32 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Najnovija Smoki nagradna igra i nagradni konkurs su na sledećem crvenom linku: Smoki nagradna igra Smoki nagradna igra 2022 se organizuje za područje cele teritorije Republike Srbije u periodu od 09.05.2022. godine do 19.06.2022. do 19:40č , u svim trgovinskim radnjama.

Dobitnici

Dobitnik glavne nagrade:

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

19.06.2022
+381638800xxx

Dobitnici dnevnih i nedeljnih Smoki nagrada su na listi koja se nalazi OVDE

Nagrade:

 • Glavna nagrada:
  • 1 x automobil Fiat ABARTH 595 TURISMO 1.4 T-Jet 165 KS
 • Nedeljne nagrade (ukupno):
  • 6 x Apple iPhone 13 Pro Max 128GB i silikonska maska za telefon
  • 6 x Skejtbord (Kobazz Ambassadors Skateboard)
 • Dnevne nagrade (ukupno):
  • 246 x dukserica
  • 246 x majica

Pravo učešća

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva fizička lica – državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača i svih povezanih pravnih lica, kao i bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, dece i bračnih drugova i roditelja.

Proizvodi priređivača koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi:

 • SMOKI kikiriki 50g
 • SMOKI kikiriki 150g
 • SMOKI kikiriki 250g
 • SMOKI „FUN MIX (kečap, kečap HOT, sweet corn)“ 150g
 • SMOKI „FUN MIX (kikiriki, kikiriki HOT, hot dog)“ 150g
 • SMOKI „MIX HOT CHALLENGE (kečap)“ 90g
 • SMOKI „MIX HOT CHALLENGE (kikiriki)“ 90g
 • SMOKI&TORTILjA „classic“ 90g
 • SMOKI&TORTILjA „classic“ 150g
 • SMOKI&TORTILjA „chilly“ 90g
 • SMOKI&TORTILjA „cheese“ 90g
 • ČOKO SMOKI 40g
 • ČOKO SMOKI 80g
 • ČOKO SMOKI 150g
 • ČOKO SMOKI crno beli 65g

Kako učestvovati?

Za učestvovanje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

 1. Kupi najmanje jedan proizvod koji učestvuje u nagradnoj igri u trgovinskim radnjama na teritoriji Republike Srbije
 2. Prijavi račun:
  • Slanjem SMS poruke na broj 5006 u sledećem formatu: SMOKI(razmak)BI broj ili PFR broj računa(razmak)XX:YY – gde je XX čas kupovine a YY minut kupovine upisan na računu
   ili
  • Putem internet obrasca na službenoj internet stranici www.smoki50.rs gde je potrebno upisati sledeće podatke: BI broj ili PFR broj računa, čas i minut kupovine na računu, broj mobilnog telefona.
 3. Sačuvaj fiskalni račun

Biće priznata prijava sa BI brojem ili PFR brojem fiskalnog računa koji je izdat isključivo u periodu trajanja nagradne igre, a najkasnije do 19.06.2022. godine do 19:40č i na kom se nalazi minimum jedan od proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri.

Napomene:

Jedan broj mobilnog telefona može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem različtih validnih SMS prijava i/ili prijava putem internet obrasca i može biti dobitnik samo jedne nagrade u jednom danu izvlačenja. U daljem izvlačenju za dnevne nagrade, nedeljne nagrade i glavnu nagradu učestvuje novim prijavama koje se razlikuju od prijave koja je izvučena kao dobitna.

VAŽNO!

Ukoliko učesnik nakon prijave dobije povratnu informaciju da je prijava već iskorišćena, a prijavu prijavljuje prvi put, može pozvati kontakt centar priređivača radi detaljne provere.

Za sve informacije o nagradnoj igri zainteresovani učesnici se mogu informisati besplatnim pozivom telefonskog broja kontakt centra 0800-200-003, svakim radnim danom (ponedeljak – petak) od 8.00-16.00 č počev od 09.05.2022. godine.

Izvlačenje nagrada

Sve prijave se u realnom vremenu upisuju u jedinstvenu bazu.

Softver dobitnike bira iz jedinstvene baze svih validnih primljenih prijava na svakih 50 minuta, metodom slučajnog odabira (sve Prijave imaju istu šansu za odabir), prema definisanim ograničenjima, sve u skladu sa zvaničnim pravilnikom.

Izvlačenje nagrada se obavlja u periodu trajanja nagradne igre svakog dana na svakih 50 minuta, u terminu od 09:50č do 19:00č, počevši od 09.05.2022.godine, u sledećim terminima (9:50 , 10:40 , 11:30 , 12:20 , 13:10 , 14:00 , 14:50 , 15:40 , 16:30 , 17:20 , 18:10 , 19:00 časova), osim 19.06. kada će se i u 19.50č izvlačiti glavna nagrada automatski, putem softvera, metodom slučajnog odabira, iz baze svih validnih prijava putem sms poruke i internet obrasca.

Izvlačenje dnevne nagrade

Raspored izvlačenja dnevnih nagrada je sledeći, a nagrade će se izvlačiti naizmenično tokom dana:


dana 09.06.2022 biće izvučeno 12 dnevnih nagrada – 6 dukserica i 6 majica;
dana 10.06.2022 biće izvučeno 11 dnevnih nagrada – 5 dukserica i 6 majica;
dana 11.06.2022 biće izvučeno 12 dnevnih nagrada – 6 dukserica i 6 majica;
dana 12.06.2022 biće izvučeno 12 dnevnih nagrada – 6 dukserica i 6 majica;
dana 13.06.2022 biće izvučeno 12 dnevnih nagrada – 6 dukserica i 6 majica;
dana 14.06.2022 biće izvučeno 12 dnevnih nagrada – 6 dukserica i 6 majica;
dana 15.06.2022 biće izvučeno 11 dnevnih nagrada – 6 dukserica i 5 majica;
dana 16.06.2022 biće izvučeno 12 dnevnih nagrada – 6 dukserica i 6 majica;
dana 17.06.2022 biće izvučeno 11 dnevnih nagrada – 5 dukserica i 6 majica;
dana 18.06.2022 biće izvučeno 12 dnevnih nagrada – 6 dukserica i 6 majica;
dana 19.06.2022 biće izvučeno 12 dnevnih nagrada – 6 dukserica i 6 majica;

Za svaku izvučenu dnevnu nagradu biće izvučen i rezervni dobitnik.

Izvlačenje nadeljne nagrade

Nedeljne nagrade se izvlače dva puta nedeljno u toku trajanja nagradne igre, i to: 1 (jedan) telefon „Iphone 13“ i 1 (jedan) skejtbord.

Raspored izvlačenja nedeljnih nagrada je sledeći:

 • dana 11.05.2022. u 13:10č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade skejtbord;
 • dana 13.05.2022. u 17:20č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade mobilni telefon marke „Iphone 13“;
 • dana 18.05.2022. u 13:10č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade skejtbord;
 • dana 20.05.2022. u 17:20č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade mobilni telefon marke „Iphone 13“;
 • dana 25.05.2022. u 13:10č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade skejtbord;
 • dana 27.05.2022. u 17:20č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade mobilni telefon marke „Iphone 13“;
 • dana 01.06.2022. u 13:10č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade skejtbord;
 • dana 03.06.2022. u 17:20č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade mobilni telefon marke „Iphone 13“;
 • dana 08.06.2022. u 13:10č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade skejtbord;
 • dana 10.06.2022. u 17:20č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade mobilni telefon marke „Iphone 13“;
 • dana 15.06.2022. u 13:10č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade skejtbord;
 • dana 17.06.2022. u 17:20č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade mobilni telefon marke „Iphone 13“.

Za svaku izvučenu nedeljnu nagradu biće izvučen i rezervni dobitnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvlačenje glavne nagrade

Glavna nagrada biće izvučena 19.06.2022. godine u 19:50č.

U izvlačenju glavne nagrade učestvuju sve uspešne prijave koje su primljene u periodu od 09.05.2022. od 00:01č do 19.06.2022. do 19:40č, a koje prethodno nisu izvučene kao dobitne u izvlačenju dnevnih ili nedeljnih nagrada.

Prilikom izvlačenja dobitnika glavne nagrade, biće izvučen i rezervni dobitnik.

S obzirom da je glavna nagrada automobil koji je brendiran Smoki vizualima, ukoliko dobitnik to želi, nakon dva meseca od dana uručenja glavne nagrade, brending se može ukloniti o trošku priređivača, u autocentru koji odredi priređivač.

Objava dobitnika

Objava dobitnika će se vršiti na zvaničnoj internet stranici www.smoki50.rs.

Objavljivaće se brojevi mobilnih telefona iz dobitnih prijava, sa skrivene 3 zadnje cifre, najkasnije narednog dana od dana izvlačenja do 16 časova.

Na kraju nagradne igre biće objavljen spisak svih dobitnika, sa prikazanim dobitnim brojevima računa (odnosno broj mobilnog telefona sa sakrivene 3 cifre + jedinstveni kod BI broj ili PFR broj + sat i minut).

Dodela nagrada

Dobitnici nagrada će biti pozvani najmanje 2 puta telefonom od strane kontakt centra priređivača, radi identifikacije i provere ispunjenja uslova za dobijanje nagrade, u roku od 5 dana od dana izvlačenja. Ukoliko dobitnik ne odgovori na telefonski poziv u roku od 5 dana od prvog poziva od strane kontakt centra, on više nema prava na nagradu i ne može je potraživati od Priređivača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobitnik nagrade je osoba koja se javi na broj telefona sa kog je prijavljen dobitna Prijava ili koji je prijavljen prilikom prijave putem internet obrasca i ostavi podatke operateru kontakt centra koji ih je kontaktirao: ime i prezime, godina rođenja, adresa stanovanja, grad i opštinu, i pritom ne mora biti registrovani vlasnik broja telefona sa kojeg je poslat SMS ili koji je prijavljen prilikom učestvovanja preko internet obrasca.

Operater kontakt centra će prilikom uzimanja podataka obavestiti dobitnika da se podaci koriste isključivo za identifikaciju dobitnika i uručenje nagrade.

Operater kontakt centra priređivača će proveriti, prilikom prvog telefonskog poziva, da li je dobitnik punoletan te da li ima ispunjene uslove za učestvovanje u nagradnoj igri, a to su:

 • da li ima sačuvan fiskalni račun
 • da li je fiskalni račun izdat za vreme trajanja nagradne igre a najkasnije do 19.06.2022. godine do 19:40č
 • da li se na fiskalnom računu nalazi minimum jedan od proizvoda koji učestvuju u nagradnoj igri

Isporuka nagrada

Dnevne nagrade dukserice i majice dobitnici će moći da preuzmu u ekspoziturama Pošte Srbije gde će biti dostavljene od strane priređivača, nakon završetka nagradne igre.
Dobitnik će, prilikom poziva kontakt centra priređivača, sam izabrati ekspozituru u kojoj želi da preuzme nagradu uz navođenje tačne adrese ekspoziture kao i ženjenog datuma preuzimanja. Nagrade će biti raspoložive za preuzimanje u isporučenoj pošti 20 radnih dana, i ukoliko se ista ne preuzme u navedenom roku, nagrada se vraća priređivaču.

Nedeljne nagrade „Iphone 13“ i Skejtbord dobitnici će moći da preuzmu u ekspoziturama Pošte Srbije gde će biti dostavljene od strane Priređivača u roku od 15 dana od dana prikupljanja svih potrebnih podataka od strane kontakt centra Priređivača.

Glavna nagrada automobil se preuzima na adresi priređivača, u salonu automobila ili drugom mestu koji odredi priređivač. Tačan datum i vreme uručivanja biće dogovoreni naknadno između priređivača i dobitnika.

Kontakt i pomoć

BROJ: 0800-200-003

Tekst se nastavlja ispod oglasa

EMAIL ADRESA: kontaktcentarSRB@atlanticgrupa.com

Pravila Smoki nagradne igre i učestovanje

Smoki nagradna igra traje do 19.06.2022., a za pravila i učestvovanje poseti www.smoki50.rs
NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

32 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments
Sanida
20/06/2022 18:52

Ma namesteno sve…Cak jedva nadjo I ko je dobio glavnu nagradu..a kamoli sta drugo…Koliko racuna poslatih uzalud…

Momcilo
16/06/2022 14:53

Gde može da se vidi spisak dobitnika nagradne igre Soko Štark i marketa Medius, nagradna igra je završena 13.5.a spisak dobitnika nigde nije objavljen.

18/06/2022 13:12
Odgovor za  Momcilo

Uz najbolje namere nismo uspeli pronaći. Najbolje pošaljite poruku u Medius http://medius.rs/kontakt/

Elvira Kovač
11/06/2022 06:33

Dobar dan ja na sajtu wwwsmoki50rs se vrši prijava za nagradu a ne i provera dobitnika. Recite mi gde može da se proveri ko su dobitnici, pošto smoki slavi 50godina a i ja slavim 48u nedelju pa eto nadam se nekoj nagradi jer Smoki obožavam ceo život

11/06/2022 11:00
Odgovor za  Elvira Kovač

Svi dobitnici su na Smoki sajtu

Slika https://ibb.co/d43BRhs

Link do liste dobitnika je iznad u objavi

NADA PERUNICIC
09/06/2022 12:21

DOBILA SAM NAGRADU.STA DALJE NISAM OPERATERA BAS NAJBOLJE RAZUMELA

10/06/2022 23:12
Odgovor za  NADA PERUNICIC

Kontakt i pomoć oko nagrada:
BROJ: 0800-200-003
EMAIL ADRESA: kontaktcentarSRB@atlanticgrupa.com

Dejan Stejić
01/06/2022 19:41

Kakvi su to Smokij

Last edited 8 months ago by Dejan Stejić
Mira
31/05/2022 18:04

Da li su jos nekom ko je dobio nagradu na SMOKI trazili u posti da plati 180 din. lezarinu

sabrina
30/05/2022 10:28

super ste

Jelena
25/05/2022 11:05

Da li može i Smoki Celebration“ od 50 grama?

Jelena
24/05/2022 22:00

Obaveštena sam da sam dobila nagradu i da određene podatke treba da pošaljem na dati mail.Kad sam poslala tražene podatke,stigao mi je mail da je poruka nepotpuna!Ne znam zašto ,i kome da se obratim za to,da vidim u čemu je problem?

Слободан
25/05/2022 09:27
Odgovor za  Jelena

Пробај: 0800/200-003 или kontaktcentarsrb@atlanticgrupa.com

Sanja
25/05/2022 14:49
Odgovor za  Jelena

Kad saljes podatke na mejl SRB treba da bude velika slova kontaktcentarSRB@atlanticgrupa.com.Od podataka sliku racuna,sliku licne karte ocitane, tvoje podatke i podatke poste u kojoj cces podici nagradu(ulica broj i grad poste)

Zrinka
23/05/2022 10:54

Gde su dobitnici nedeljnih nagrada? Samo ima izveštaj za dnevne.

24/05/2022 08:52
Odgovor za  Zrinka

Sve je na istoj listi dobitnia. Samo gledajte datume.
Datume izvlačenja smo stavili na stranicu.
Sledeća su:

 • 25.05.2022. u 13:10č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade skejtbord;
 • 27.05.2022. u 17:20č biće izvučen dobitnik nedeljne nagrade mobilni telefon marke „Iphone 13“;
24/05/2022 08:52
Odgovor za  Zrinka

A ovo su dobitnici Smoki nedeljnih nagrada:

NEDELJNA NAGRADA 20.05.
+381607557xxx Apple iPhone 13

NEDELJNA NAGRADA 18.05.
+38163380xxx Skateboard

NEDELJNA NAGRADA 13.05.
+381621736xxx Apple iPhone 13

NEDELJNA NAGRADA 11.05.
+381621

Dragiša
20/05/2022 14:42

Veoma primamljive nagrade na ovu skupoću5006 smoki

24/05/2022 08:46
Odgovor za  Dragiša

Molimo vas prijavu napravite slanjem SMS poruke ili putem obrasca na službenoj internet stranici. Svi podaci su na ovoj stranici u delu „Kako učestvovati?“

Misa
10/05/2022 16:07

Da li važi za online kupovinu kod IDEA

Sanja
11/05/2022 14:44
Odgovor za  Misa

Samo ako imas racun jer posle treba da posaljem sliku racuna.Ja dobila majcu.

Слободан
25/05/2022 09:28
Odgovor za  Sanja

Да ли се добије неко обавештење од Поште да се може преузети награда? Ја још нисам добио обавештење, а послао сам податке пре неколико дана. Исто сам мајицу освојио.

25/05/2022 09:37
Odgovor za  Слободан

Nagrade će biti raspoložive za preuzimanje u isporučenoj pošti 20 radnih dana, i ukoliko se ista ne preuzme u navedenom roku, nagrada se vraća priređivaču.

Najbolje pozvati 0800-200-003 ili pisati na kontaktcentarsrb@atlanticgrupa.com

Слободан
25/05/2022 09:38

Хвала. Свратићу до поште наредних дана да проверим.

Mira
31/05/2022 18:02
Odgovor za  Слободан

Da li si Isao do poste,ja bila tri puta nije bila stigla cetvrti otiska stigla ali traze da platim 180 dinara neku lezarinu,stim da me iz poste nisu ni obavestili da je stigla nagrada niti iz Smokija

Слободан
31/05/2022 18:10
Odgovor za  Mira

Ишао сам у петак, директно са посла у пошту, и била је тамо. Кажу да су је тек завели у систем, и дали су ми да је подигнем. Ништа нисам плаћао. Када сам стигао код куће, затекао сам у сандучету онај жути картончић из поште, глде је писало да је покушана достава у 11 и нешто сати тог дана, и да могу у наредних 20 радних дана да подигнем. Али наравно, пошто сам већ био подигао мајицу, картончић ми није више требао. Иначе у пошти обично не дају пакете који су стигли истог дана, пре 18:00.

Mira
31/05/2022 18:23
Odgovor za  Слободан

Meni nista nije stiglo iz poste,niko me nije obavestiti,danas odem traze lezarinu da platim a u petak bila nije stigla ko zna sta ovi u posti rade

Слободан
31/05/2022 18:42
Odgovor za  Mira

Изгледа да свака пошта ради за себе…

Mira
31/05/2022 18:26
Odgovor za  Слободан

I proveri zuti papirić da ti nije stigla neka druga posiljka ili nagrada posto za ovu kazu da ne dostavljaju kuci nego se podize u posti.

Sanja
01/06/2022 12:04
Odgovor za  Mira

Ja sam trebala ici jos prosle nedelje,bas da vidim da li ce i meni trazi.Do dude bila sam dva puta nista nije stiglo,poslali mi mejl da je u posti ,ja ih zvala ovi iz poste proverili i kazu nema ništa mozda su mi poslali u sasvim drugi grad ne bi bilo prvi put da paket zaluta 100-150km dalje

Sanja
25/05/2022 14:53
Odgovor za  Слободан

Ja sam bila u posti u petak i nagrada nije stigla pa sam im pisala na mejl kada ce stici i danas su mi odgovorili izvinjavaju se zbog greske i da je stigla u posti tako sam razumjela posto je mejl malo necitak zbog fresaka u slovima verovatno tel. ispravlja.Do poste jos nisam isla a iz poste mi nije stiglo nikakvo obavestenje tako da ti ostaje da ides do poste da proveris.

Слободан
25/05/2022 18:25
Odgovor za  Sanja

Важи, хвала.