Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

TUC FOTO KONKURS se održava u periodu od 19.10.2020. godine u 00:00 časova do 15.11.2020. godine u 23:59 sati na internet stranic www.tucfotokonkurs.rs.

Glavna nagrada:
TUC poklon vaučer u ukupnoj vrednosti od 120.000,00 dinara koji su isključivo može koristiti za kupovinu u maloprodajnim objektima privrednog društva PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU TEHNOMANIJA DOO
Vrednost vaučera će biti podeljena na dva dela (dva vaučera od po 60.000,00 dinara), a vrednost jednog vaučera će predstavljati iznos minimalne pojedinačne kupovine. TUC poklon vaučer se mora iskoristiti najkansije do 01.05.2021. godine.
Nedeljne nagrade: 4 x igračka konzola Sony Playstation 4 PRO 1 TB
Dnevne nagrade: 28 paketa TUC proizvoda u težini od 2kg

Pravo učestovanja u Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji.

Za učestovanje u konkursu:
1. izvrši kupovinu bilo kog proizvoda TUC krekeri u bilo kojem maloprodajnom objektu privrednog društva Privredno društvo za poslovne usluge Mercator-S doo Beograd, mb: 06886671 (Idea, Roda ili Mercator), 2. sačuvati fiskalni isečak kao dokaz o kupovini
3. poseti internet stranicu www.tucfotokonkurs.rs na kojoj je neophodno da učesnik registruje svoj nalog.
4. Nakon formiranja naloga, potrebno je svoju kreativnu fotografiju na temu “TUC i sport” sa isključivo sportskom tematikom, preko svog naloga postaviti na internet stranici www.tucfotokonkurs.rs.. Kreativna fotografija mora na sebi sadržati sliku “TUC” proizvoda .Zajedno sa kreativnom fotografijom, učesnik je dužan da ukuca broj fiskalnog računa tzv. BI broj u polje koje je za to posebno označeno.

Oglasi

Na osnovu jedne kupovine TUC krekera i dobijanja fiskalnog isečka sa BI brojem, učesnik može samo jednom da učestvuje u Konkursu, dok mu svaka sledeća kupovina i novi BI broj omogućava da opet učestvuje.

Učesnik može da učestvuje u Konkursu samo jednom dnevno. Učesnik je dužan da fiskalni isečak sa kojim se registrovao za učešće u Konkursa, sačuva do 31.12.2020. godine.

Dobitnike će utvrđivati tročlani žiri.

Utvrđivanje dobitnika dnevne nagrade vršiće se počev od 20.10.2020. godine najkasnije u 14:00 časova i to svakog igračkog dana za prethodni igrački dan, tj. za sve učesnike prijavljene prethodnog dana, s tim što će za igrački dan smatrati period od 00:00 časova do 23:59 časova. Ukupno će biti 28 igračkih dana, te će se shodno tome dodeliti 28 dnevnih nagrada. Dobitnik dnevne nagrade može da bude dobitnik glavne i nedeljne nagrade.
Dobitnici dnevnih nagrada će se objavljivati najkasnije narednog dana od dana utvrđivanja na internet stranici www.tucfotokonkurs.rs. Ukoliko je naredni dan neradni dan onda će se dobitnik objaviti u ponedeljak.

Oglasi
Oglasi

Utvrđivanje dobitnika nedeljnih nagrada će se vršiti:
26. oktobra 2020. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se jedan dobitnik koji je postavio najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 19. oktobra 2020. godine u 00:00 časova do 25. oktobra 2020. godine u 23:59 časova).
02. novembra 2020. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se jedan dobitnik koji je postavio najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 26.oktobra 2020. godine u 00:00 časova do 01. novembra 2020. godine u 23:59 časova).
09. novembra 2020. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se jedan dobitnik koji je postavio najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 02. novembra 2020. godine u 00:00 časova do 08. novembra 2020. godine u 23:59 časova).
16. novembra 2020. godine najkasnije u 15:00 časova (utvrđuje se jedan dobitnik koji je postavio najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 09. novembra 2020. godine u 00:00 časova do 15. novembra 2020. godine u 23:59 časova).
Dobitnik nedeljne nagrade može da bude dobitnik glavne i dnevne nagrade.

Dobitnici nedeljnih nagrada će se objavljivati u roku od 24 časa od dana utvrđivanjana internet stranici www.tucfotokonkurs.rs

Utvrđivanje dobitnika glavnih nagrada biće vršeno 16. novembra 2020. godine najkasnije u 16:00 časova (utvrđuje se jedan dobitnik koji je postavio najkreativniji rad po oceni žirija u periodu od 19. oktobra 2020. godine u 00:00 časova do 15. novembra 2020. godine u 23:59 časova).
Dobitnik glavne nagrade će se objavljivati u roku od 24 časa od dana utvrđivanja na internet stranici www.tucfotokonkurs.rs.

Nakon što utvrdi da je određeni učesnik dobitnik nagrade, Organizator će istog u roku od 48h kontaktirati radnim danom u periodu od 09-17h putem broja telefona koji je navedenprilikom registracije, a sve u cilju obaveštavanja istog da je osvojio nagradu, kao i o načinu preuzimanja iste. Nakon obaveštenja dobitnika da je osvojio nagradu, Organizator će mu putem verifikovane mail adrese dostaviti obrazac u elektronskoj formi tzv. “winner formu” koju je dobitnik dužan da popuni, a sve u cilju dostavljanja podataka u vezi uručenja nagrade.

Organizator će dobitniku u roku od 30 radnih dana uručiti nagradu slanjem iste putem kurirske službe na dostavljenu adresu i prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan da potpiše odgovarajuću prijemnicu o preuzetoj nagradi

Za pravila TC konkursa i prijavu klikni OVDE