Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Laško konkurs počinje dana 02.12.2021. godine u 00:01 časova i završava se dana 15.12.2021. godine do 23:59 časova.

Nagrade:

Dnevna nagrada: Paket Laško čaša (6×0.33l čaše)

Nedeljna nagrada: Košarkaška lopta, Molten B7g4000

Pravo učestovavanja

Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica koja su navršila 18 godina života državljani Republike Srbije,
sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Oglasi

Mehanizam Laško lonkursa

Konkurs se sastoji iz 2 faza i to:
Prva Faza od 02.12.2021. godine u 00:01 časova do 08.12.2021. godine u 23:59 časova
Druga Faza od 09.12.2021. godine u 00:01 časova do 15.12.2021. godine u 23:59 časova

Za učestvovanje:

 1. Poseti web stranicu: www.lasko.rs
 2. Registruje se
 3. Odigraj igricu sa „ZAPOČNI IGRU“
 • Učesnik može odigrati 10 partija dnevno, u periodu od 00:01 do 23:59, svakog dana tokom trajanja konkursa.
 • Igricu se sastoji iz 3 sesije. U svakoj od 3 sesije se igra košarka – izvode se se virtuelni šutevi na koš iz nekoliko uglova, pri čemu je potrebno da Učesnik postigne što više koševa.
 • Ukoliko Učesnik ubaci 5 ili više koševa, koš kreće da se pomera prilikom igranja. Poslednji koš u svakoj od sesija nosi 2 poena.
  Nakon što Učesnik odigra igricu, na stranici će mu se pojaviti koliko je ostvario poena u toj Partiji, njegova trenutna pozicija na dnevnoj i nedeljnoj Rang listi, kao i ukupan broj ostvarenih poena.
 • Svaki od Učesnika može maksimalno da postigne 11 poena pri jednoj sesiji. Učesnik u jednoj sesiji ima priliku da šutira 10 puta na koš, a u jednoj partiji 30 puta, nakon čega se završava iteracija.
 • Za svrhu rangiranja, uzima se najviši broj osvojenih poena u sve tri navedene sesije.
  Primera radi: ako Učesnik u prvoj sesiji ostvari 7 poena, u drugoj 3, a u trećoj 5, broj ostvarenih poena će biti 7.

Svi poeni koje jedan učesnik postigne u partijama odigranih u toku jednog dana i jedne faze Konkursa se sabiraju i Učesnika rangiraju na dve rang liste, dnevnoj i nedeljnoj.

Nagrade i dodeljivanje nagrada

Dnevna nagrada (učesnik sa najvećim zbirnim brojem poena svih partija odigranih u danu):
Paket Laško čaša (6×0.33l čaše)

Oglasi
Oglasi

Nedeljna nagrada (učesnik sa najvećim zbirnim brojem poena svih partija odigranih u fazi):
Košarkaška lopta, Molten B7g4000, Materijal: Koža, Veličina:7

Ukoliko dva Učesnika imaju isti broj poena, prednost ima učesnik koji je prvi ostvario taj rezultat, odnosno gleda se vreme upisa u bazu podataka.

U toku trajanju nagradnog konkursa Učesnik može osvojiti najviše dve dnevne nagrade. U toku trajanja nagradnog konkursa Učesnik može osvojiti najviše jednu nedeljnu nagradu.

Način predaje nagrada

Nagrade će Dobitnicima biti uručene putem kurirske službe po završetku konkursa, na adresu koju su dostavili prilikom kontaktiranja kojim su potvrdili da prihvataju nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade Dobitnik će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Ukoliko dobitniku nagrade ista ne bude mogla da se uruči na način opisan u ovom članu, Organizator će još dva puta pokušati da dostavi nagradu na isti način, a najkasnije

Pravila i učestovanje

Za pravila Laško konkursa i učestvovanje poseti www.lasko.rs

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!