Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje:

Nova P&G nagradna igra i novi P&G konkurs „Pitam za ortaka“ se nalazi na plavom linku:

>>> P&G konkurs Pitam za ortaka <<<

P&G konkurs „Pitam za ortaka“ traje od 04.10.2021 u 00.00 do 20.11.2021. u 23.59

Nagrade:

 • 1 x LG Bežični projektor sa pratećom opremomjedna nagrada
 • 3 x Garmin sat
 • 10 x Adidas ranac

Pravo učešća

Na konkursu mogu učestvovati samo fizička lica – stariji od 18 godina, vlasnici validnih otvorenih
Instagram profila, koja imaju prebivalište u Srbiji, bez Kosova i Metohije.

Zaposleni kod Organizatora i bilo koje kompanije koja je uključena u realizaciju bilo koje radnje vezane za organizaciju i sprovođenje konkursa kao ni članovi njihovih porodica, ne mogu učestvovati u konkursu.

Kako učetvovati u P&G konkursu „Pitam za ortaka“?

Konkurs je organizovan na Instagram društvenoj mreži u periodu od 4.10.2021 u 00.00 do 20.11.2021. u 23.59 i namenjen je korisnicima ove mreže koji poseduju lične aktivne instagram profile koji moraju biti otvoreni, odnosno dostupni za javni pregled.

Oglasi

Radi učešća učesnik traba da u toku konkursa:

 1. kupi dva bilo koja Gillete, Old Spice ili Head&Shoulders proizvoda u bilo kojoj Idea, Roda ili Merkator prodavnici na teritoriji Republike Srbije
 2. sačuva do kraja konkursa fiskalni račun o tome (prikaz fiskalnog računa biće diskvalifikacioni uslov za ostvarivanje prava na nagradu)
 3. Izradi i na svoj otključani Instagram profil postavi selfi fotografiju zajedno sa svojim prijateljem
 4. u opisu te fotografije, na duhovit i kreativan način dovrši rečenicu: „Pitao bih za ortaka…“

Napomene

 • Fotografija i opis moraju biti u skladu sa propozicijama konkursa i svi navedeni uslovi su postavljeni kumulativno (moraju svi biti ispunjeni da bi učešće bilo validno).
 • Uzevši u obzir da se postavljaju fotografije sa prijateljima, učesnik garantuje da ima saglasnost da postavi fotografiju sa likom prijatelja- trećeg lica, odnosno organizator neće biti odgovoran za bilo kakve prigovore ili zahteve trećih lica ovim povodom
 • Jedna ista fotografija sa opsiom može biti postavljena samo jednom tokom konkursa od strane jednog Učesnika, a svaki Učesnik ima pravo da postavi neograničen broj fotografija
 • U slučaju da jedna ista fotografija sa opisom bude primljena sa strane dva ili više profila, biće validna samo fotografija koja je prema hronološkom redosledu vremena prijema bila prva primljena;

Fotografija mora ispunjavati sledeće uslove:

 • biti originalna i realna, istiniti, sa temom konkursa, bez tekstova, logotipa, brendova ili bilo kojih drugih sadržaja koji bi mogli uključivati autorska prava koja ne pripadaju učesniku
 • mora se odnositi isključivo na temu konkursa i imati opis ispod
 • ne sme sadržati vulgarne, neprimerene prikaze, niti smeju predstavljati uvredu ili neprijatnost za bilo koga
 • ne sme ni na jedan način biti korišćena za kršenja ili pokušaj kršenja zakona ili prava trećih lica, kao ni za propagiranje, agitovanje, reklamiranje u bilo koje svrhe, od strane učesnika
 • ne sme sadržati sliku/prikaz dece
 • ne sme da prikazuju konzumiranje duvana ili alkohola, prikaze vožnje, koja promoviše nasilno ili neodgovorno ponašanje, itd
 • ne sme da sadrži bogohulne, klevetničke, nepristojne, seksualno eksplicitne, opscene, uvredljive, politički i/ili kulturno osjetljive sadržaje, ili koji promovišu nasilje, mizoginiju ili upućuju na nezakonite aktivnosti, ili koji promovišu diskriminaciju na osnovu rase, vere, pola, nacionalnog porekla, telesnog invaliditeta ili starosti, ili koji krše prava trećih lica ili zakona, ili koji organizatora stavlja u nepovoljni položaj.

Odabir pobednika

14 najkreativnijih fotografija biće izabrane od strane žirija imenovanog od strane P&G-a nakon pregleda svih fotografija nastalih prema propozicijama ovog Konkursa, te utvrđivanja postojanja originalnog fiskalnog računa o kupovini Gillette, Old pice ili Head&Shoulders proizvoda u dgovarajućoj vrednosti u Idae, Roda ili Merkator prodavnicama u toku trajanja konkursa.

Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu. Nagradu nije moguće zameniti za drugu nagradu ili za novac

U roku od najviše 5 kalendarski imena 14 najuspešnijih Učesnika će biti objavljena u formi story na profilima:
https://www.instagram.com/gillette_rs/
https://www.instagram.com/headandshouldersrs/
https://www.instagram.com/oldspiceserbia/

Realizacija nagrade

Nagrade će biti dostupne za preuzimanje u skladu sa dogovorom sa dobitnikom a prema mogućnostima dostave od strane organizatora.

Dobitnicima će biti poslate DM (direct massage) nekom od profila:
https://www.instagram.com/gillette_rs/
https://www.instagram.com/headandshouldersrs/
https://www.instagram.com/oldspiceserbia/

Oglasi

Ukoliko se potencijalni dobitnik nagrade ne odazove nakon objave u roku od pet dana od dana objave story obaveštenja da je osvojio nagradu, ili se utvrdi da nije ispunio sve uslove iz konkursa nagrade ostaju organizatoru.

Pravila i učestvovanje

Za učestvovanje poseti neki od PG& profila:
https://www.instagram.com/gillette_rs/
https://www.instagram.com/headandshouldersrs/
https://www.instagram.com/oldspiceserbia/

P&G nagradna igra „Pitam za ortaka“ traje do 20.11.2021, a za pravila klikni OVDE