Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

TOM TAILOR nagradni konkurs traje od 23.10.2019. do 11.11.2019. u ponoć

Nagrade su :
1 muška TOM TAILOR jakna i 1 ženska TOM TAILOR jakna, pojedinačne vrednosti do 17,000 dinara, koje nagrade će dobitnici moći da preuzmu u bilo kojoj TOM TAILOR prodavnici na teritoriji Srbije do 31.12.2019.g.

Pravo učestvovanja ima svako fizičko lice sa stalnim boravištem u Republici Srbiji koje odgovori na postavljena pitanja na sajtu i prosledi svoju e-mail adresu organizatoru. Maloletna lica iznad 16 godina mogu da učestvuju u nagradnom konkursu samo uz saglasnost roditelja, zastupnika ili staratelja. Saglasnost sa pravilima konkursa i njihovim učešćem na konkursu , za njih daju njihovi roditelji, zastupnici ili staratelji, koji istu prosleđuju elektronskim putem na adresu info@tom-tailor.rs. sa odgovarajućim dokazima svog statusa u odnosu na maloletnika.

Svako ko želi da učestvuje u nagradnoj igri na internet stranici www.stay-warm.tom-tailor.rs mora da odgovori na postavljenih svih 6 pitanja, da pošalje organizatoru svoje podatke za kontakt ,klikom na dugme POŠALJI PRIJAVU ZA NOVU JAKNU. Na svoju prosleđenu e-mail adresu učesnik dobija link kojim se potvrđuje da je e-mail pravilan i primljen kod organizatora i time se ujedno i potvrđuje njegovo učešće u nagradnom konkursu.

Oglasi

Komisija koju će formirati organizator će dana 14.11.2019.g izabrati 2 dobitnika nagrade – pobednike / jednog dobitnika muškog pola i jednu dobitnicu ženskog pola / čiji su odgovori na sva postavljena pitanja , po slobodnoj proceni većine članova komisije , najkreativniji tj.najoriginalniji.

Organizator obaveštava dobitnike nagrada preko email adrese koju su dali organizatoru prilikom slanja odgovora na pitanja, u roku od jednog dana nakon izvršenog izbora , a takodje , imena pobednika će biti objavljena na Facebook stranici TOM TAILOR (https://www.facebook.com/TOMTAILORRS/) u roku od jednog dana od izbora.

Za pravila i igranje klikni OVDE