Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

NOVA COCKTA NAGRADNA IGRA I COCKTA KONKURS SU NA PLAVOM LINK ISPOD

> COCKTA NAGRADNA IGRA I KONKURS <

Trajanje:

Cockta konkurs traje u periodu od 1.9.2021. godine sa početkom u 00:01h do 30.9.2021. godine do 23:59 h i organizuje se na celoj teritoriji Republike Srbije u ugostiteljskim objektima.

Nagrade:

 • 3 x IPHONE 12 G4 GB BELI
 • 5 x FUJIFILM INSTAX MINI 11
 • 7 x DRON DJ TELLO
 • 20 x COCKTA SELFIE STICK

Pravo učestvovanja

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju sva punoletna fizička lica – državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača, „ATLANTIC ŠTARK“ D.O.O. BEOGRAD ili bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju nagradnog konkursa, kao i članova uže porodice.

Mehanizam učestvovanja

Za učestvovanje u Cockta nagradnom konkursu, potrebno je da učesnik:

 1. napravi kreativnu fotografiju u ugostiteljskom objektu sa flašicom proizvoda Cockte Original 275 ml ili Cockte Free 275ml u periodu od 01.09.2021. godine sa početkom u 00:01h do 30.09.2021. godine do 23:59 h
 2. Postavi fotografiju na stranici https://cockta.eu/sr/tvoj_trenutak/ i prijavi se za učestvovanje u nagradnom konkursu

Napomene:

 • Da bi se prijavio i učestvovao, učesnik prvo ukucava svoje podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) i zatim postavlja fotografiju
 • Prilikom jedne prijave učesnik može postaviti samo jednu fotografiju.
 • Jedan učesnik za vreme trajanja nagradnog konkursa ima pravo izvršiti više od jedne prijave i može biti dobitnik samo jedne nagrade za vreme trajanja nagradnog konkursa
 • Ukoliko učesnik želi postaviti više od jedne fotografije potrebno je za svaku fotografiju ponovo izvršiti prijavu, a svaka sledeća prijava može sadržati iste podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu)
 • Učesnik konkursa potvrđuje da poslati materijal, kojim učestvuje u nagradnom konkursu, predstavlja njegovo autorsko delo i da nije preuzet sa internet stranica, društvenih mreža ili drugih izvora

Nakon postavljanja od strane učesnika, svaka fotografija će biti pregledana od strane organizatora. Ukoliko organizator utvrdi da fotografija ispunjava sve uslove nagradnog konkursa i ukoliko je uslikana na prikladan način (bez uvredljivog / vulgarnog sadržaja) i slično biće odobrene u roku od 48h i vidljiva na internet stranici www.tvojtrenutak.cockta.eu . Ukoliko fotografija ne ispunjava sve spomenute uslove organizator je ovlašćen da istu isključi iz konkursa.

Oglasi

Biranje pobednika

Dobitnici će biti odabrani na osnovu kriterijuma kreativnost/kvalitet fotografije i uspešnosti izvedbe fotografije.

Nagrađene će biti fotografije koje će po mišljenju tročlanog žirija na najkreativniji način pokazati trenutak povezivanja sa Cocktom. Proglašenje dobitnika će voditi i nadzirati žiri koji će proveriti da je sve sprovedeno u skladu s pravilima, te će o istom voditi zapisnik.

Žiri organizatora će prihvatiti samo odgovore koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše brend.

Realizacija nagrade

Imena dobitnika nagrada biće objavljena na internet stranici www.tvojtrenutak.cockta.eu u periodu od 1.10.2021 do 8.10.2021

Učesnici čije fotografije budu proglašene kao pobedničke biće pozvani od strane organizatora najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja dobitnika kako bi usledio dogovor o preuzimanju nagrada.

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici će dostaviti na uvid ličnu kartu radi identifikacije.

Oglasi

Nagrade Cockta selfie stick i Fujifilm Instax Mini 11 će biti poslate na kućnu adresu dobitnika nagrade dok će nagrade iPhone 12 G4 GB BELI i Dron DJ Tello biti preuzete lično od strane dobitnika na adresi organizatora, ukoliko između organizatora i dobitnika ne bude drugačije dogovoreno.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada iz ovog konkursa ne javi na telefonski poziv u periodu od 15 dana od dana objavljivanja dobitnika, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade, a organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.

Pravila i učestvovanje

Za pravila Cockta konkursa poseti www.cockta.eu

Za sve informacije vezane za nagradni konkurs, učesnici se mogu obratiti Kontakt centru organizatora putem e-mail adrese kontakcentarSRB@atlanticgrupa.com ili pozivom na broj 0800-200-003 radnim danima od 08h-16h (ponedeljak-petak).