Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Sinalco nagradna igra „Otvori igru“ priređuje se u periodu od 01.07.2020. godine do 14.08.2020. godine.

Nagradni fond sastoji se od ukupno 730 nagrada:
5 x Sony PS4 konzola
15 x fotelja – lazy bag
50 x brendiran fudbalska lopta
600 x kodova za aktiviranje video igre „PES2020“
60 x kodova „my Club Coin“ pojedinačne vrednosti 366,89 RSD

PRAVILA SE NASTAVLJAJU ISPOD OGLASA

Pravo da učestvuju u nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije i strani državljani, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Republike Srbije, koja u maloprodajnim objektima u periodu trajanja nagradne igre od 01.07.2020. godine do 14.08.2020. godine kupe neki od proizvoda Sinalco Cola, Sinalco Orange i Sinalco Cassis, PET ambalaža 2L proizvedenih i pronađu nagradu ispod zatvarača. Ukoliko je dobitnik neke od nagrada maloletno lice ili lice lišeno poslovne sposonosti, nagradu će za njega i u njegovo ime preuzeti zakonski zastupnik, odnosno roditelj, staratelj.

Ispod čepa, na određenom broju plasiranih nagradnih proizvoda (Sinalco Cola, Sinalco Orange i Sinalco Cassis, PET ambalaža 2L), se nalaze informacije o nagradama. Dobitnik je u obavezi da, nakon pronalaska čepa sa navedenim natpisom ispod, priređivaču dostavi dobitnički čep poštom ili lično na adresu Hajduk Stanka 46, 15000 Šabac, PAK: 271697, zajedno sa informacijama o imenu, prezimenu i adresi, nakon čega može direktno preuzeti nagradu ili će mu ista biti poslata poštom o trošku Priređivača, najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana završetka nagradne igre.

Za nagradu „Sony PS4 konzola“, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi natpis „SONY PS4“.
Za nagradu „brendirana fotelja – lazy bag“, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi natpis „LAZY BAG“.
Za nagradu „brendirana fudbalska lopta“, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi natpis „FUDBALSKA LOPTA“
Za nagradu „kod, u formi alfanumeričkog koda od 12 cifara, za aktiviranje video igre „PES2020““, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi kod od 12 cifara. Dobitnik će na internet stranici www.otvoriigru.rs, unosom alfanumeričkog koda i unosom podataka o imenu, prezimenu i adresi, saznati detaljne podatke o nagradi i odmah automatski aktivirati pristup video igri „PES2020“.
Za nagradu „kod „my Club Coin“, kojim se stiču određene pogodnosti u video igri „PES2020““, nakon otvaranja ambalaže, ispod čepa se nalazi kod od 12 cifara. Dobitnik će na internet stranici www.otvoriigru.rs, unosom alfanumeričkog koda i unosom podataka o imenu, prezimenu i adresi, saznati detaljne podatke o nagradi i odmah automatski aktivirati određene pogodnosti u video igri „PES2020“.

Spisak dodeljenih nagrada će biti objavljen najkasnije u roku od 10 (deset) dana, odnosno najkasnije do 24.08.2020. godine na internet stranici www.otvoriigru.rs.

Za pravila i proveru koda poseti www.otvoriigru.rs

Tekst se nastavlja ispod oglasa

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA