20 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nova Cockta nagradna igra i Cockta nagradni konkurs su na sledećem crvenom linku Cockta nagradna igra
Cockta nagradna igra od ispod je trajala u periodu od 01.10.2022. godine do 14.11.2022. godine u svim trgovinskim radnjama.

Nagrade:

 • 45 x set za tvoj film koji se sastoji od:
  • ARIETE Aparat za kokice AR2956BL
  • SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN

Pravo učešća

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica – državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača i svih povezanih pravnih lica kao i bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

Proizvodi priređivača koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri učestvuju sledeći Cockta proizvodi:

 • Cockta Original 0,33l, 0,5l i 1,5l
 • Cockta Free 0,33l, 0,5l i 1,5l
 • Cockta Blondie 0,5l i 1,5l

Kako učestvovati?

 1. Kupi bilo koji Cockta proizvod 0.33l, 0.5l ili 1.5l (minimum jedan od proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri)
 2. Sačuvaj PFR račun
 3. Pronađi PFR broj računa
 4. Unesi ime i prezime, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, PFR broj računa na sajtu www.cockta.eu
 5. Proveri dobitnike jer su izvlačenja dnevna

Napomene:

 • Fiskalni račun potrebno je sačuvati do momenta uručenja nagrade, ukoliko je PFR broj fiskalnog računa izvučen kao dobitni.
 • Jedan učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem prijava putem internet obrasca ali sa prijavom različitih PFR brojeva, i može biti dobitnik nagradnog seta „ARIETE Aparat za kokice AR2956BL“ i „SAMSUNG Soundbar zvučnik HW-B550/EN“.
 • U slučaju da prijava sa istim PFR brojem bude ponovno prijavljena, ta će prijava biti proglašena nevažećom i neće se uzeti u obzir prilikom izvlačenja nagrada.
 • Jednom izvučena prijava kao dobitna, ne učestvuje više u izvlačenju nagrada.
 • U slučaju da prijava sa istim PFR brojem bude ponovno prijavljena, ta će prijava biti proglašena nevažećom i neće se uzeti u obzir prilikom izvlačenja nagrada.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje nagrada vrši se svakoga dana u 13h počevši od 02.10.2022 godine do 14.11.2022. godine.

Oglasi

Poslednja dva izvlačenja, dnevnih nagrada, biće 14.11.2022. godine u 13:00 časova i u 20:00 časova.

Dobitnici se izvlače iz jedinstvene baze svih validnih primljenih prijava u određeno vreme, metodom slučajnog odabira (sve prijave imaju istu šansu za odabir).

Objava dobitnika

Objava izvučenih dobitnika će se vršiti na zvaničnoj internet stranici www.cockta.rs u roku od 5 dana od dana izvlačenja nagrada.

Dobitnici nagrada će biti pozvani telefonom od strane kontakt centra priređivača, radi identifikacije i provere ispunjenja uslova za dobijanje nagrade, u roku od 3 dana od dana izvlačenja.

Oglasi
Oglasi

Ukoliko dobitnik ne odgovori na telefonski poziv u roku od 2 dana od prvog poziva od strane kontakt centra, on više nema prava na nagradu i ne može je potraživati od priređivača. U ovom slučaju, kontakt centar priređivača, kao potencijalnog dobitnika nagrade, pozvaće prvog izvučenog rezervnog dobitnika.

Ukoliko rezervni dobitnik ne odgovori na telefonski poziv u roku od 2 dana od prvog poziva od strane kontakt centra, on više nema prava na nagradu i ne može je potraživati od Priređivača. U ovom slučaju priređivač zadržava pravo da nagradu ne dodeli.

Dodela nagrada

Nagrade će se dostavljati dobitnicima na kućnu adresu. Dobitnici će kontakt centru, prilikom poziva, izdiktirati sledeće podatke koji su potrebni radi slanja nagrade: ime i prezime, adresa stanovanja, mesto, opština i kontakt telefon.

Prilikom uručivanja nagrade biće utvrđen identitet dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid original ličnu kartu kao i dobitni original fiskalni račun, koji je izdat isključivo u periodu trajanja nagradne igre, a najkasnije do 14.11.2022. do 18:59, na kome se nalazi PRF broj fiskalnog računa koji je dobitnik nagrade prijavio u dobitnoj prijavi i minimum jedan od proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri.

Inforamacije i pomoć

Za sve informacije o nagradnoj igri zainteresovani učesnici se mogu informisati besplatnim pozivom telefonskog broja kontakt centra 0800-200-003, svakim radnim danom (ponedeljak – petak) od 8.00-16.00 sati počev od 01.10.2022. godine. ili mejlom na kontaktcentarsrb@atlanticgrupa.com

Učestvovanje i pravila

Za prijavu nakon kupovin posetite www.cockta.eu

Cockta nagradna igra traje do 14.11.2022, a za pravila kliknite OVDE

Oglasi
Oglasi
Subscribe
Notify of
20 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!