Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Konkurs se organizuje počev od 07.05.2018. godine do 15.06.2018. godine, uključujući i ove datume. Konkurs se organizuje za područje Republike Srbije i to u objektima Mercator, Roda i Idea.

Svaki učesnik koji sakupi određeni broj kodova ima pravo da konkuriše za zamenu tog određenog broja sakupljenih kodova za nagradu i to:
Prvih 70 učesnika sa najvećim brojem sakupljenih  kodova prema  rang  listi  na sajtu, može zameniti kodove  za  putovanje  na ostrvo Kavos u Grčkoj.
Putovanje  će  se realizovati od 03.08.2018. do 14.08.2018.
Sledećih 1000 Učesnika prema rang listi sakupljenih kodova može zameniti za Tuborg majicu

Svojstvo učesnika stiče se besplatnom registracijom elektronskim putem odnosno putem interneta na web sajtu Organizatora na adresi www.tuborg.rs kojom prilikom se obavezno unose sledeći podaci:
– KOD sa račun a na kome se vidi ostvarena kupovina Tuborg piva
– puno ime i prezime
– broj mobilnog telefona
– datum rođenja – e-mail adresa
-izjava o prihvatanju ovih pravila konkursa, klikom na obeleženo mesto

Zadatak učesnika jeste da sakupe najveći broj bodova. 1 Tuborg na računu = 1 bod.

Oglasi

Za pravila i prijavu klikni OVDE