4 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nova Knjaz Miloš nagradna igre je na sledećem linku Knjaz Miloš nagradna igra

Knjaz nagradna igra počinje dana 12.05.2022. godine u 00:01 časova i traje do dana do 22.06.2022. godine u 23:59 časova.

Dobitnici

Dosadašnji dobitnici Knjaz Miloš nagradne igre su na OVOM LINKU

Nagrade:

 • Glavna nagrada:
  • 4 x Vaučer za opremanje kuhinje u radnjama Tehnomedia 200.000 rsd (vaučer za opremanje kuhinje odnosi se na kuhinjske uređaje u Tehnomediji)
 • Nedeljna nagrada (ukupno):
  • 18 x Roštilj na ćumur
 • Dnevna nagrada (ukupno):
  • 126 x Metalac set posuđa

Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju najmanje 15 godina starosti i imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri nemaju lica zaposlena ili na drugi način radno angažovana kod priređivača Knjaz Miliš a.d., u zavisnom privrednom društvu priređivača „Knjaz Miloš – Natura“ d.o.o. Beograd, u agenciji MPG Plus d.o.o. Beograd, kao i članovi njihovih najužih porodica (supružnici, deca), kao i roditelji i rođena braća i sestre ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu.

Oglasi

U nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi Knjaz Miloš

 • Knjaz Miloš 0.5 l
 • Knjaz Miloš 1.25l
 • Knjaz Miloš 1.75 l
 • Knjaz Miloš Obogaćeni Magnezijum 0.5 l
 • Knjaz Miloš Obogaćeni Magnezijum 1.5 l
 • Knjaz Miloš Obogaćeni Cink + Selen 1.5 l
 • Knjaz Miloš Aromatični limun 0.5 l
 • Knjaz Miloš Aromatični limun 1.25 l
 • Knjaz Miloš Aromatični šumsko voće 0.5 l
 • Knjaz Miloš Aromatični šumsko voće 1.25 l
 • Knjaz Miloš Aromatični malina 0.5 l
 • Knjaz Miloš Aromatični malina 1.25 l

Kako učestvovati?

Za učestvovanje:

 1. Kupite bilo koja dva proizvoda iz asortimana Knjaz Miloš iz pravila u bilo kom maloprodajnom Roda, Merkator i Idea objektu na teritoriji Republike Srbije (kupovina mora biti iskazana na fiskalnom računu uz koji je dobijen dodatak fiskalnog računa (nefiskalni isečak) na kojem je iskazan kod)
 2. Pošaljite prijavu putem SMS poruke na broj 4488 sa kodom sa dodatka fiskalnog računa.
 3. Sačuvajte fiskalni račun kao dokaz kupovine

Primer SMS poruke: Potrošač koji je dobio dodatak fiskalnog računa sa kodom 123456789101112131, šalje SMS na broj 4488 sa sadržinom 123456789101112131

Troškove slanja SMS-a snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mobilnih mreža i to 3,6 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu MTS, 3,99 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu Yettel i 3,48 RSD sa PDV-om za mobilnu mrežu A1, za čije tarife i njihove izmene za standardni SMS

Napomene:

 • Jedan učestnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem SMS poruka, ali sa različitim kodom sa dodatka fiskalnog računa.
 • Jednom prijavom (jednim kodom sa dodatka fiskalnog računa) učesnik može biti dobitnik samo jedne dnevne, jedne nedeljne i jedne glavne nagrade.
 • Dobitnik dnevne nagrade učestvuje i u izvlačenju nedeljne nagrade za tu nedelju, kao i u izvlačenju za glavnu nagradu.
 • Svaki kod sa dodatka fiskalnog računa može biti iskorišćen samo jednom.

Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun kao dokaz kupovine i provere koda sa dodatka fiskalnog računa prilikom uručivanja nagrade do kraja nagradne igre, a najkasnije do 22.7.2022. godine.

Izvlačenje dobitnike nagrada

Izvlačenje dnevnih nagrada će se održavati svakog radnog dana u 12:00 časova počev od 13.05.2022. do 23.06.2022. godine. Svakog radnog dana izvlači se 3 dobitnika dnevnih nagrada. U izvlačenju dnevnih nagrada učestvuju sve prijave pristigle prethodnog dana (od 00:01 do 23:59).

Dobitnici nedeljne nagrade (Roštilj na ćumur) se određuju automatski, putem softvera, slučajnom metodom iz baza svih pravilno poslatih, koji su prispeli u toku one nedelje (sedmice) za koju se izvlače nedeljne nagrade, i to prema sledećem rasporedu:

Oglasi
 • 19.05.2022.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 12.05.2022.u 00:01 časova do 18.05 u 23:59 časova;
 • 26.05.2022.godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 19.5.2022. u 00.01 časova do 25.5.2022. u 23.59 časova;
 • 02.06.2022. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 26.5.2022. u 00.01 časova do 1.6. u 23.59 časova;
 • 09.06.2022. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 2.6.2022. u 00.01 časova do 8.6.2022. u 23.59 časova;
 • 16.06.2022. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 9.6.2022. u 00.01 časova do 15.6.2022. u 23.59 časova;
 • 23.06.2022. godine u 12:00 časova za sve prijave pristigle od 16.06.2022. u 00.01 časova do 22.06. u 23.59 časova.

Jedan učesnik može biti dobitnik najviše jedne dnevne, jedne nedeljne i jedne glavne nagrade za vreme celog trajanja nagradne igre. Ukoliko je učesnik već izvučen kao dobitnik nedeljne nagrade, priređivač će nagradu dodeliti rezervnom dobitniku.

Izvlačenje glavne nagrade održaće se u sredu 23.06.2022. u 12:00 časova. U izvlačenju glavne nagrade učestvuju sve prijave pristigle u periodu od 12.05.2022. u 00:01 časova do 22.06.2022. godine u 23:59 časova.

Objava dobitnika

Spisak dobitnika dnevnih, nedeljnih i glavnih nagrada će biti objavljen na sajtu knjazmilos.co.rs priređivač će objaviti kod sa dodatka fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao i brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

Obaveštenje dobitnika

Dobitnici dnevnih, nedeljnih i glavnih nagrada će o osvojenim nagradama biti obavešteni putem SMS poruke u kojoj će biti pozvani da na mail adresu nagradnaigra@knjaz.co.rs dostave svoje ime, prezime, broj telefona i fotografiju dodatka fiskalnog računa na kojem se nalazi kod koji je poslat prilikom prijave u SMS poruci.

Rok za dostavu podataka je 48 časova od slanja SMS poruke od strane priređivača, nakon čega će se smatrati se da je dobitnik odustao od nagrade, te će nagrada biti dodeljena rezervnom dobitniku. Ukoliko fotografija sa dodatkom fiskalnog računa ne sadrži isti kod koji je dobitnik poslao SMS porukom, dobitnik gubi pravo na nagradu i ista će se dodeliti rezervnom dobitniku.

Dobitnici imaju obavezu da priređivaču u roku od 48 sati od poziva priređivača dostave lične podatke, fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko je biometrijska, zbog obračuna i uplate poreza na dohodak građana.

Učesnik koji nije ostavio verodostojne podatke o sebi pri slanju podataka na mail nagradnaigra@knjaz.co.rs neće biti u mogućnosti da dobije nagradu. Priređivač neće snositi nikakvu odgovornost zbog eventualnih nedostataka/grešaka u podacima koje je dao učesnik (npr. greška u pisanju imena, prezimena, broja telefona itd.).

Pri preuzimanju nagrade će biti izvršeno utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se nesporno utvrditi njegov identitet.

Način preuzimanja nagrada

Sve nagrade dobitnici će preuzimati u Merkator objektu gde je kupovina izvršena, u roku od 30 dana od završetka Nagradne igre.

Svaki dobitnik će biti obavešten SMS porukom kada nagrada pristigne u Merkator objekat, nakon čega ima rok od 7 dana da preuzme nagradu. Nakon toga, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade i više je ne može potraživati. U tom slučaju nagrade će biti dodeljene rezervnim dobitnicima.
Pravo na uručenje nagrade će imati lice navedeno u podacima dostavljenim na e-mail adresu nakon osvajanja nagrade odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem i nijedno drugo lice. Uručenje nagrada biće lično.

Pravila i dobitnici

Za pravila i spisak dnevnih i nedeljnih dobitnika posetite www.knjazmilos.co.rs/nagradnaigra

Subscribe
Notify of
4 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!