1 komentar - pogledaj ili pošalji pitaj

Trajanje:

Laško nagradna igra/konkurs počinje dana 05.06.2023. godine u 00:00:01 časova i završava se dana 17.07.2023. godine u 23:59:59 časova.

Nagrade:

 • 5 x električni bicikl MS Energy eBike i10
 • 10 x električni trotinet MS Energy e-romobil r10
 • 1000 x Laško majica

Ukupan broj nagrada: 1015

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Laško nagradne igre i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Laško pakovanja

U nagradnom konkursu učestvuju sledeća pakovanja:

 • 0,5l limenka
 • 0.33l limenka
 • Laško bezalkoholno 0.33l limenka
 • Laško Malt Mix Limun 0.33l limenka
 • 0,5l povratna boca

Kako učestvovati?

 1. U Univerexport prodajnim objektima ili preko sajta www.elakolije.rs kupi 3 piva robne marke Laško u pakovanjima: 0,5l limenka, 0.33l limenka, Laško bezalkoholno 0.33l limenka, Laško Malt Mix Limun 0.33l limenka i 0,5l povratna boca
 2. Sačuvaj fiskalni račun od kupovine na kojem je vidljivo da je izvršena kupovina Laško piva i PFR broj računa
 3. Poseti www.laskopoklanja.rs
 4. Registruje se na web stranici sa podacima (Ime i prezime, JMBG, Adresa stanovanja, mesto i poštanski broj, Broj mobilnog telefona, E-mail adresa i Šifru naloga)
 5. Unese PFR broj računa i pošalje sliku računa
 6. Igraj kviz (biraš odgovor klikom na jedan od tri ponuđena odgovor i imaš 10 sekundi za odgovor)

Kako igrati kviz?

 • Učesnik odgovara na 1 pitanje za koje ima 10 sekundi na raspolaganju tri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan odgovor
 • Svaki tačan odgovor vredi jedan poen.
 • U slučaju da učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio. Učesniku će se po isteku desete sekunde automatski završiti partija Kviza.
 • Učesnik bira odgovor klikom na jedan od tri ponuđena odgovora.
 • Učesniku je preostalo vreme koje ima na raspolaganju za izbor odgovora prikazano u obliku sata koji odbrojava unazad od 10 do 0.
 • Po završetku Kviza, učesnik dobija informaciju da li je tačno odgovorio na pitanje a poen će biti dodat na njegov profil tek nakon validacije.

Napomene:

 • Učesnik je dužan da sačuva svaki račun sa kog je uneo Kod, i to tako da je ceo fiskalni račun očuvan do reči „KRAJ FISKALNOG RAČUNA“ i da iste preda organizatoru na njegov zahtev bez obzira na to za koju se nagradu takmiči.
 • Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, da unese neograničen broj ispravnih Kodova i tako steći uslov za učestvovanje u Kvizu.
 • Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu uneti na način objašnjen u pravilima neće biti važeći i neće omogućiti Učesniku da učestvuje u Konkursu.
 • Jednom poslat Kod ne može se koristiti više puta.
 • Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom. Ukoliko Učesnik pokuša da ponovo iskoristiti već uneti Kod, na ekranu će izaći poruka da je kod neispravan.
 • Nasumično unošenje kodova predstavlja osnov za privremenu ili trajnu diskvalifikaciju iz takmičenja.

Rang lista

Učesnik u svakom trenutku može proveriti broj bodova koje ima na profilu, kao i na kojoj se poziciji na Rang listi nalazi. Bodovi će biti prikazani tek nakon verifikacije računa.

Prilikom svake prijave na stranici „Moj profil“ moći ćete da vidite na kojoj ste poziciji na Rang listi, ukupan broj osvojenih bodova kao i koliko bodova ima prvi sledeći bolje plasirani Učesnik na Rang listi.

Izbor dobitnika nagrada

Po isteku konkursa dobitnici nagrade se određuju na osnovu bodova koje Učesnik skupi učestvujući u Kvizu. U slučaju da dva ili više Učesnika imaju isti broj bodova, prednost u rangiranju ima Učesnik koji je prvi ostvario taj broj bodova.

Isto fizičko lice može osvojiti samo jednu nagradu, bez obzira na to sa koliko različitih profila je poslao odgovor.

Objava dobitnika

Dobitnici će biti proglašeni po završetku nagradnog konkursa, a najkasnije 18.07.2023. godine

Spisak učesnika, koji su proglašeni kao dobitnici, će biti objavljen putem web stranice www.laskopoklanja.rs/dobitnici na stranici Lista dobitnika u roku od 24 časa od trenutka završetka konkursa

Pitanja u vezi sa konkursom

Za sva pitanja i nedoumice učesnici konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom na info mail laskonagradjuje@gmail.com ili besplatnim pozivom na broj 0800/100 155 svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 17:00 časova

Preuzimanje nagrada

Učesnici, koji budu proglašeni za dobitnike glavnih i ostalih nagrada, biće kontaktirani u roku od 15 radnih dana od objave rezultata na Rang listi putem e-maila/SMS-a koje su Učesnici dostavili prilikom registracije (u daljem tekstu: Obaveštenje), a u cilju dodele nagrade.

Kontaktirani Učesnici imaju rok od 3 dana da odgovorom na obaveštenje potvrde da prihvataju nagradu kao i da potvrde svoje lične podatke: ime, prezime, adresu stanovanja, JMBG i broj telefona. Ukoliko Učesnik ne odgovori na obaveštenje u roku od 3 dana organizator će još jednom pokušati da kontaktira Učesnike putem broja tefefona, koji su Učesnici dostavili prilikom registracije, a u cilju prikupljanja podataka za dodelu nagrade.

Ukoliko u navedenom roku učesnik, koji bude proglašen za dobitnika, ne odgovori na obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu, a nagrada će ostati nedodeljena.

Nakon što učesnik, koji bude proglašen za dobitnika ostale nagrade, dostavi sve neophodne podatke za dostavu nagrade, organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene ostale nagrade. Isporuka navedenih nagrada će biti izvršena najkasnije 30 dana nakon obaveštenja. Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika kurirskom službom, koja će kontaktirati dobitnike nagrada.

O datumu korišćenja glavne nagrade organizator će obavestiti učesnika prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje poseti veb sajt www.laskopoklanja.rs

Laško nagradna igra traje 17.07.2023, a za pravila kliknite OVDE

Subscribe
Notify of
1 Komentar
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!