1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj
Oglasi

Trajanje:

Milka nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 01.02.2024. godine do 13.03.2024. godine u 23:59 časova

Dobitnici

Pogledaj dobitnike nedeljnih nagrada na www.milkaneznereci.rs/dobitnici

Nagrade:

 • 1 x Vaučer za putovanje- krstarenje na kruzeru po izboru dobitnika u vrednosti 820.470 RSD
 • 12 x Video projektor, HS code 7114 19 00
 • 42 x MILKA poklon paket

Ukupan broj nagrada: 55

Dobitnici nagradno putovanje mogu realizovati tako da se putovanje završi u periodu od 12 meseci od datuma preuzimanja vaučera.

Oglasi

Pravo učešća

Prao učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije), izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednim društvima povezanim sa priređivačem, u privrednom društvu FULLHOUSE OGILVY DOO BEOGRAD, Simina 1, PIB: 105187121, matični broj: 20332832 i u marketinškim agencijama koje je priređivač angažovao u promociji nagradne igre, zaposlenih u drugim privrednim društvima koja na bilo koji način učestvuju u promociji i organizaciji nagradne igre kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima imaju zajedničko prebivalište).

MILKA proizvodi čija kupovina kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su:

 • Milka Choco Minis 150g
 • Milka Choco Dessert Orange 147g
 • Milka Choco Dessert Raspberry 147g
 • Milka Choco Dessert Mousse 128g
 • Milka Choco Cow 120g
 • Milka Lila Stix 112g
 • Milka Tender Moo 140g
 • Milka Cake & Choc 175g
 • Milka Choc and Choc 150g
 • Milka Sensation Dark 156g
 • Milka Sensation Cookies Choco 156g
 • Milka Sensation Oreo 156g
 • Milka Choco Crème 260g
 • Milka Brownie 150g
 • Milka Cookie Loop 132g
 • SIWM Pralines Thank you 110g
 • SIWM Pralines Hazel Nut 110g
 • SIWM Pralines Good luck Mousse 110g
 • SIWM Pralines Strawberry 110g
 • Milka Moments Pralines 97g
 • Milka Moments Pralines Oreo 92g
 • Milka Minis Pralines 169g
 • Milka Moments Pralines 169g
 • Milka Party Mix Pralines 159g
 • Milka Hazelnut Heart Shaped Praline 44g
 • Milka Choco Swing Biscuit 100g
 • Milka Caramel 100g
 • Milka Choco Mousse 100g
 • Milka Oreo Brownie 100g
 • Milka Oreo 100g
 • Milka Choco Mousse 100g
 • Milka Oreo White 100g
 • Milka Chips Ahoy! 100g
 • Milka Oreo Strawberry Sandwich 92g LED
 • Milka Milka Nougat crème 85g
 • Milka Raisins & Nuts 100g
 • Milka Raspberry 100g
 • Milka Strawberry & Yoghurt 100g
 • Milka Cream & Biscuit 100g
 • Milka White 100g
 • Milka Whole Nuts 100g
 • Milka Alpine Milk 270g
 • Milka Champiolade 270g
 • Milka Noisette 270g
 • Milka Nutty Choco Wafer 270g
 • Milka Peanut 276g
 • Milka Raisins & Nuts 270g
 • Milka Triolade 280g
 • Milka Whole Nuts 270g
 • Milka Alpine Milk 80g
 • Milka Bubbly Milk 90g
 • Milka Bubbly White 95g
 • Milka Hazelnuts 80g
 • Milka Milka Almond 90g
 • Milka Milkinis 43,7g
 • Milka Milkinis Milk 87,5g
 • Milka Noisette 80g
 • Milka Oreo Sandwich 92g
 • Milka Peanut Caramel 90g
 • Milka Triple Caramel 90g
 • Milka Triple Choco 90g
 • Milka Almond 300g
 • Milka Almond and Truffle 300g
 • Milka Cookie Choco Swing 300g
 • Milka Nut Nougat 300g
 • Milka Oreo 300g
 • Milka Choko & Biscuit 300g
 • Milka Strawberry & Yoghurt 300g
 • Milka Strawberry Cheescake 300g
 • Milka Toffee Nuts 300g
 • Milka Wafer Choco Swing 300g
 • Milka Chococookie 300g
 • Milka Gingerbread 300g LED
 • Milka Sweet Winter 100g
 • Milka Almond 90g

Kako učestvovati?

 1. Kupi Milka čokoladu, praline ili biskvite i sačuvaj račun: U bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije), ostvare pojedinačnu kupovinu bilo kojeg dole navedenog „MILKA“ proizvoda (Milka čokolade, praline ili biskvita) a što mora biti evidentirano na fiskalnom računu i popune formu (prijavu) za učestvovanje u nagradnoj igri.
 2. Poseti sajt www.milkaneznereci.rs i popuni formu (prijavu) prilikom koje će uneti sledeće podatke: svoje ime i prezime, broj telefona, e mail adresu i brojač računa.
 3. Podeli nežnost sa dragom osobom tako što ćeš joj poslati neki od Milka brodića nežnosti.
 4. Sačuvaj račun za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do uručenja nagrada

VAŽNO!

 • Jedan učesnik može izvršiti registraciju i uneti podatke za najviše tri fiskalna računa u jednom danu, tokom trajanja nagradne igre. Prilikom svake registracije jedan učesnik mora da koristi istu e-mail adresu.
 • Registracija se može izvršiti u periodu od 01.02.2024. godine u 00:01 do 13.03.2024. godine u 23:59 časova

Napomene:

 • Forma za unos brojača računa biće predefinisana, što će omogućiti učesnicima da odmah dobiju informaciju da li su uneli ispravne podatke.
 • Učesnik je dužan da aktivnim pristankom potvrdi da je saglasan sa pravilima
 • Učesnik je dužan da sačuva i original fiskalnog računa kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade.
 • Svaki učesnik koji pokuša da izvrši registraciju nasumičnim unošenjem brojeva fiskalnog računa biće diskvalifikovan.

Izvlačenje dobitnika

IZVLAČENjE GLAVNE NAGRADE

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno 14.03.2024. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila predmetnu kupovinu i popunila formu (prijavu) u periodu od 01.02.2024. godine u 00:01 do 13.03.2024. godine u 23:59 časova).

IZVLAČENjE DOBITNIKA NEDELJNIH NAGRADA

Izvlačenje dobitnika NEDELJNIH nagrade biće vršeno:

 • 08.02.2024. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila predmetnu kupovinu i popunila formu (prijavu) u periodu od 01.02.2024. godine u 00:01 do 07.02.2024. godine u 23:59 časova)
 • 15.02.2024. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila predmetnu kupovinu i ponunila formu (prijavu) u periodu od 08.02.2024. godine u 00:01 do 14.02. 2024. godine u 23:59 časova)
 • 22.02.2024. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila predmetnu kupovinu i popunila formu (prijavu) u periodu od 15.02.2024. godine u 00:01 do 21.02.2024. godine u 23:59 časova)
 • 29.02.2024. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila predmetnu kupovinu i popunila formu (prijavu) u periodu od 22.02.2024. godine u 00:01 do 28.02.2024. godine u 23:59 časova)
 • 07.03.2024. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila predmetnu kupovinu i popunila formu (prijavu) u periodu od 29.02.2024. godine u 00:01 do 06.03.2024. godine u 23:59 časova)
 • 14.03.2024. godine u 10:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila predmetnu kupovinu i popunila formu (prijavu) u periodu od 07.03.2024. godine u 00:01 do 13.03.2024. godine u 23:59 časova).

Svake nedelje biće izvučeno po 2 dobitnika NEDELJNE nagrade.

Oglasi
Oglasi

IZVLAČENJE DOBITNIKA DNEVNIH NAGRADA

Svi učesnici koji su u toku jednog dana trajanja nagradne igre (od 00:01 časova do 23:59 časova) izvrše predmetnu kupovinu i popunila formu (prijavu) biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika DNEVNE nagrade

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno:

 • 08.02.2024. godine u 10:00 časova (za sledeće dane trajanja nagradne igre: 01.02.2024, 02.02.2024, 03.02.2024, 04.02.2024, 05.02.2024, 06.02.2024. i 07.02.2024.)
 • 15.02.2024. godine u 10:00 časova (za sledeće dane trajanja nagradne igre: 08.02.2024, 09.02.2024, 10.02.2024, 11.02.2024, 12.02.2024, 13.02.2024. i 14.02.2024.)
 • 22.02.2024. godine u 10:00 časova (za sledeće dane trajanja nagradne igre: 15.02.2024, 16.02.2024, 17.02.2024, 18.02.2024, 19.02.2024, 20.02.2024. i 21.02.2024.)
 • 29.02.2024. godine u 10:00 časova (za sledeće dane trajanja nagradne igre: 22.02.2024, 23.02.2024, 24.02.2024, 25.02.2024, 26.02.2024, 27.02.2024. i 28.02.2024.)
 • 07.03.2024. godine u 10:00 časova (za sledeće dane trajanja nagradne igre: 29.02.2024, 01.03.2024, 02.03.2024, 03.03.2024, 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024.)
 • 14.03.2024. godine u 10:00 časova (za sledeće dane trajanja nagradne igre: 07.03.2024, 08.03.2024, 09.03.2024, 10.03.2024, 11.03.2024, 12.03.2024, 13.03.2024.)

Svake nedelje biće izvučeno po 7 dobitnika DNEVNE nagrade.

Objava dobitnika

Dobitnici nagrada biće objavljeni na internet stranici www.milkaneznereci.rs najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka nagradne igre.

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

Priređivač će dobitnika o nagradi koju je osvojio obavestiti u roku od 30 dana od dana izvlačenja nagrade, pozivanjem navedenog broja telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, kao i slanjem elektronske pošte na e-mail koji je dobitnik ostavio prilikom registracije, te će od istog zatražiti da mu u roku od 48h dostavi adresu na koju će mu nagrada biti isporučena i fotografiju jasno vidljivog, isečka fiskalnog računa, na osnovu koga je učestvovao u nagradnoj igri.

Dobitnicima glavne nagrade priređivač će pored navedenog zatražiti da mu u roku od 48h dostave i vidljivu fotografiju lične karte ili vidljivu fotografiju očitane lične karte, a radi izvršenja zakonske obaveze- plaćanja poreza na dohodak građana.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču na telefonski poziv, niti u ostavljenom roku od 48h ne dostavi adresu na koju će mu nagrada biti isporučena, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Dodela nagrada

Priređivač će dostaviti nagrade dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 31.5.2024. godine.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade.

Pomoć i informacije

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri na internet stranici www.milkaneznereci.rs, putem e-mail adrese milka@fullhouseogilvy.rs ili kontakt@mdlz.com.

Učestvovanje i pravila

Za pravila i prijavu posetite www.milkaneznereci.rs

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!