Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Sinalco nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije u svim maloprodajnim objektima u kojima su plasirani proizvodi proizvedeni iz pravila u periodu od 24.5.2021. godine do 5.7.2021. godine.

Nagradni fond sastoji se od ukupno 512 nagrada:
GLAVNIH NAGRADA
Ukupno 2 glavne nagrade zbirne vrednosti: 170.345,78 RSD, sa PDV-om
Sony PS4 konzola + Vivax TV 55 + brendirana fotelja – lazy bag
NEDELJNIH NAGRADA:
Noćenje na Zlatiboru za dve osobe 3 dana/2 noći, u nekom od unapred predloženih termina, pojedinačne vrednosti: 19.856,00 RSD – ukupno 6 nedeljnih nagrada zbirne vrednosti: 119.136,00 RSD, sa PDV-om,
DNEVNIH NAGRADA:
12 kodova, u formi alfanumeričkog koda, za aktiviranje video igre „PES2021“, pojedinačne vrednosti: EUR 8,64, odnosno 1 015,89 RSD (1 EUR = 117,5801 RSD), sa PDV-om – ukupno 504 dnevnih nagrada zbirne vrednosti: 512.008,56 RSD, sa PDV-om

Pravo da učestvuje u nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije i strani državljani, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Republike Srbije, koja kao kupci u maloprodajnim objektima kupe bilo koji od proizvoda iz asortimana Priređivača, u periodu od 24.05.2021. godine do 04.07.2021. godine, i pošalju prijavu putem SMS poruke na broj 3322, sa sledećom sadržinom: BI broj fiskalnog računa(razmak)ime(razmak)prezime(razmak)mesto prebivališta, u periodu od 00:01h dana 24.05.2021. godine najkasnije do 23:59h dana 04.07.2021. godine.

U nagradnoj igri učestvuju svi Sinalco proizvodi , odnosno:
„Sinalco Cola“, PET ambalaža od 2L, 1,5L i 0,5L,
„Sinalco Orange“, PET amblaža od 2L, 1,5L i 0,5L,
„Sinalco Ananas“, PET ambalaža od 2L,
„Sinalco Exotic“, PET ambalaža od 2L,
„Sinalco Cassis“, PET ambalaža od 2L,
„Sinalco Lemonade“, PET ambalaža od 2L,
„Sinalco Rosso“, PET ambalaža od 2L,
„Sinalco Energis“, PET ambalaža od 1,5L i 0,33L i limenka 0,25L.

Oglasi

Slanjem ispravne SMS poruke, sa svim podacima, učesnik stiče pravo da učestvuje u jednom izvlačenju dnevnih nagrada, jednom izvlačenju nedeljnih nagrada, kao i u izvlačenju glavnih nagrada.

Sa izvršenom jednom prijavom, lice može biti dobitnik samo jedne dnevne, nedeljne i glavne nagrade.

Troškove slanja SMS poruke snosi pošiljalac, odnosno učesnik u nagradnoj igri, a cena SMS poruke se naplaćuje po redovnim cenama za korisnike mreža MTS, Telenor i A1.

Jedno lice može izvršiti prijavu putem SMS-a i učestvovati u nagradnoj igri neograničen broj puta, ali sa različitim brojevima fiskalnog računa. Svaka ponovna prijava sa istim brojem fiskalnog računa će biti nevažeća.

Oglasi
Oglasi

Učesnik nagradne igre je dužan da čuva fiskalni račun ili kopiju računa kao dokaz kupovine i provere fiskalnog računa prilikom uručivanja nagrade.

Izvlačenje dobitnika svih nagrada će se izvršiti automatski, odnosno nasumičnim odabirom od strane kompjuterskog programa tako što će se za svaku od nagrada najpre izvući dobitnici, a potom i dve rezerve.

Izvlačenje 12 dnevnih nagrada u toku dana će se održavati svakog dana tokom trajanja nagradne igre, odnosno na svakih sat vremena u periodu od 09.00h do 21.00h. U izvlačenju dnevnih nagrada učestvuju sve prijave dostavljene prethodnog dana, u periodu od 00:01h dana do 23:59h. Izvlačenje dnevnih nagrada počinje dana 25.05.2021. godine za prethodni dan, a poslednje izvlačenje dnevnih nagrada će se održati dana 05.07.2021. godine.

Izvlačenje 1 nedeljne nagrade će se održavati ponedeljkom u 12:00h, za prethodnu nedelju, i to šest puta tokom trajanja nagradne igre, odnosno na sledeće datume: 31.05.2021. godine, 07.06.2021. godine, 14.06.2021. godine, 21.06.2021. godine, 28.06.2021. godine i 05.07.2021. godine. U izvlačenju nedeljnih nagrada učestvuju sve prijave dostavljene prethodne nedelje u periodu od ponedeljka od 00:01h do nedelje do 23:59h, sa izuzetkom prvog izvlačenja koje će biti održano dana 31.05.2021. godine kad će učestvovati sve prijave dostavljene od početka nagradne igre, odnosno od 00:01h dana 24.05.2021. godine do 23:59h dana 30.05.2021. godine.

Izvlačenje 2 glavne nagrade će se održati dana 05.07.2021. godine u 14:00h. U izvlačenju glavnih nagrada učestvuju sve prijave dostavljenje u periodu od 00:01h dana 24.05.2021. godine do 23:59h dana 04.07.2021. godine, nezavisno od toga da li je na osnovu iste prijave ostvaren prethodno neki dobitak ili ne.

Dobitnici dnevnih nagrada će biti obavešteni putem SMS poruke poslate na telefonski broj sa koga je izvršena prijava, a dobitnici nedeljnih i glavnih nagrada će biti direktno kontaktirani od strane Priređivača putem telefonskog broja sa koga je poslat SMS sa prijavom.

Rok za preuzimanje nagrada je 20 (dvadeset) dana od dana izvršenog obaveštenja od strane Priređivača, nakon čega dobitnik nema pravo da potražuje nagradu od strane Priređivača.

Oglasi
Oglasi

Spisak dodeljenih nagrada će takođe biti objavljen najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana završetka nagradne igre, odnosno najkasnije do 15.07.2021. godine na internet stranici www.otvoriigru.rs.

Sinalco nagradna igra 2021 traje do 5.7.2021, a za pravila i učestvovanje poseti www.otvoriigru.rs