Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

Ova KIA nagradna igra je završila, a sve nove nagradne igre za Katar i svetsko prvenstvo pogledaj na stranici www.nagradneigrers.com/tag/katar/ OVa KIA nagradna igra/nagradni konkurs je trajala od 15.08.2022. do 15.09.2022.

Nagrade:

  • 3 x putovanje za dve osobe u Dohu (Katar) na fudbalski meč Engleska-SAD sa plaćenim avionskim kartama, smeštajem (4 dana / 3 noćenja), ulaznicama i svim neophodnim transferima na lokaciji.

Napomene:

  • Dobitnik nagrade je samostalno odgovoran za pribavljanje vize za Katar i „Hayya card“ dokumenta i samostalno snosi sve troškove dobijanja tih dokumenata i pripreme potrebne dokumentacije za dobijanje istih.
  • KIA AUTO d.o.o. ne odgovara za eventualno odbijanje Ambasade Katara da izda vizu dobitniku i pratiocu. U slučaju da dobitnik ne dobije vizu, glavna nagrada ostaje nepodeljena. Takođe, dobitnik nagrade mora ispunjavati sve zdravstvene uslove koje propisuju vlasti Katara za ulazak u tu zemlju i samostalno pokriva sve troškove vezane za ispunjenje tih zahteva.

Pravo učešća

U nagradnom konkursu može da učestvuje svako punoletno fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji.

U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod priređivača KIA AUTO d.o.o., zaposleni u kompanijama koje čine ovlašćenu dilersko-servisnu mrežu KIA Srbija kao ni članovi njihove uže porodice.

Kako učestvovati?

  1. Poseti web sajt www.kia.rs
  2. Zakaži i nakon toga obave besplatnu test vožnju kod bilo kog ovlašćenog Kia zastupnika na teritoriji Republike Srbije
  3. U posebno naznačenom prostoru na sajtu unosi odgovor na konkursno pitanje „Osmisli svoj navijački slogan“

Napomene:

  • Prilikom unosa podataka u posebnu aplikaciju na web sajtu www.kia.rs obavezan je unos sledećih podataka: ime, prezime, kontakt telefon, e-mail adresa.
  • Test vožnja se mora obaviti u periodu trajanja nagradnog konkursa i to samo u toku radnog vremena izložbeno-prodajnih salona u Srbiji kod kojih se može obaviti test vožnja
  • Za upravljanje vozilom učesnik mora imati validnu vozačku dozvolu B/B1-kategorije. Vozači sa probnom vozačkom dozvolom ne mogu obavljati test vožnju i ne mogu učestvovati u konkursu.

Odabir dobitnika

Komisija će razmatrati pristigle odgovore na postavljeno pitanje i nagraditi najkreativniji odgovor.

Komisija se sastoji od 3 člana koju odlukom imenuje generalni direktor priređivača KIA AUTO d.o.o. Svaki član komisije ima sledeću količinu bodova koju može dodeliti učesniku za koga smatra da je dao najkreativniji odgovor: 5 bodova, 3 boda, 1 bod.

Objava dobitnika

Rezultati nagradnog konkursa sa imenom dobitnika, biće objavljeni na internet sajtu oriređivača www.kia.rs najkasnije 5 dana nakon završetka nagradnog konkursa. Dobitnici će biti obavešteni putem elektronske pošte o nagradi koju su osvojili.

Dodela nagrada

Rok za preuzimanje nagrada je 10 dana od dana obaveštavanja dobitnika o nagradama. Nijedna dobijena nagrada se nikako ne može zameniti za novac niti se može menjati i/ili prenositi na druga lica.

Ukoliko dobitnik glavne nagrade odbije prijem nagrade ili se ustanovi da ne ispunjava uslove za dobijanje nagrade, nagrada se prenosi na narednog dobitnika, a po rang listi kako je sačinila konkursna komisija. Ukoliko ni on ne prihvati nagradu ili ne ispunjava uslove za njeno dobijanje, nagrada se prenosi na sledećeg plasiranog po rang listi i tako redom sve dok se ne pronađe dobitnik koji ispunjava sve uslove. Ukoliko se isti ne pronađe ni na rang listi svih takmičara, glavna nagrada ostaje nepodeljena.

Učestvovanje i pravila

Za učestvovanje posetite www.kia.rs

KIA nagradna igra traje do 15.9.2022, a za pravila kliknite OVDE

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!