Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

Heineken nagradna igra/nagradni konkurs počinje dana 22.05.2023. u 00:00:01 časova i završava 02.07.2023. u 23:59:59 časova na sajtu www.idemnafestival.rs

Nagrade:

Nagrade koje se dodeljuju u toku jedne od šest faze konkursa su:

 • 10 x EXIT jednodnevna regularna karata
 • 100 x EXIT majica
 • 100 x Heineken Silver bandana

Ukupan broj nagrada: 1.260

Pravo učešća

Pavo učešća na Konkursu imaju sledeća lica lica koja su navršila 18 godina života, državljani Republike Srbije,
sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca; lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju nagradne igre i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca.

Kako učestvovati?

 1. U Idea, Roda i Mercator prodajnim objektima kupi 5 piva robne marke Heineken, od kojih najmanje 1 pivo mora biti robne marke Heineken Silver i to u pakovanjima:
  • 0,5l limenka (Heineken Original i Heineken Silver)
  • 0,4l povratna boca Heineken Original
  • 0,25l nepovratna boca (Heineken Original, Heineken 0.0 i Heineken Silver)
  • 0,33l limenka (Heineken Original, Heineken 0.0 i Heineken Silver)
 2. Sačuvaj fiskalni račun od kupovine na kojem je vidljivo da je izvršena kupovina piva Heineken kao i PFR broj računa
 3. Poseti veb sajt www.idemnafestival.rs
 4. Registruj se na web sajtu
 5. Unese PFR broj računa i pošalje sliku računa
 6. Igraj kviz
 7. Sačuvaj račun

Kviz

 • Učesnik odgovara na 1 pitanje za koje ima 10 sekundi na raspolaganju tri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan odgovor
 • Svaki tačan odgovor vredi jedan poen.
 • U slučaju da Uuesnik ne odgovori u roku od 10 sekundi, smatraće se kao da je netačno odgovorio.
 • Učesniku će se po isteku desete sekunde automatski završiti partija kviza.
 • Učesniku je preostalo vreme koje ima na raspolaganju za izbor odgovora prikazano u obliku sata koji odbrojava unazad od 10 do 0

Po završetku kviza, Učesnik dobija informaciju da li je tačno odgovorio na pitanje a poen će biti dodat na njegov profil tek nakon validacije, a kojim se na Rang listi rangira za nagradu.

Napomene

 • Učesnik je dužan da sačuva svaki račun sa kog je uneo Kod, i to tako da je ceo fiskalni račun očuvan do reči „KRAJ FISKALNOG RAČUNA“
 • U glavnom meniju se nalazi dugme „Probaj i osvoji“ i klikom na to dugme se otvara stranica za unošenje koda
 • Svakim uspešno unetim Kodom na gore opisan način Učesnik dobija mogućnost da odgovara na pitanje iz kviza
 • Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, da unese neograničen broj ispravnih Kodova i tako steći uslov za učestvovanje u Kvizu
 • Svaki Kod može da bude iskorišćen samo jednom. Ukoliko Učesnik pokuša da ponovo iskoristiti već uneti Kod, na ekranu će izaći poruka da je kod neispravan
 • Nasumično unošenje kodova predstavlja osnov za privremenu ili trajnu diskvalifikaciju iz takmičenja.

Rang lista

Učesnik u svakom trenutku može proveriti broj bodova koje ima na Profilu, kao i na kojoj se poziciji na Nedeljnoj rang listi nalazi.

 • Na stranici „Profil“ učesnik može pronaći:
 • broj osvojenih bodova (ukupan broj bodova osvojen u svim partijama Kviza)
 • poziciju na Rang listi
 • koliko bodova ima prvi sledeći bolje plasirani Učesnik na Rang listi.

Bodovi će biti prikazani tek nakon verifikacije računa.

Odabir pobednika

Nagrade se dodeljuju po fazama konkursa na sledeći način:

 1. Prva faza počinje 22.05. u 00:00:01 i završava se 28.05. u 23:59:59
 2. Druga faza počinje 29.05. u 00:00:01 i završava se 04.06. u 23:59:59
 3. Treća faza počinje 05.06. u 00:00:01 i završava se 11.06. u 23:59:59
 4. Četvrta faza počinje 12.06. u 00:00:01 i završava se 18.06. u 23:59:59
 5. Peta faza počinje 19.06. u 00:00:01 i završava se 25.06. u 23:59:59
 6. Šesta faza počinje 26.06. u 00:00:01 i završava se 02.07. u 23:59:59

EXIT jednodnevna regularna karta
Prvih deset učesnika na Nedeljnoj rang listi osvaja po jednu EXIT jednodnevnu regularnu kartu. EXIT jednodnevna regularna karta važi za jedan dan EXIT festivala. O detaljima korišćenja ove nagrade, poput dana kada se može iskoristiti, dobitnici će biti obavešteni prilikom preuzimanja nagrade.

EXIT majica
Učesnici rangirani od 11. zaključno sa 110. mestom na Nedeljnoj rang listi osvajaju EXIT majicu.

Heineken Silver bandana
Učesnici rangirani od 111. zaključno sa 210. mestom na Nedeljnoj rang listi osvajaju Heineken Silver bandanu

VAŽNO!

Jedan Učesnik može osvojiti samo po jednu od svake od tri vrste nabrojanih nagrada tokom trajanja Konkursa bez obzira na to sa koliko različitih naloga je učestvovao u Konkursu. Primera radi, ukoliko u prvoj fazi Konkursa Učesnik osvoji EXIT jednodnevnu regularnu kartu, do kraja Konkursa može osvojiti samo još jednu EXIT majicu i jednu Heineken Silver bandanu

Objava dobitnika

Rang lista dobitnika se objavljuje odmah nakon završetka svake faze konkursa na www.idemnafestival.rs

Obaveštavanje dobitnika

Učesnici, koji budu proglašeni za dobitnike neke od nagrada, biće kontaktirani u roku od 3 radna dana od objave rezultata na Nedeljnoj rang listi putem e-maila/SMS-a koje su Učesnici dostavili prilikom registracije, a u cilju dodele nagrade.

Kontaktirani Učesnici imaju rok od 3 dana da odgovorom na Obaveštenje potvrde da prihvataju nagradu kao i da potvrde svoje lične podatke: ime, prezime, adresu stanovanja, JMBG i broj telefona. Ukoliko Učesnik ne odgovori na Obaveštenje u roku od 3 dana organizator će još jednom pokušati da kontaktira Učesnika putem broja tefefona, koji je Učesnik dostavio prilikom registracije, a u cilju prikupljanja podataka za dodelu nagrade. Ukoliko u navedenom roku Učesnik, koji bude proglašen za dobitnika, ne odgovori na Obaveštenje ili ne dostavi tražene podatke smatraće se da isti ne prihvata nagradu i neće imati nikakva prava prema organizatoru po osnovu ovog Konkursa, a nagrada će ostati nedodeljena.

Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na nagradu.

Preuzimanje nagrada

O detaljima korišćenja nagrade EXIT dnevna karta organizator će obavestiti Učesnika prilikom Obaveštenja o osvojenoj nagradi

Nakon što učesnik, koji bude proglašen za dobitnika nagrade, dostavi sve neophodne podatke za dostavu nagrade, organizator će obavestiti dobitnika o datumu predaje nagrade. Isporuka navedenih nagrada će biti izvršena najkasnije 30 dana nakon Obaveštenja. Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika kurirskom službom, koja će kontaktirati dobitnike nagrada.

Učestvovanje i pravila

Za pravila i učestvovanje poseti sajt www.idemnafestival.rs

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!