Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Super Vero nagradna igra „Nagrade osvajaj, zdravlje čuvaj!“ traje u periodu od 10.9.2020 do 7.10.2020

Nagrade su:
Glavna nagrada:
3 dobitnika, dobijaju po jednu od svih dnevnih i po jednu od svih nedeljnih nagrada:
3 x Beko citrusar
3 x Gorenje blender
3 x Beko blender
3 x Električni bicikl
3 x Edel Wasser za vodu
3 x therapy air
Nedeljna nagrada (svake nedelje po 3 dobitnika):
4 x Električni bicikl
4 x Edel Wasser za vodu
4 x therapy air
Dnevna nagrada ( svakog dana po 3 dobitnika):
28 x Beko citrusar
28 x Gorenje blender
28 x Beko blender

Kako osvojiti nagrade?

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju svi punoletni građani Republike Srbije koji kupe promotivne proizvode u Super Vero marketima u periodu od 10.9.2020 do 7.10.2020. godine u vrednosti od minimum 500 din.

Oglasi

Nakon kupovine pošaljite SMS sa brojem računa na broj 8888.

Svi promotivni proizvodi biće obeleženi voblerima, a kompletan spisak proizvoda možete pogledati u pravilima, na brošuri ili na info pultu u Super Vero marketima. Spisak proizvoda možete pogledati OVDE

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni u društvu „Veropoulos doo Beograd” i članovi njihove uže familije u koje spadaju: roditelji i deca zaposlenih, bračni i vanbračni drug, braća i sestre, usvojilac, usvojenik i staratelj. Kao ni lica zaposlena u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA

Jedan kod sa fiskalnog računa može da učestvuje jednom u nagradoj igri ukoliko na računu ima promotivne proizvode u vrednosti od najmanje 500 dinara, bez obzira na ukupan iznos iskazan na takvom fiskalnom računu. Jedan kupac sa istim brojem mobilnog telefona može učestvovati u nagradnoj igri više puta, odnosno svaki put kada stekne uslov za učešće u nagradnoj igri u skladu sa ovim pravilima. SMS poruka se tarifira po ceni standarnog SMS-a za MTS, VIP Moblie i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike VIP mobilne mreže 3,48 rsd sa PDV-om, za
korisnike Telenor mobilne mreže 3,6 rsd sa PDV-om). Učesnici u nagradnoj igri dužni su da sačuvaju fiskalni račun i isti pokažu prilikom uručenja
nagrade.

Oglasi
Oglasi

Izvlačenje dnevnih nagrada
Obavlja se svakog dana u 9.30h za predhodni dan, počev od drugog dana nagradne igre tj. od 11.09.2020 Dobitnik dnevne nagrade bira se nasumično i putem posebnog programa koji nasumično bira dobitnike i rezerve od ukupnog broja poslatih kodova zaključno sa danom koji prethodi izvlačenju, a završava se u 23.59 č.
Izvlačenje nedeljnih nagrada
Obavlja se svake nedelje: svakog osmog dana. Dobitnici nedeljne nagrade izvlače se svakog osmog dana u 10 sati , nasumično i putem posebnog programa koji nasumično bira dobitnike i rezerve od ukupnog broja poslatih kodova
Nedeljne nagrade biće izvučene:
-17.9. za dobitnike prve nedelje, a za kodove koji su poslati u periodu od 10.9 u 7.30h do
16.9. u 23.59 h
-24.9. za dobitnike druge nedelje, a za kodove koji su poslati u periodu od 17.9 u 00.01 h
do 23.9. u 23.59 h
-1.10. za dobitnike treće nedelje, a za kodove koji su poslati u periodu od 24.9 u 00.01 h
do 30.9. u 23.59 h
-8.10. za dobitnike četvrte nedelje, a za kodove koji su poslati u periodu od 1.10. u 00.01
h do 7.10. u 23.59 h

Izvlačenje glavne nagrade
Obavlja se poslednjeg dana nagradne igre 08.10.2020. u 12 časova. Svi kupci koji su poslali kod na broj 8888 u periodu od prvog dana u 7:30 časova do poslednjeg dana nagradne igre u 23.59 časova. učestvuju u izvlačenju. Dobitnik glavne nagrade se izvlači kroz posebno dizajniran interfejs. U izvlačenju učestvuju svi kupci koji su tačno poslali kod na broj 8888.

Rezultati nagradne igre sa brojevima fisklanih kodova koji su izvučeni i nagradama, biće objavljeni na sajtu www.supervero.rs

Nagrade se preuzimaju najkasnije 40 dana od dana obaveštenja dobitnika, a nakon završetka nagradne igre, odnosno nakon 08.10.2020 godine, koje se vrši pozivom na broj telefona sa kog je poslat kod za učešće u nagradnoj igri.