6 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Nova Lav nagradna igra uz Lav pivo je na sledećem linku ispod:
www.nagradneigrers.com/tag/lav-pivo/

Lav pivo nagradna igra od ispod je trajala od 06.04.2023. godine u 00.00h i završava se 03.05.2023. godine u 23.59h.

Nagrade:

 • 5 x mobilni telefon iPhone 14
 • 10 x TV
 • 20 x Poklon vaučer na iznos 30.000 rsd
 • 1000 x Majica

Ukupan broj nagrada: 1035

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije

Kako učestvovati?

 1. Kupite najmanje bilo koja 3 proizvoda brenda „Lav Premium“ u bilo kojoj pojedinačnoj ambalaži (u mehanizam ne ulazi multipack) u Delhaize objektima (Maxi, Tempo, Megamaxi i Shop&Go)
 2. Sačuvaj slip računa sa kodom koji se sastoji od 13 do 17 cifara
 3. Poseti sajt www.tolikodobro.rs
 4. Unese identifikacione podatke, i to: ime, prezime, e-mail adresu, adresu prebivališta, kontakt telefon, JMBG čime će ujedno i izvršite registraciju naloga
 5. Odigraj igricu LAVANTURA

Kako igrati igricu?

Igrica pod nazivom „LAVANTURA“ podrazumeva kontrolisanje glavnog junaka igrice, Lava, tako da on trči i sakuplja poene.

Svaka sakupljena flašica Lav Premium nosi jedan bod, a svaka sakupljena gajba Lav Premium piva nosi 10 bodova. Ukupan broj bodova se računa zbirom svih sakupljenih bodova.

U zavisnosti od ostvarenih broja bodova u igrici, učesnik ostvaruje pravo na nagrade.

Svi pokušaji igranja Igrice se snimaju i mere u vremenskom intervalu

Napomene:

 • Jednom poslat Kod se ne može koristiti više puta.
 • Učesnik može igrati igricu neograničen broj puta, korišćenjem neiskorišćenih kodova.
 • Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu, računaće se najbolji rezultat učesnika
 • Ukoliko učesnik nije pravilno popunio lične podatke prilikom registracije za pristup igrici, isti gubi pravo na osvajanje nagrade za taj ostvaren rezultat.
 • Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (račun) sa kodom koji se nalazi na računu bez obzira na to gde je obavio kupovinu i da iste prezentuje i preda organizatoru na njegov zahtev

Odabir pobednika

Osnovni kriterujum za rangiranje Učesnika jeste broj ostvarenih bodova u Igrici. U slučaju da postoji više Učesnika sa istim brojem ostvarenih bodova, kao dodatni kriterijum u takvim slučajevima primenjivaće se vreme za koje je Učesnik ostvario bodove. Razumevanja radi, Učesnik koji je ostvario isti broj bodova kao drugi Učesnik ili drugi Učesnici, ali za kraće vreme igranja Igrice, imaće prednost u rangiranju u odnosu na drugog Učesnika ili druge Učesnike sa istim brojem bodova.

Ukoliko i pored dodatnog kriterijuma iz prethodnog stava postoji više Učesnika koji su ostvarili jednaki broj bodova u jednakom vremenskom trajanju, kao dodatni kriterijum primenjivaće se hronološki prvenstvo odigrane Igrice svakog od Učesnika. Razumevanja radi, Učesnik koji je ostvario isti broj bodova u jednakom vremenskom periodu kao drugi Učesnik ili drugi Učesnici, ali koji je odigrao Igricu pre ostalih, imaće prednost u rangiranju u odnosu na druge Učesnike sa istim brojem bodova ostvarenih u istom vremenskom trajanju.

Jedan učesnik može osvojiti najviše jednu Nagradu u toku trajanja Konkursa, učesniku se priznaje najbolji rezultat ostvaren u igrici

Objava dobitnika

U posebnoj sekciji na Veb-stranici biće prikazani svi Učesnici sa trenutnim brojem bodova, pod nazivom „Rang lista“

Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, u neograničenom broju slučajeva uneti neiskorišćeni Kod i na taj način pristupiti Igrici. U slučaju da je Učesnik uneo iskorišćen ili neispravan Kod iz bilo kog razloga, biće obavešten da ne može učestvovati u Konkursu dobivši povratno obaveštenje sadržine: “Kod je već iskorišćen, žao nam je”.

Na kraju celog konkursa, lista Učesnika iz sekcije “Rang lista” će biti zamenjena za listu konačnih dobitnika, uz objavljivanje sledećih podataka: Ime i prezime, ostvareni broj bodova i osvojena Nagrada, grad (kao mesto prebivališta/boravišta)

Dodela nagrada

Organizator će kontaktirati dobitnike u roku od 5 dana od dana objave konačnih dobitnika na kraju Konkursa, i to generisanom e-mail adresom koja obaveštava dobitnika koju nagradu je dobio. Ukoliko dobitnik želi isporuku nagrade na drugu adresu od navedene u prijavi potrebno je da u roku od 24h odgovori na e-mail vezan za obaveštenje o dobijanju nagrade i navede novu adresu isporuke.

U slučaju da organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa određenim dobitnikom, smatraće se da isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa.

Prilikom obaveštavanja iz prethodnog stava, organizator će obavestiti dobitnika o načinu isporuke Nagrade i svim eventualnim informacijama u vezi sa Konkursom.

Prilikom preuzimanja izabrane Nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja sa Učesnikom.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje poseti www.tolikodobro.rs

av nagradna igra traje do 03.05.2023, a za pravilnik kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
6 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!