Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Coca-Cola program traje od 01. marta 2021. godine do isteka zaliha poklona, a najkasnije do 15. aprila 2021. godine, i odvija se na području Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

Fond poklona i potreban broj bodova

Svakog četvrtka od 19h će biti dostupni i pokloni izmenađenja po sledećoj dinamici, a koji će biti komunicirani i na web sajtu:

Kodove unesite na coca-cola.rs, skupljajte poene i zamenite ih za sjajne nagrade.

Oglasi

Kako bi stekli pravo na poklon, neophodno je da učesnici:
1. Kupe neko od promotivnih pakovanja;
2. Pronađu desetoznakovni alfanumerički kod ispod zatvarača ili čepa;
3. Uloguju se na Web stranicu www.coca-cola.rs, registruju svoj profil unoseći svoju i-mejl adresu i ime pod kojim će se voditi profil. Ukoliko učesnik već ima registrovan profil na Web stranici, može koristiti svoj postojeći profil.
4. Nakon uspešno obaveljene registracije učesnik može da unosi kodove. Kodovi se pretvaraju u poene određene vrednosti. Kada sakupe dovoljan broj poena, potrebno je da iste zamene za poklone koji su raspoloživi na Web stranicu – poruče poklon.
5. Učesnik će putem i-mejla koji je uneo tokom registracije profila dobiti informaciju o poklonu koji je odabrao, kao i link ka dokumentu gde je potrebno upisati neophodne podatke za preuzimanje poklona – ime i prezime, i-mejl, broj mobilnog telefona, broj lične karte, jedinstveni ID broj poklona, kao i da iz padajućeg menija odabere poslovnicu JP “Pošte Srbije” u kojoj će se obaviti fizičko preuzimanje poklona. Posebna pravila koja se odnose na učešće maloletnih lica su definisana u posebnom poglavlju koje se nalazi u nastavku ovih Pravila.
6. Nakon unosa svih podataka, na i-mejl koji je unesen prilikom registracije će učesniku biti
poslati svi podaci koji su uneti prilikom poručivanja poklona.

Učesnik programa u svako doba može proveriti stanje trenutno dostupnih poklona na zalihama na web stranici www.coca-cola.rs
Sakupljene bodove učesnici menjaju za neki od dostupnih poklona, pri čemu će im biti oduzet broj poena u vrednosti izabranog poklona.

U programu učestvuju sledeći Coca-Cola i Fanta proizvodi:
• Coca-Cola Original 0.33l upakovana u limenku, 0.5l, 1l, 1.5 i, 2l upakovana u plastičnu
nepovratnu bocu i zbirna pakovanja 2×1.5l i 2x2l upakovana u plastičnu nepovratnu bocu;
• Coca-Cola Zero 0.33l upakovana u limenku i 0.5l, 1l, 1.5l i 2l upakovana u plastičnu
nepovratnu bocu;
• Coca-Cola Zero Lemon 0.5l i 1.5l upakovana u plastičnu nepovratnu bocu;
• Coca-Cola Zero Orange 1.5l upakovana u plastičnu nepovratnu bocu;
• Fanta Orange 0.33l upakovana u limenku, 0.5l, 1.5 i 2l upakovana u plastičnu nepovratnu
bocu i zbirno pakovanje 2x2l upakovana u plastičnu nepovratnu bocu;
• Fanta Lemon 0.33l upakovana u limenku i 0.5l i 1.5l upakovana u plastičnu nepovratnu
bocu;
• Fanta Exotic 1.5l upakovana u plastičnu nepovratnu bocu;
• Fanta Shokata 0.5l i 1.5l upakovana u plastičnu nepovratnu bocu;

Na promotivnim pakovanjima limenki se nalazi se poseban promo dizajn, a ispod metalnog otvarača desetoznakovni alfanumerički kod. Na promotivnim pakovanjima plastičnih nepovratnih boca se nalazi posebno dizajnirana etiketa koja komunicira osnove informacije u vezi programa, kao i Promotivni čep bele boje sa komunikacijom „SAKUPI KODOVE, OSVOJI POKLONE“. Ispod čepa bele boje se nalazi desetoznakovni alfanumerički kod.
Promotivna pakovanja nose određeni broj poena:
– pakovanja od 2L nose 3 poena
– pakovanja od 1,5L nose 5 poena
– pakovanja od 1L nose 4 poena
– pakovanja od 0.5L nose 4 poena
– pakovanja od 0.33L nose 3 poena

Oglasi
Oglasi

Pokloni se preuzimaju u odabranim objektima JP “Pošte Srbije”, a spisak je dostupan na web sajtu prilikom poručivanja poklona. Prilikom poručivanja poklona, učesnik mora odabrati putem padajućeg menija objekat Pošta Srbije u kojoj želi da preuzme svoj poklon.

Organizator se obavezuje da će u roku od 30 dana od poručivanja poklona obavestiti potrošača putem e-mail-a o najranijem terminu u kom može otići u odabrani objekat da preuzme svoj poklon, kao i o ID jedinstvenom broju za svaki pojedinačni poklon koji je izabrao, a koji treba da preuzme na izabranoj lokaciji JP „Pošte Srbije“. Nakon toga, potrošač ima mogućnost da preuzme svoj poklon najkasnije do 15.06.2021. u odabranom objektu Pošta Srbije. Ukoliko poklon nije preuzet do tog perioda, učesnik gubi pravo na poklon.

Za pravila, unos kodova i poručivanje poklona poseti www.coca-cola.rs