Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Raiffeisen nagradna igra traje 01.09.2022 u 00:01 do 30.09.2022. godine u 23:59 časova

Važno!

Sve nagradne igre za nagradna putovanja na svetsko prvenstvo u Katar 2022 su na sledećem linku nagradneigrers.com/tag/katar/, a pravila Raiffeisen nagradne igre su ispod.

Nagrade:

 • 2 x Putovanje za dve osobe u Katar, grad Doha na dve utakmice grupne faze FIFA Svetskog prvenstva 2022 u periodu od 23.11.2022 – 26.11.2022. godine
 • 2 x Putovanje za dve osobe u Katar, grad Doha na obe utakmice polufinalne faze FIFA Svetskog prvenstva 2022 u periodu od 11.12.2022 – 15.12.2022. godine
 • 2 x Putovanje za dve osobe u Katar, grad Doha na finalnu utakmicu i utakmicu za treće mesto FIFA Svetskog prvenstva 2022 u periodu od 15.12.2022 – 19.12.2022. godine.
 • 100 x Paket sportske opreme. Svaka nagrada se sastoji od zvanične fudbalske lopte kojom se igra FIFA Svetsko prvenstvo 2022, VISA peškira, VISA kačketa, VISA sportske torbe i VISA termosa

Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) izuzev lica zaposlenih kod priređivača (RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD) i u privrednim društvima povezanim sa priređivačem, i u marketinškim agencijama koje je priređivač angažovao u promociji Nagradne igre.

Dobitnik bilo koje od GLAVNIH nagrade mora biti punoletno fizičko lice i mora imati važeću putnu ispravu sa datumom isteka ne pre 01.07.2023. godine. Ukoliko je dobitnik državljanin Republike Srbije, u skladu sa odlukom Države Katar, nosiocima običnih pasoša Republike Srbije izdaju ce turističke vize na graničnim prelazima („visa in arrival“) bez naknade.

Oglasi

Kako aplicirati za Raiffeisen Visa debitnu karticu?

Ukoliko ne posedujete Raiffeisen Visa debitnu karticu, možete da posetite najbližu filijalu ili da ostavite Vaše kontakt podatke popunjavanjem onlajn zahteva, nakon čega ulazite u proceduru dobijanja Vaše kartice.

Više o VISA kartici i za podnošenje zahteva klikni OVDE

Kako učestvovati?

U periodu od 01. septembra u 00:01 do 30. septembra 2022. godine u 23:59 časova, ostvari najmanje jednu pojedinačnu transakciju plaćanja Raiffeisen Visa platnom karticom/digitalnim novčanikom u minimalnom iznosu od 500 dinara i to isključivo na POS terminalu ili na internetu /online plaćanje

NAPOMENA!
Nakon ostvarenja uslova učesnik nije dužan da izvrši niti jednu dodatnu radnju, već će predmetna transakcija biti registrovana pod posebnim ID brojem koji je povezan sa korisnikom VISA Raiffeisen platne kartice, tj. učesnikom nagradne igre.

Oglasi
Oglasi

Važno:

 • Pravo učešća imaju samo korisnici VISA Raiffeisen platnih kartica na način i u periodu opisanim u prethodnom stavu.
 • Pravo učešća nemaju korisnici Visa poslovnih kartica tj. pravna lica, korisnici Raiffeisen Visa platnih poklon kartica i korisnici Visa kartica izdatih od strane banaka van teritorije Republike Srbije, kao i na teritoriji Kosova i Metohije.
 • Platne transakcije na ATM aparatima, tačnije podizanje gotovine sa istih, kao i transakcije podizanja gotovine na POS terminalima, ne smatraju se radnjom koja daje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.
 • Platne transakcije koje ne daju pravo na učestvovanje u nagradnoj igri su transakcije koje se odnose na kockanje, igre na sreću, transakcije refundacije i transakcije odobrenja (prilivi).

Izvlačenje dobitnika

IZVLAČENJE GLAVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku trajanja Nagradne igre ostvare gore bliže opisanu transakciju Raiffeisen Visa platnom karticom dobiće svoj ID broj i biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno 03.10.2022. godine u 17:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila gore bliže opisanu transakciju VISA Raiffeisen platnom karticom u periodu od 01.09. u 00:01č do 30.09.2022. godine u 23:59č).

Biće izvučeno ukupno 6 dobitnika GLAVNIH nagrada putovanja za dve osobe u Katar.

 • Dobitnik PRVE glavne nagrade ne može biti dobitnik DRUGE i TREĆE glavne nagrade.
 • Dobitnik DRUGE glavne nagrade ne može biti dobitnik PRVE i TREĆE glavne nagrade.
 • Dobitnik TREĆE glavne nagrade ne može biti dobitnik PRVE i DRUGE glavne nagrade.

IZVLAČENJE NEDELJNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu transakciju VISA Raiffeisen platnom karticom dobiće svoj ID broj i biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika NEDELJNE nagrade biće vršeno:

 • 09.09.2022. godine u 16:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila gore bliže opisanu transakciju VISA Raiffeisen platnom karticom u periodu od 01.09. u 00:01č do 07.09.2022. godine u 23:59č). Biće izvučeno 25 dobitnika Paketa sportske opreme.
 • 16.09.2022. godine u 16:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila gore bliže opisanu transakciju VISA Raiffeisen platnom karticom u periodu od 08.09. u 00:00č do 14.09.2022. godine u 23:59č). Biće izvučeno 25 dobitnika Paketa sportske opreme.
 • 23.09.2022. godine u 16:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila gore bliže opisanu transakciju VISA Raiffeisen platnom karticom u periodu od 15.09. u 00:00č do 21.09.2022. godine u 23:59č). Biće izvučeno 25 dobitnika Paketa sportske opreme.
 • 30.09.2022. godine u 16:00 časova (učestvuju lica koja su izvršila gore bliže opisanu transakciju VISA Raiffeisen platnom karticom u periodu od 22.09. u 00:00č do 28.09.2022. godine u 23:59č). Biće izvučeno 25 dobitnika Paketa sportske opreme.

Dobitnik neke od GLAVNIH nagrada može biti dobitnik NEDELjNE nagrade.
Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELJNE nagrade više puta.
Biće izvučeno ukupno 100 dobitnika NEDELJNE nagrade.

Objava dobitnika

Objavljivanje dobitnika GLAVNIH i NEDELJNIH nagrada biće vršeno na internet stranici www.raiffeisenbank.rs, najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Obaveštenje dobitnika o osvojenim nagradama

Priređivač će dobitnika o nagradi koju je osvojio obavestiti pozivanjem broja telefona koji Priređivač poseduje u svojoj bazi, najmanje dva uzastopna dana zaredom u različito vreme, kao i slanjem elektronske pošte na imejl koji je dobitnik ostavio prilikom izdavanja Raiffeisen Visa platne kartice, te će od istog zatražiti da mu u roku od 48č dostavi adresu na koju će mu nagrada biti isporučena.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču na telefonski poziv, niti u ostavljenom roku od 48č ne dostavi adresu na koju će mu nagrada biti isporučena, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Dodela nagrada

Dobitnik bilo koje od GLAVNIH nagrade mora biti punoletno fizičko lice i mora imati važeću putnu ispravu sa datumom isteka ne pre 01.07.2023. godine.

Priređivač će dostaviti nagrade dobitniku putem pošte ili kurirske službe na adresu koju dobitnik bude naznačio, koja adresa se nalazi isključivo u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 30.10.2022. godine.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik, odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade.

Pravila Raiffeisen nagradne igre

Raiffeisen nagradna igra traje do 30.09.2022., a sva pravila možete pročitati OVDE

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!