Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Promenada nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije) u periodu od 17. oktobra do 15. novembra 2019. godine.

Nagrade su:
1 x Poklon kartica PROMENADA u vrednosti 50.000,00 dinara
1 x Poklon kartica PROMENADA u vrednosti 30.000,00 dinara
1 x Poklon kartica PROMENADA u vrednosti 20.000,00 dinara
3 x Poklon vaučer za putovanje u vrednosti 70.000,00 dinara
12 x Poklon kartica PROMENADA u vrednosti 5.000,00 dinara
87 x Vaučer za Food court u vrednosti 1.000,00 dinara

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije), kao i punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem/boravištem van teritorije Republike Srbije, koje u bilo kojem prodajnom objektu u sklopu Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119, tokom perioda trajanja nagradne igre ostvari pojedinačnu kupovinu u vrednosti od minimum 2.500,00 dinara koja je evidentirana na jednom fiskalnom računu, stiče pravo da učestvuje u nagradnoj igri.

Učesnik, nakon gore bliže opisane kupovine, je dužan da odnese fiskalni račun do Info pulta koji se nalazi u prizemlju Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119 i isti pokaže na uvid zaposlenom koji će mu poleđinu fiskalnog računa obeležiti pečatom Šoping centra „Promenada“. Ovlašćena lica na Info pultu će uneti broj mobilnog telefona učesnika u specijalno dizajniran kompjuterski program koji će automatski proslediti SMS poruku na broj mobilnog telefona učesnika i ista će u sebi sadžati jedinstveni kod i informaciju o načinu aktivacije koda.
Svaki kod sadrži 13 karaktera i isti se sastoji od kombinacije brojeva i slova.

Oglasi

Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 1210.
Broj 1210 biće dostupan za slanje sms-a počev od 17. oktobra 2019. godine u 08:00 do 14. novembra 2019. godine u 23:59 časova.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).

Struktura SMS poruke se sastoji iz jednog dela od 13 karaktera:
AAAAAAAAAAA11 – jedinstven kod koji se unosi nalazi se u SMS poruci koju je učesnik dobio na svoj broj mobilnog telefona (ukupno 13 karaktera).
(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene pojedinačne kupovine u vrednosti od minimum 2.500,00 dinara koja je evidentirana na jednom fiskalnom računu, dobio SMS poruku sa kodom AAAAAAAAAAA11, onda šalje sms na broj 1210 sa tekstom: AAAAAAAAAAA11)
Učesnik je dužan da sačuva fiskalni račun koji je na poleđini obeležen pečatom Šoping centra „Promenada“ i SMS poruku sa kodom , kao dokaz o kupovini.

SMS poruku sa kodom dobija samo potrošač koji je izvršio pojedinačnu kupovinu u vrednosti od minimum 2.500,00 dinara koja je evidentirana na jednom fiskalnom računu u bilo kojem od objekata u sklopu Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119.

Oglasi
Oglasi

Svi učesnici koji u toku jednog dana trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS sa kodom na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog narednog radnog dana za prethodni dan i to počev od 18.10. do 15.11.2019. godine, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 3 DNEVNE nagrade.
Biće izvučeno ukupno 87 dobitnika DNEVNE nagrade.

Izvlačenje nedeljnih nagrada
Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS sa kodom na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajne dobitnike.
Izvlačenje dobitnika nedeljne nagrade biće vršeno:
10.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 17.10. u 08:00č do 23.10.2016. godine u 23:59č). Biće izvučeno 3 dobitnika NEDELjNE nagrade.
10.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 24.10. u 00:00č do 30.10.2019. godine u 23:59č). Biće izvučeno 3 dobitnika NEDELjNE nagrade.
11.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 31.10. u 00:00č do 06.11.2019. godine u 23:59č). Biće izvučeno 3 dobitnika NEDELjNE nagrade.
11.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 07.11. u 00:00č do 13.11.2019. godine u 23:59č). Biće izvučeno 3 dobitnika NEDELjNE nagrade.
Izvlačenje glavne nagrade

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS sa kodom na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. Sistem će biti aktiviran pritiskom na taster “space”.
Izvlačenje dobitnika glavne nagrade biće vršeno:
-15.11.2019. godine (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 17.10. u 08.00č do 14.11.2019 u 23.59č).
Biće izvučeno ukupno 6 dobitnika glavne nagrade.

Odmah nakon utvrđivanja dobitnika DNEVNE nagrade, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, roku u kom je dužan da preuzme nagradu i o mestu preuzimanja iste.
Priređivač će dobitnika nedeljne nagrade obavestiti slanjem SMS-a na broj telefona kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da najkasnije u roku od 5 dana pristupi u prostorije Šoping centra „Promenada“ u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 119, u kojem je izvršio kupovinu koja ga je kvalifikovala za učešće u nagradnoj igri i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime i adresu prebivališta .

Priređivač će dobitnika obavestiti pozivanjem na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 3 dana (najkasnije do 20.11.2019. do 17č) od dana prijema sms-a, na telefon priređivača na broj + 381 21 383 38 85 u vremenu od 10:00 do 16:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime, adresu prebivališta i jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon.

Za pravila nagardne igre klikni OVDE