Klikni i pošalji komentar ili pitanje

UŠĆE nagradna igra 2019 traje od 1. do 30. oktobra 2019

Nagrade su:
1 x Poklon vaučer u vrednosti od 3.500,00 EUR u agenciji TravelHouse za najviše dve osobe zaputovanje na Šri Lanku a kojivaučer uključuje plaćeni smeštaju trajanju 10 dana na bazi allinclusive usluge i povratnimavionskim kartama, transportomaerodrom – hotel – aerodrom,troškovima viziranja i taksi i osiguranja (Glavna nagrada) – vrednost nagrade je 412.299,65
10 x Poklon vaučer za robe i usluge – kartica za potrošnju u Ušće Shopping Centru na iznos od 100.000,00 dinara (Instant nagrada)
100 x Poklon vaučer za robe i usluge– kartica za potrošnju u UšćeShopping Centru na iznos od 6.000,00 dinara (Instant nagrada)
100 x Poklon vaučer za robe i usluge– kartica za potrošnju u UšćeShopping Centru na iznos od 3.000,00 dinara (Instant nagrada)

Instant nagrade se mogu preuzeti počev od narednog dana od dana osvajanja i biće biti aktivne počev od dana aktiviranja tj. dana uručenja dobitniku na promotivnom pultu u Ušće Shopping Centru, pa sve do 31. decembra 2019. godine i nakon proteka tog roka ne mogu se više koristiti. U cilju izbegavanja nedoumica, sve Instant nagrade se mogu koristi isključivo za kupovinu roba (tekstil, aksesoar, tehnika, računari, multimediji, prehrambeni proizvodi, kozmetika, nameštaj i ostala roba široke potrošnje) i usluga (ugostiteljstvo, bioskop, frizer, itd.) u Ušće Shopping Centru i to do njihovog iskorišćavanja do punog iznosa i isteka njihovog važenja.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju lica navedena u pravilima ukoliko u periodu trajanja nagradne igre, odnosno u periodu od 1. oktobra do 30. oktobra 2019. godine izvrše sledeće radnje:
1) izvrše kupovinu proizvoda i/ili usluga u Ušće Shopping Centru u vrednosti:
• od i preko 5.000,00 dinara sa najviše dva računa;
2) samostalno ili uz pomoć promotera koji će svakodnevno tokom perioda nagradne igre biti prisutni u Ušće Shopping Centru, izvrše registraciju svojih podataka na internet stranici nagradne igre 10godina.usceshoppingcenter.rs na kojoj je potrebno:
(A) upišu svoje ime i prezime, email adresu, broj telefona, zatim broj isečka (BI) računa sa kojima učestvuju u nagradnoj igri (maksimum dva) i naziv radnje u Ušće Shopping Centru u kojoj je izvršena kupovina i dobijeni računi, kao i iznos računa, nakon čega će dobiti jedinstveni šestocifreni registracioni broj (u daljem tekstu: „registracioni broj“) koji će automatski biti i poslat na ostavljenu e-mail adresu učesnika;
Račun(i) se mogu samo jednom koristiti za učestvovanje u nagradnoj igri, te će bilo kakvo višestruko korišćenje računa, odnosno BI broja, odnosno brojeva biti onemogućeno. Ukoliko se eventualno naknadno pokaže da je jedan račun više puta učestvovao u nagradnoj igri, takav račun i učesnik, odnosno učesnici će biti diskvalifikovani iz nagradne igre.
(3) kliknu na označeno polje na sledećoj stranici na kojoj će se prikazati tri polja na kojima se nalaze brojevi 3, 6 ili 100, te (1) ukoliko se na sva tri polja poklope isti brojevi (3/3/3) ili (6/6/6) ili (100/100/100), slučajnim elektronskim izborom učesnik osvaja jednu od Instant nagradu i to: (i) poklon vaučer za robe i usluge-kartice na iznos od 3.000,00 dinara (ukoliko su se poklopili brojevi 3/3/3) (ukupno raspoloživih – 100), (ii) poklon vaučer za robe i usluge-kartice na iznos od 6.000,00 dinara (ukoliko su se poklopili brojevi 6/6/6) (ukupno raspoloživih – 100), (iii) dobitak u visini od 100.000,000 dinara (u vidu nekoliko poklon vaučera za robe i usluge-kartice u različitim vrednostima, ali ukupno u zbiru od 100.000,00 dinara) (ukoliko su se poklopili brojevi 100/100/100) (ukupno raspoloživih dobitaka – 10), sve za potrošnju u Ušće Shopping Centru, ili (2) ukoliko se na sva tri polja ne poklone isti brojevi kako je prethodno opisano, učesnik automatski stiče pravo učešća u izvlačenju tzv. Glavne nagrade – poklon vaučer u vrednosti od 3.500,00 EUR (odnosno 412.299,65 dinara po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 20. avgust 2019. godine) u turističkoj agenciji TRAVEL HOUSE DOO BEOGRAD za najviše dve osobe za putovanje na Šri Lanku, a koji vaučer uključuje plaćeni smeštaj u trajanju 10 dana na bazi all inclusive usluge i povratnim avionskim kartama, transportom aerodrom – hotel – aerodrom, troškovima viziranja i taksi i osiguranja (ukupno raspoloživo – 1).
Ne postoji dnevno ograničenje broja Instant nagrada koje se dodeljuju učesnicima, već samo opšte ograničenje do isteka zaliha, odnosno dok se ne izvuku sve Instant nagrade.
Registracija na internet stranici nagradne igre i izvlačenje Instant nagrada kako je gore opisano je moguće svakog dana tokom trajanja Nagradne igre, u periodu od 10.00 časova do 22.00 časa.
Svaki učesnik može osvojiti samo jednu nagradu, te osvajanje jedne nagrade isključuje mogućnost i automatski diskvalifikuje učesnika iz daljeg učestvovanja u nagradnoj igri.

U nagradnoj igri možeš učestvovati od 10 do 22h svakog dana.

Kako da učestvuješ i više o nagradnoj igri saznaj OVDE