-om na broj 8888.
3. Za svaki račun koji se izdaje nakon gore bliže opisane kupovine, štampa se i dodatni isečak koji potrošač dobije uz fiskalni račun, a koji sadrži kod od 12 do 16 cifara. Tih 12 do 16 cifara jedinstveno određuju objekat, kasu u objektu i broj računa.
4. SMS poruka koja se šalje na broj 8888 se sastoji iz cifara koje čine jedinstveni kod na nefiskalnom isečku, a koji je potrošač dobio nakon gore opisane kupovine.
(Npr. Ukoliko je potrošač nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio jedinstveni kod na nefiskalnom isečku xxxxxxxxxxxxxxxx onda šalje SMS na broj 8888 sa tekstom: xxxxxxxxxxxxxxxx)

Oglasi

Broj 8888 biće dostupan za slanje sms-a počev od 19. jula 2021. godine u 00:01 časova do 31. avgust 2021. godine u 23:59 časova. Ukoliko je kupac pravilno poslao jedinstveni kod dobija potvratnu SMS poruku kojom se potvrđuje da je njegov kod uspešno prihvaćen

IZVLAČENJE DNEVNE NAGRADE Svi učesnici koji u toku trajanja jednog dana nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo kog od gore navedenih proizvoda i budu poslali SMS na broj 8888 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade vršiće se svakog dana, počev od 20.07.2021. godine u 09:30 do 01.09.2021.godine, isključivo za kodove poslate prethodnog dana. Biće izvučeno ukupno 44 dobitnika DNEVNIH nagrade. Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta. Dobitnik NEDELJNE može biti dobitnik DNEVNE nagrade, ne više od jednom. Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet strani www.nectarleto.rs najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

IZVLAČENJE NEDELJNIH NAGRADA Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo kog od gore navedenih proizvoda i budu poslali SMS na broj 8888 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika NEDELJNE nagrade biće vršeno:
– 26.07.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 19.07.2021. godine u 00:01č do 25.07.2021. godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.
– 02.08.2021. godine (učestvuju lica koja poslala odgovarajući SMS u periodu od 26.07.2021. godine u 00:01č do 01.08.2021.godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.
– 09.08.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 02.08.2021. godine u 00:01č do 08.08.2021. godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.
– 16.08.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 09.08.2021.godine u 00:01č do 15.08.2021. godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.
– 23.08.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 16.08.2021. godine u 00:01č do 22.08.2021. godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.
– 01.09.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 23.08.2021.godine u 00:01č do 31.08.2021. godine u 23:59č). Biće izvučen 1 dobitnik.

Biće izvučeno ukupno 6 dobitnika NEDELJNE nagrade. Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELJNE nagrade više puta. Dobitnik NEDELJNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade, ne više od jednom. Objavljivanje dobitnika NEDELJNE nagrade biće vršeno na internet strani www.nectarleto.rs najkasnije u roku od 5 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Odmah nakon utvrđivanja dobitnika DNEVNE nagrade, priređivač će obavestiti potencijalnog dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o potencijalnoj nagradi koju je osvojio, roku u kom je dužan da preuzme nagradu i o načinu preuzimanja iste. Ukoliko se dobitnik ne javi u roku od 48h, gubi pravo na istu, te će ista biti dodeljena prvom sledećem rezervnom dobitniku. Ukoliko se ni prvi sledeći rezervni dobitnik ne javi u roku od 48h od kontaktiranja, nagrada će biti uručena drugom sledećem rezervnom dobitniku. Priređivač će o svom trošku putem kurirske službe obezbediti prevoz DNEVNIH nagrada na adresu koju mu dobitnik bude saopštio prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi i to isključivo u slučaju da se adresa na koju će se dostaviti nagrada nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Oglasi

Za pravilnik Nectar nagradne igre i učestvovanje poseti www.nectarleto.rs