Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Elvita konkurs se održava u periodu od 20. januara 2018. godine u 00:00 časova do 20. februara 2018. godine u 24:00 sati

Glavne nagrade na kraju ciklusa
3 x vaučer za zimovanje (od 1.000 eur)
Nedeljne nagrade za prvih pedeset
4 x 50 Intersport vaučera (od 20 eur)

Za učestovanje u Konkursu potrebno je posetiti internet stranicu https://www.elvitazimskojutro.com/ , a na kojoj se nalazi aplikacija za Igru memorije (Memory game).
Mogućnost da osvoje nedeljne nagrade će imati prvih 50 učesnika koji su za najkraće vreme uspeli da pronađu i utvrde raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju u Igri memorije i to u sledećim periodima:
od 20.01.2018. godine u 00:00 časova do 26.01.2018. godine u 23:59 časova.
od 27.01.2018. godine u 00:00 časova do 02.02.2018. godine u 23:59 časova.
od 03.02.2018. godine u 00:00 časova do 09.02.2018. godine u 23:59 časova.
od 10.02.2018. godine u 00:00 časova do 16.02.2018. godine u 23:59 časova.

Utvrđivanje dobitnika glavnih nagrada biće vršeno 20.02.2018. godine u 10:00 časova (utvrđuje se 3 dobitnika koji su za najkraće vreme uspeli da pronađu i utvrde raspored ELVITA motiva koji se ponavljaju u Igri memorije u periodu od 20.01.2018. godine u 00:00 časova do 19.02.2018. godine u 23:59 časova).
Dobitnik nedeljne nagrade može da bude dobitnik glavne nagrade.
Dobitnici glavnih nagrada će se objavljivati u roku od 24 časa od izvlačenja na internet stranici https://www.elvitazimskojutro.com/.
Za igranje poseti https://www.elvitazimskojutro.com

Oglasi