Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi
На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/2020), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“, број 129/04), Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и о начину извештавања о резултатима наградне игре у роби („Службени гласник РС“, број 129/04) и Одлуке брoj 02-09/2020 заступника привредног друштва MONDELEZ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ул. Омладинских бригада 88б/III, од дана 18.06.2020. године, донета су:
ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ
“Mилка вас награђује”
Овим Правилима приређивач организује наградну игру у роби под називом “Mилка вас награђује“ (у даљем тексту: Наградна игра), те ова Правила садрже одредбе које се односе на Приређивача наградне игре, Начин организовања наградне игре, Наградни фонд, Услове за учешће, Начин обавештавања учесника у наградној игри, Одговорност организатора према учесницима наградне игре, као и друга питања од значаја за организовање наградне игре у роби.
I НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПИБ ПРИРЕЂИВАЧА
MONDELEZ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD(NOVI BEOGRAD)
ул. Омладинских бригада 88б/III
мб: 20030496, пиб: 103822660
законски заступник: Ivaylo Naydenov, директор
остали заступници: Стеван Вујошевић и Mariya Marinova Lazarova-Ivanova
II НАЗИВ ОРГАНА ПРИРЕЂИВАЧА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГРЕ, ДАТУМ И БРОЈ ОДЛУКЕ
Дана 18.06.2020. године, Стеван Вујошевић и Mariya Marinova Lazarova-Ivanova, остали заступници, за привредно друштво MONDELEZ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), донели су Одлуку број 02-09/2020 да се организује наградна игра под називом “ Mилка вас награђује“.
III НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И ТРЖИШТЕ НА КОМЕ СЕ ПРИРЕЂУЈЕ НАГРАДНА ИГРА
Организује се наградна игра у роби.
Назив наградне игре је “Mилка вас награђује”.
Наградна игра се организује на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије) у периоду од 01. септембра до 01. октобра 2020. године.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ
Сва пунолетна физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) имају право да учествују у Наградној игри, изузев лица запослених код приређивача и у привредним друштвима повезаним са приређивачем, у привредном друштву GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA, ул. Љешка бр. 1/3, матични број: 21348848, у привредном друштву HAVAS ADRIATIC d.o.o. Beograd, ул. Коче Капетана бр. 47, матични број: 21156078 и маркетиншких агенција које је приређивач ангажовао у промоцији Наградне игре, запослених у продајним објектима који учествују у наградној игри, као и чланова њихових најужих породица (супружници, деца, те родитељи и рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници).
Уколико је добитник неке од награда лице лишено пословне способности, награду ће за њега и у његово име примити законски заступник, након потписивања изјаве којом се Приређивач ослобађа сваке одговорности која може настати у вези додељивања награде, као и плаћања штете или захтева ма какве природе у вези са тим. Својство заступника се доказују важећом оригиналном документацијом (Одлука о старатељству).
Организатор задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених чињеница.
Учешћем у наградној игри сви учесници прихватају њена правила.
V ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ
Право учешћа и могућност да освоје неку од награда имају сва пунолетна физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) која у периоду од 01. до 30. септембра 2020. године у 23:59 часова у било којем малопродајном објекту на територији Републике Србије (без територије Косова и Метохије), остваре појединачну куповину било којих доле наведених „Милка“ производа у минималној вредности од 349,00 динара.
„Милка“ производи чија куповина у минималној вредности од 349,00 динара, квалификује за учешће у овој наградној игри су:
ЧОКОЛАДЕ
 1. Milka Alpine Milk 80g
 2. Milka Noisette 80g
 3. Milka Hazelnuts 80g
 4. Milka Waves Caramel Crisp 81g
 5. Milka Dark Milk 85g
 6. Milka Dark Milk Raspberry 85g
 7. Milka Dark Milk Almond 85g
 8. Milka Milkinis 87.5g
 9. Milka Bubbly 90g
 10. Milka Triple Caramel 90g
 11. Milka Triple Choco 90g
 12. Milka Peanut Caramel 90g
 13. Milka Oreo Sandwich 92g
 14. Milka Collage Caramel 93g
 15. Milka Collage Raspberry 93g
 16. Milka Cream & Biscuit 100g
 17. Milka Almond Crispy Cream 90g
 18. Milka Bubbly White 95g
 19. Milka White 100g
 20. Milka Whole Hazelnuts 100g
 21. Milka Caramel 100g
 22. Milka Strawberry 100g
 23. Milka Raisins & Nuts 100g
 24. Milka Raspberry Creme 100g
 25. Milka Oreo 100g
 26. Milka Oreo Brownie 100g
 27. Milka Chips Ahoy 100g
 28. Milka Alpine Milk 270g
 29. Milka Whole Hazelnuts 270g
 30. Milka Noisette 270g
 31. Milka Raisins & Nuts 270g
 32. Milka Peanut Caramel 276g
 33. Milka Triolade 280g
 34. Milka Choco & Wafer 300g
 35. Milka Toffee Wholenut 300g
 36. Milka Strawberry 300g
 37. Milka Choco & Biscuit 300g
 38. Milka Oreo 300g
 39. Milka Almond Caramel 300g
 40. Milka Nuss & Nougat Crème
 41. Milka Champiolade 270g
 42. Milka Strawberry Cheesecake 300g
 43. Milka Almond Truffle 300g
 44. Milka Spekulaas – Gingerbread 100g
 45. Milka Milk crème with crispy biscuit 100h
 46. Milka Praline Just For You 110g
 47. I Love Milka Praline Nut Nougat Cream 44g
 48. I Love Milka Praline Strawberry 110g
 49. I Love Milka Praline Nut Nougat Cream 110g
 50. Milka Happy Bday Praline 110g
 51. Milka Thank You Praline 110g
 52. Milka Good Luck Praline 110g
 53. I Love Milka Praline Milk Cream 120g
 54. Milka Moments Mix 97g
 55. Milka Moments Oero 92g
 56. Milka Moments Toffee 97g
 57. Milka Moments Mix 169g
 58. Milka Moments Nut Mix 169g
 59. Milka Alpine Milk 45g
 60. Milka Hazelnut 45g
 61. Milka White 45g
 62. Milka Tender Choco 26g
 63. Milka Tender White 26g
 64. Milka Wafelini Choco 31g
 65. Milka Wafelini Milk 31g
 66. Milka Peanut Caramel 37g
 67. Milka Oreo 37g
 68. Milka Milkinis 43.75g
 69. Milka Strawberry 36.5g
 70. Milka Leo 33.3g
 71. Milka Choco Minis 37.5g
БИСКВИТИ
 1. Milka Choco Sticks 112g
 2. Milka Chocominis 150g
 3. Milka Choco Cow 120g
 4. Milka Choco Grains 126g
 5. Milka Choco Creme 260g
 6. Milka Sensations White 156g
 7. Milka Sensations Choco 156g
 8. Milka Cookie Snacks 137,5g
 9. Milka Oreo Minis Original 153g
 10. Milka Oreo Minis White 153g
 11. Milka Tender Bar Dark 130g
 12. Milka Tender Bar White 130g
 13. Milka Tender Cow 28g
 14. Milka Cake & Choco 175g
 15. Milka Cake & Choco 35g
 16. Milka Tender Cow 140g
 17. Milka Choc & Choc 150g
 18. Milka Soft Cake Brownie 150g
 19. Milka Choco Dessert Choco Mousse 128g
 20. Milka Choco Dessert Raspberry 147g
 21. Milka Choco Dessert Orange 147g
Учесници који изврше горе описану куповину на каси добијају фискални рачун на којем се налази редни број фискалног рачуна, тзв. БИ броj. Рачун је потребно сачувати за свe време трајања наградне игре, као и након њеног завршетка све до 01.12.2020. године, с обзиром да је приликом преузимања награде, добитник награде дужан да потпише пристанак за прихватање награде и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун на коме се налази јединствени редни број фискалног рачуна,тзв. БИ број, а као доказ о извршеној куповини.
Потрошач постаје учесник наградне игре слањем СМС поруке на четвороцифрени број 2222.
СМС порука се састоји из цифара које чине редни број фискалног рачуна,тзв. БИ број, а који је купац добио након горе описане куповине.
(Нпр. Уколико је учесник након извршене горе описане куповине, добио фискални рачун са БИ бројем 123456, онда шаље СМС на број 2222 са текстом: 123456)
Број 2222 биће доступан за слање смс-а почев од 01. септембра 2020. године у 00:01 часова до 30. септембра 2020. године у 23:59 часова.
СМС порука се тарифира по цени стандардног СМС-а за МТС, ВИП и Теленор мрежу (за кориснике МТС мобилне мреже: 3,6 рсд са ПДВ-ом, за кориснике Теленор мобилне мреже: 3,6 рсд са ПДВ-ом и за кориснике ВИП мобилне мреже: 3,48 рсд са ПДВ-ом). Уколико током трајања наградне игре дође до измене тарифе за стандардни СМС онда ће се исти тарифирати по тој измењеној цени. Приређивач не одговара у случају да дође до овакве измене.
Учесник је дужан да сачува и фискални рачун као доказ о куповини до преузимања награде.
Учесници могу добити више информација о наградној игри и преузимању награда (где, када и на који начин се награде могу преузети) на интернет страници https://www.facebook.com/milkars, или путем e-mail адресе kontakt@mdlz.com
VI ИЗНОС НАГРАДНОГ ФОНДА, ВРСТА, БРОЈ И ВРЕДНОСТ ДОБИТАКА
Добитни фонд чини роба.
Број награда је ограничен и ни у ком случају неће бити додељено више награда од броја предвиђеног овим правилима, нити се исте могу заменити за новац.
Добитни фонд се састоји од следећих награда:
 • 150 x „Милка“ слатки пакет који се састоји из следећих прозвода: 1.Milka Oreo Cookies 100gr, 2. Milka Cream&Biscuit 100gr, 3. Milka Almond 90gr, 4. Milka Alpine 270gr, 5, Milka Wholenuts 270gr, 6. Milka Strawberry Cheescake 300gr, 7. Milka Schoko Keks 300 gr, 8. Milka Noisette 80gr, 9. Milka Oreo Brownie 100gr, 10. Milka White 100gr, 11. Milka Choco Dessert Orange 147gr, 12. Milka Chocominis 150gr, 13. Milka Lilastix 112gr, 14. Milka Cake&Choco 175gr, 15. Milka Choc&Choc 150gr i 16. Milka Choco Cow 120gr.
 • 60 x Ваучер картица Raiffeisen banke у вредности од по 12.000,00 динара која се искључиво може користити за куповину производа у свим продајним објектима који се налазе у UŠĆE, Delta City и Рајићева Shopping Center. Ваучер картица Raiffeisen banke не може се корисити за подизање готовог новца са банкомата и иста се не може допунити додатним новчаним износом. Ваучер картица Raiffeisen се не може заменити за новац.
 • 30 х Робни ваучер „Техноманија“ у вредности од по 60.000,00динара и може се искључиво искористити у свим малопродајним објектима „Техноманија“ који се налази на територији Републике Србије. Робни ваучер „Техноманија“ се не може заменити за новац.
 • 1 x „EMMEZETA “ робни ваучер у вредности од 360.000,00 динара и може се искључиво искористити у Робној кући „EMMEZETA “ Београд. „EMMEZETA “ робни ваучер се не може заменити за новац.
Рок важења Ваучер картица Raiffeisenbanke је до 30.09.2021. године.
Рок важења Робног ваучера „Техноманија“је до 30.09.2021. године.
Рок важења „EMMEZETA “ робног ваучера је до 30.09.2021. године.
VII НАЧИН И ПОСТУПАК ОСВАЈАЊА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊА ДОБИТАКА
Сви учесници наградне игре биће сврстани у базу података из које ће бити извучени добитници награда.
ИЗВЛАЧЕЊЕ ДНЕВНЕ НАГРАДЕ
Сви учесници који у току трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину у вредности од минимум 349,00 динара и буду послали СМС на број 2222 са одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући случајног добитника.
Извлачење добитника ДНЕВНЕ награде за дане понедељак, уторак, среда и четвртак биће вршено следећег радног дана, док ће извлачење добитника за дане петак, субота и недеља бити вршено сваког понедељка током трајања наградне игре (у извлачењу за одређени дан учествују лица која су се регистровала одређеног дана у периоду од 00:00 часова до у 23:59 часова – на пример: сви учесници који се региструју у понедељак, у периоду од 00:00 часова до у 23:59 часова, учествују у извлачењу добитника ДНЕВНЕ награде у уторак). Извлачење добитника дневних награда биће вршено почев од 02.09.2020. године у 10:00 часова, те ће се сходно томе дневно извлачити по 8 ДНЕВНИХ награда и то по пет „Милка“ слатких пакета, по два Ваучера картица Raiffeisen banke и један Робни ваучер „Техноманија“.
Биће извучено укупно 240 добитника ДНЕВНЕ награде.
Једно лице не може бити добитник исте ДНЕВНЕ награде више пута.
Добитник ДНЕВНЕ награде може бити добитник ГЛАВНЕ награде.
Објављивање добитника ДНЕВНЕ награде биће вршено на интернет страници https://www.facebook.com/milkars најкасније у року од 15 дана од дана извлачења добитника награда.
ИЗВЛАЧЕЊЕ ГЛАВНЕ НАГРАДЕ
Сви учесници који у току трајања наградне игре остваре горе ближе описану куповину у вредности од минимум 349,00 динара и буду послали СМС на број 2222 са одговарајућим садржајем биће уврштени у базу података из које ће сам систем (одговарајући софтвер) на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући случајног добитника. Систем ће бити активиран притиском на тастер “space”.
Извлачење добитника ГЛАВНЕ награде биће вршено:
-01.10.2020. године у 10:00 часова (учествују лица која су послала СМС на број 2222 са одговарајућим садржајем у периоду од 01. септембра у 00:01 часова до 30. септембра 2020. године у 23:59 часова).
Биће извучен укупно 1 добитник главне награде.
Објављивање добитника ГЛАВНЕ НАГРАДЕ биће вршено на интернет страници https://www.facebook.com/milkars најкасније у року од 15 дана од дана извлачења добитника награда.
Извлачење и утврђивање резервних добитника награде
Биће извучено по пет резервних добитника за све награде.
Први резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буде дисквалификован као добитник, из било ког разлога прописаног овим правилима.
Други резервни добитник је учесник који је извучен следећи након прво извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник и прво извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници, из било ког разлога прописаног овим правилима.
Трећи резервни добитник је учесник који је извучен следећи након друго извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник, прво извучени резервни добитник и друго извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници, из било ког разлога прописаног овим правилима.
Четврти резервни добитник је учесник који је извучен следећи након треће извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник, прво извучени резервни добитник, друго извучени резервни добитник и треће извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници, из било ког разлога прописаног овим правилима.
Пети резервни добитник је учесник који је извучен следећи након четвртог извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник, прво извучени резервни добитник, друго извучени резервни добитник, треће извучени резервни добитник и четврто извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници, из било ког разлога прописаног овим правилима.
VIII НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ
О исходу утврђивања добитника води се записник који мора садржавати: место и време утврђивања добитника, датум одобрења наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања, имена и презимена председника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, име, презиме и адресу, те назив и вредност награде добитника.
Записник потписују сви чланови комисије.
Надзор над спровођењем поступка утврђивања добитника наградне игре спроводи комисија од три члана, и то:
– Дуња Дејановић, члан
– Вања Тошић, члан и
– Ива Кованџић, председник.
IX НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ИЗНОСА ФОНДА ДОБИТАКА И РЕЗУЛТАТА ИГАРА
Фонд добитака наградне игре и резултати игре биће објављени на интернет страници https://www.facebook.com/milkars.
X ОБАВЕШТАВАЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНИМ НАГРАДАМА
ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ ДНЕВНОЈ НАГРАДИ
Истог дана када је ДНЕВНА награда извучена, приређивач ће обавестити добитника СМС-ом на број мобилног телефона са ког је пoслао смс за учешће у наградној игри, о награди коју је освојио,као и о обавези да у року од 48 часова од пријема овог СМС-а приређивачу достави личне податке (име, презиме и адресу) и фотографију фискалног рачуна као доказ о извршеној куповини, а све то на маил адресу milka@gmd.rs.
Приређивач ће доставити награде добитнику путем поште или курирске службе на адресу коју добитник буде назначио, а која се искључиво налази у Републици Србији (без територије Косова и Метохије) и то најкасније до 01.12.2020. године.
Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање награде.
Уколико добитник у наведеним роковима, на горе ближе описан начин, не достави личне податке (име, презиме и адресу) и фотографију фискалног рачуна или не преузме награду у складу са овим Правилима, губи право на исту и тиме престају даље обавезе приређивача према добитнику, а предметна награда ће бити додељена резервном добитнику.
При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде, чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.
Освојене награде нису преносиве и добитници код приређивача их не могу заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду.
ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНОЈ ГЛАВНОЈ НАГРАДИ
По завршеном извлачењу и утврђивању добитних кодова, приређивач наградне игре преузима обавезу обавештења добитника о освојеној ГЛАВНОЈ НАГРАДИ.
Обавеза приређивача је да добитника контактира путем мобилног телефона у року од 8 дана од дана извлачења, те га обавести о освојеној награди, начину и року преузимања исте.
Приређивач ће организовати доделу ГЛАВНЕ НАГРАДЕ и то најкасније до 10.10.2020. године, а иста ће се обавити у пословним просторијама привредног друштва HAVAS ADRIATIC d.o.o. Beograd, мб: 21156078, ул. Коче Капетана бр. 47.
У случају да добитник ГЛАВНЕ НАГРАДЕ не преузме награду или не покаже на увид одговарајући добитни фискални рачун, исти губи право на награду, те се иста има доделити следећем резервном добитнику.
Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да потпише пристанак за прихватање награде, преда копију личне карте и да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал добитног фискалног рачуна на коме се налази јединствени редни број добитног фискалног рачуна, тзв. БИ број, а као доказ о извршеној куповини.
При преузимању награда добитник односно особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем, потписују изјаву о преузимању награде, чиме престају све даље обавезе приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима.
Приређивач не сноси трошкове превоза или путовања, нити било какве друге евентуалне трошкове добитника повезане с преузимањем награде.
Освојену награду добитник код приређивача не може заменити за новчану противредност, нити за било коју другу награду.
XI НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА УЧЕСНИКА У ИГРИ О ПРАВИЛИМА ИГРЕ
Правила игре биће објављена у дневном листу „Danas“ који се дистрибуира на територији целе Србије и на интернет страници https://www.facebook.com/milkars најмање 8 дана пре отпочињања наградне игре и о томе ће приређивач обавестити Управу за игре на срећу, у року од три дана од дана објављивања.
XII ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ОТКАЗИВАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ
Приређивач има право да уз јавно обавештавање једнострано откаже наградну игру у било којој фази уколико је дошло до догађаја који имају карактер више силе. Вишом силом ће се посебно, али не и искључиво, сматрати проглашење епидемије заразне болести на територији Републике Србије или делу територије, проглашење ванредног стања и друге мере донете од стране надлежних државних органа које ограничавају спровођење наградне игре и/или доделу и преузимање награда.
Ако би настала нека од горе наведених околности додељивање и дистрибуција награда ће бити одмах обустављена једностраном одлуком приређивача, те ће приређивач јавно објавити разлоге који су довели до прекида извлачења и дистрибуције награда.
XIII ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА У ИГРИ
Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и законских прописа.
Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују правила.
Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде ближе описане у Параграфу VI, те да исте ни у ком случају не могу бити замењене за новац.
Све потребне информације у вези са наградном игром учесник може добити слањем упита на mail адресу kontakt@mdlz.com или inbox поруком na https://www.facebook.com/milkars.
XIV САГЛАСНОСТ
Учествовањем у наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила, и у вези са тим се обавештава:
– да се његови подаци о личности који су доступни приређивачу чувају у складу са Законом о заштити података о личности и да исти могу бити коришћени само у циљу испуњења обавеза од стране приређивача које су прописане одедбама из чланова 108. и 110. Закона о играма на срећу, а све у складу са одредбом из члана 12. У вези са чл. 23 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), У виду података о личности за добитнике дневних награда ће се прикупљати име, презиме и адреса. Приређивач ће од свих учесника прикупљати бројеве мобилних телефона, а исључиво у циљу обавештења истих о освојеним наградама.
Учествовањем у наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила, с тим да добитник награде такође пристаје:
– да се његови подаци о личности који су доступни приређивачу (име и презиме) чувају у складу са Законом о заштити података о личности и да исти могу бити коришћени само у маркетиншке сврхе приређивања наградне игре сходно одредби из члана 12. у вези са чл. 23 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018). Овде наведени подаци се могу јавно објавити искључиво уз претходни пристанак путем писане изјаве и то сходно одредби из чл. 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018). Пристанак за обраду података се може опозвати у сваком тренутку достављањем писаног обавештења Приређивачу на његову адресу седишта.
XV ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА
Сви захтеви за доделу награда које приређивач буде примио након истека рока трајања наградне игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим Правилима неће се разматрати, нити ће на основу тих захтева учесник-играч остваривати било каква права према приређивачу.
Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде у већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима.
XVI ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда и представницима робних марки додељених материјалних производа.
Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), који настану као последица учестовања у наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.
XVII ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
Приређивач се обавезује да уместо добитника плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана и то искључиво уколико му добитник достави све личне податке неопходне за подношење пореске пријаве. У супротном приређивач се ослобађа ове обавезе и иста прелази на добитника.
XVIII ТРОШКОВИ
Трошкове организовања наградне игре сноси приређивач.
XIX ОБЈАВЉИВАЊЕ
Правила наградне игре биће депонована код приређивача.
По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 30 дана обавестити Управу за игре на срећу о резултатима наградне игре са подацима о:
 • фонду добитака са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности;
 • добитницима.
XX НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРОВА
У случају спора надлежан је надлежан суд у Београду.
XXI СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Ова правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија.
у Београду, дана 18.06.2020.године
за MONDELEZ DOO BEOGRAD
___________________________________
Стеван Вујошевић, остали заступник
__________________________________
Mariya Marinova Lazarova-Ivanova, остали заступник