Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Rajićeva Shopping Center nagradna igra traje od 21. juna 2019. godine u 10:00 časova do 19. jula 2019. godine u 23:59 časova.

GLAVNA nagrada
Turistički vaučer za dve osobe od 360.965,00 RSD
Vikend nagrada NEDELJA
4 x Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara
Vikend nagrada SUBOTA
4 x Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 10.000,00 dinara
DNEVNA nagrada
105 x Vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 3.000,00 dinara

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom objektu koji se nalazi u Rajićeva Shopping Center ostvare kupovinu u minimalnoj vrednosti od 3.000,00 dinara.
Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj.
Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 4242.
SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.
(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa BI brojem 123456, onda šalje SMS na broj 4242 sa tekstom: 123456)
Broj 4242 biće dostupan za slanje sms-a počev od 21. juna 2019. godine u 10:00 časova do 19. jula 2019. godine u 23:59 časova.
SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno:
-20.07.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 4242 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 21. juna 2019. godine u 10:00 časova do 19. jula 2019. godine u 23:59 časova).
Biće izvučena po pet rezervnih dobitnika za GLAVNU, VIKEND NAGRADE SUBOTA, VIKEND NAGRADE NEDELjA i DNEVNE nagrade.
Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Oglasi

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ DNEVNOJ NAGRADIOdmah nakon utvrđivanja dobitnih kodova za DNEVNE nagrade, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, roku u kom je dužan da preuzme nagradu i o načinu preuzimanja iste.
Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na istu.
Dobitnici će dnevnu nagradu preuzimati na Info pultu koji se nalazi na centralnom delu „Rajićeva Shopping Center“ u Beogradu, ul. Kneza Mihaila br. 54 i to svakog dana u periodu od 10:00č do 22:00č.

Za pravila klikni OVDE