Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

Ova KIA nagradna igra je završila, a sve nove nagradne igre za Katar i svetsko prvenstvo pogledaj na stranici www.nagradneigrers.com/tag/katar/ OVa KIA nagradna igra/nagradni konkurs je trajala od 15.08.2022. do 15.09.2022.

Nagrade:

  • 3 x putovanje za dve osobe u Dohu (Katar) na fudbalski meč Engleska-SAD sa plaćenim avionskim kartama, smeštajem (4 dana / 3 noćenja), ulaznicama i svim neophodnim transferima na lokaciji.

Napomene:

  • Dobitnik nagrade je samostalno odgovoran za pribavljanje vize za Katar i „Hayya card“ dokumenta i samostalno snosi sve troškove dobijanja tih dokumenata i pripreme potrebne dokumentacije za dobijanje istih.
  • KIA AUTO d.o.o. ne odgovara za eventualno odbijanje Ambasade Katara da izda vizu dobitniku i pratiocu. U slučaju da dobitnik ne dobije vizu, glavna nagrada ostaje nepodeljena. Takođe, dobitnik nagrade mora ispunjavati sve zdravstvene uslove koje propisuju vlasti Katara za ulazak u tu zemlju i samostalno pokriva sve troškove vezane za ispunjenje tih zahteva.

Pravo učešća

U nagradnom konkursu može da učestvuje svako punoletno fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod priređivača KIA AUTO d.o.o., zaposleni u kompanijama koje čine ovlašćenu dilersko-servisnu mrežu KIA Srbija kao ni članovi njihove uže porodice.

Kako učestvovati?

  1. Poseti web sajt www.kia.rs
  2. Zakaži i nakon toga obave besplatnu test vožnju kod bilo kog ovlašćenog Kia zastupnika na teritoriji Republike Srbije
  3. U posebno naznačenom prostoru na sajtu unosi odgovor na konkursno pitanje „Osmisli svoj navijački slogan“

Napomene:

  • Prilikom unosa podataka u posebnu aplikaciju na web sajtu www.kia.rs obavezan je unos sledećih podataka: ime, prezime, kontakt telefon, e-mail adresa.
  • Test vožnja se mora obaviti u periodu trajanja nagradnog konkursa i to samo u toku radnog vremena izložbeno-prodajnih salona u Srbiji kod kojih se može obaviti test vožnja
  • Za upravljanje vozilom učesnik mora imati validnu vozačku dozvolu B/B1-kategorije. Vozači sa probnom vozačkom dozvolom ne mogu obavljati test vožnju i ne mogu učestvovati u konkursu.

Odabir dobitnika

Komisija će razmatrati pristigle odgovore na postavljeno pitanje i nagraditi najkreativniji odgovor.

Komisija se sastoji od 3 člana koju odlukom imenuje generalni direktor priređivača KIA AUTO d.o.o. Svaki član komisije ima sledeću količinu bodova koju može dodeliti učesniku za koga smatra da je dao najkreativniji odgovor: 5 bodova, 3 boda, 1 bod.

Objava dobitnika

Rezultati nagradnog konkursa sa imenom dobitnika, biće objavljeni na internet sajtu oriređivača www.kia.rs najkasnije 5 dana nakon završetka nagradnog konkursa. Dobitnici će biti obavešteni putem elektronske pošte o nagradi koju su osvojili.

Dodela nagrada

Rok za preuzimanje nagrada je 10 dana od dana obaveštavanja dobitnika o nagradama. Nijedna dobijena nagrada se nikako ne može zameniti za novac niti se može menjati i/ili prenositi na druga lica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukoliko dobitnik glavne nagrade odbije prijem nagrade ili se ustanovi da ne ispunjava uslove za dobijanje nagrade, nagrada se prenosi na narednog dobitnika, a po rang listi kako je sačinila konkursna komisija. Ukoliko ni on ne prihvati nagradu ili ne ispunjava uslove za njeno dobijanje, nagrada se prenosi na sledećeg plasiranog po rang listi i tako redom sve dok se ne pronađe dobitnik koji ispunjava sve uslove. Ukoliko se isti ne pronađe ni na rang listi svih takmičara, glavna nagrada ostaje nepodeljena.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje posetite www.kia.rs

KIA nagradna igra traje do 15.9.2022, a za pravila kliknite OVDE
NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments