Heineken nagradna igra za karte za Exit 2024
Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Heineken nagradni konkurs počinje dana 10.06.2024. u 00:00:01 časova i završava se 05.07.2024. godine u 23:59:59 časova.

Nagrade:

 • 40 x Jednodnevne regularne karte za Exit
 • 40 x Heineken Silver torbica
 • 80 x Heineken Silver naočare za sunce
 • 400 x Heineken Silver bandana

Ukupan broj nagrada: 560

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Oglasi

Heineken proizvodi koji učestvuju u promociji

 • 0.5l limenka (Heineken Original i Heineken Silver)
 • 0.4l povratna boca (Heineken Original)
 • 0.25l nepovratna boca (Heineken Original, Heineken 0.0 i Heineken Silver)
 • 0.33l limenka (Heineken Original, Heineken 0.0 i Heineken Silver)

Kako učestvovati?

 1. Kupite bilo koja 3 Heineken® piva iz pravila iznad u Univerexport prodajnim objektima ili putem sajta www.elakolije.rs.
 2. Posetite sajt www.idemnafestival.rs
 3. Registrujte se unosom sledećih podataka: ime i prezime, JMBG, adresa stanovanja, broj mobilnog telefona, e-mail adresa, šifra naloga.
 4. Unesite PFR broj računa i pošaljite sliku računa.
 5. Odigrajte kviz i osvojite poene – odgovarate na 1 pitanje za koje imate 10 sekundi na raspolaganju i tri ponuđena odgovora.
 6. Navijajte i osvojite sjajne nagrade!

U slučaju da učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio. Učesniku će se po isteku desete sekunde automatski završiti partija Kviza.

Napomene:

 • Učesnik može, za vreme trajanja konkursa, da unese neograničen broj ispravnih kodova i tako stekne uslov za učestvovanje u Kvizu.
 • Svakim uspešno unetim Kodom na gore opisan način Učesnik dobija mogućnost da odgovara na pitanje iz Kviza.
 • Unosi koji nisu potvrđeni kroz sistem, koji su netačni ili pak nisu uneti na način objašnjen u pravilima neće biti važeći i neće omogućiti Učesniku da učestvuje u Konkursu.
 • Jednom poslat Kod ne može se koristiti više puta. Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom.
 • Ukoliko Učesnik pokuša da ponovo iskoristiti već uneti Kod, na ekranu će izaći poruka da je kod neispravan.
 • Nasumično unošenje kodova predstavlja osnov za privremenu ili trajnu diskvalifikaciju iz takmičenja.

Kviz i poeni

Na stranici „Profil“ učesnik može pronaći broj osvojenih bodova (ukupan broj bodova osvojen u svim partijama Kviza), poziciju na Rang listi kao i koliko bodova ima prvi sledeći bolje plasirani Učesnik na Rang listi.

U glavnom meniju se nalazi dugme „Idem na festival“ i klikom na to dugme Učesniku se otvara stranica za unos Koda. Kod je potrebno uneti u naznačena polja. Svakim uspešno unetim Kodom na gore opisan način Učesnik dobija mogućnost da odgovara na pitanje iz Kviza.

Učesnik odgovara na 1 pitanje za koje ima 10 sekundi na raspolaganju tri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan odgovor.

Oglasi
Oglasi
 • Svaki tačan odgovor vredi jedan poen.
 • U slučaju da Učesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio. Učesniku će se po isteku desete sekunde automatski završiti partija Kviza.
 • Učesnik bira odgovor klikom na jedan od tri ponuđena odgovora. Učesniku je preostalo vreme koje ima na raspolaganju za izbor odgovora prikazano u obliku sata koji odbrojava unazad od 10 do 0.

Po završetku kviza, učesnik dobija informaciju da li je tačno odgovorio na pitanje a poen će biti dodat na njegov profil tek nakon validacije, a kojim se na Rang listi rangira za nagradu.

Odabir dobitnika

Po isteku konkursa dobitnici nagrade se određuju na osnovu bodova koje učesnik skupi učestvujući u Kvizu.

 • Glavna nagrada
  • Učesnici rangirani od 1. zaključno sa 40. mestom na Rang listi osvajaju jednodnevnu regularnu kartu za Exit.
 • Ostale nagrade
  • Učesnici rangirani od 41. zaključno sa 80. mestom na Rang listi osvajaju Heineken Silver torbicu.
  • Učesnici rangirani od 81. zaključno sa 160. mestom na Rang listi osvajaju Heineken Silver naočare za sunce.
  • Učesnici rangirani od 161. zaključno sa 560. mestom na Rang listi osvajaju Heineken Silver bandanu.
 • U slučaju da dva ili više Učesnika imaju isti broj bodova, prednost u rangiranju ima Učesnik koji je prvi ostvario taj broj bodova.

  Isto fizičko lice može osvojiti samo jednu nagradu, bez obzira na to sa koliko različitih profila je poslao odgovor.

  Objava dobitnika

  Spisak učesnika, koji su proglašeni kao dobitnici, će biti objavljen putem sajte www.idemnafestival.rs dobitnici u roku od 24 časa od trenutka završetka nagradnog konkursa kao i na drugi način za koji organizator smatra da je potrebno uključujući i sve medije (štampani, elektronski, itd).

  Preuzimanje nagrada

  Učesnici, koji budu proglašeni za dobitnike glavnih i ostalih nagrada, biće kontaktirani u roku od 2 radna dana od objave rezultata na Rang listi putem e-maila/SMS-a koje su Učesnici dostavili prilikom registracije.

  Kontaktirani Učesnici imaju rok od 2 dana da odgovorom na Obaveštenje potvrde da prihvataju nagradu kao i da potvrde svoje lične podatke: ime, prezime, adresu stanovanja, JMBG i broj telefona. Ukoliko Učesnik ne odgovori na Obaveštenje u roku od 2 dana organizator će još jednom pokušati da kontaktira Učesnike putem broja telefona, koji su učesnici dostavili prilikom registracije.

  Oglasi
  Oglasi

  Ukoliko u navedenom roku Učesnik, koji bude proglašen za dobitnika, ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a nagrada će ostati nedodeljena.

  Nakon što Učesnik, koji bude proglašen za dobitnika ostale nagrade, dostavi sve neophodne podatke za dostavu nagrade, Organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje odnosno korišćenja osvojene nagrade.

  Isporuka navedenih nagrada će biti izvršena najkasnije 30 dana nakon Obaveštenja. Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika kurirskom službom, koja će kontaktirati dobitnike nagrada. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost organizatora. Slanje nagrada je besplatno za dobitnika. Ukoliko dobitnik ne bude dostupan kurirskoj službi u dva pokušaja, smatraće se da dobitnik ne prihvata nagradu i organizator nije u obavezi da mu istu naknadno dostavi.

  Prilikom preuzimanja osvojene nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom Obaveštavanja. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili nije punoletan, nagrada će ostati nedodeljena.

  Pomoć i informacije

  Učesnici konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom na info mail idemnafestival@gmail.com ili besplatnim pozivom na broj 0800/100 155 svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 17:00 časova.

  Učestvovanje i pravila

  Za pravila i učestvovanje posetite www.idemnafestival.rs

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!