Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

TUBORG Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 31 maja. do 12. jula 2021. godine.

Nagrade su:
42 x Xbox, S serije
42 x Mobilni telefon Iphone 12/64 GB.
420 x Robni vaučer Planeta sport

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA.

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem maloprodajnom ili ugostiteljkom objektu koji se nalazi u Republici Srbiji, ostvare kupovinu bilo koja 3 TUBORG proizvoda, a što mora biti evidentirano na jednom fiskalnom računu.

Oglasi

TUBORG proizvodi čija kupovina u minimalnoj količini od 3 komada, kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su:
➢ Tuborg nepovratna boca 0.33l,
➢ Tuborg povratna boca 0.5l,
➢ Tuborg limenka 0.5l,
➢ Tuborg točeno pivo 0.33l i
➢ Tuborg točeno pivo 0.5l

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj. Račun je potrebno sačuvati za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do 15.08.2021. godine, s obzirom da je dobitnik nagrade dužan da pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini na zahtev Organizatora iako je dobitnik nagrade dužan da dostavi fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini na mail adresu tuborg@gmd.rs.

Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 1313.
SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. BI broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.
(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa BI brojem 123456, onda šalje SMS na broj 1313 sa tekstom: 123456)

Sa istog broja mobilnog telefona potrošač može poslati najviše 50 SMS poruka na četvorocifreni broj 1313.

Oglasi
Oglasi

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) putem e-mail adrese tuborg@gmd.rs

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana trajanja nagradne igre za prethodni dan (u izvlačenju za određeni dan učestvuju lica koja su se registrovala određenog dana u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova – na primer: svi učesnici koji se registruju u ponedeljak, u periodu od 00:00 časova do u 23:59 časova, učestvuju u izvlačenju dobitnika DNEVNE nagrade u utorak). Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada biće vršeno počev od 01.06.2021. godine u 10:00 časova, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 12 DNEVNIH nagrada. Biće izvučeno ukupno 504 dobitnika DNEVNE nagrade. Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više od jednog puta.

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio,kao i o obavezi da u roku od 48 časova od prijema ovog SMS-a priređivaču dostavi lične podatke (ime, prezime i adresu), fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini, adresu za isporuku nagrade i broj telefona sa kojeg je poslao dobitnik kod, a sve to na mail adresu tuborg@gmd.rs

Za pravila TUBORG nagradne igre kliknite OVDE