Dunja Jovanić, Stefan Orlić, Marija Šerifović i Pantenol
Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Trajanje konkursa:

Pantenol konkurs počinje 23.5.2021. godine u 00:01 časova i traje do 31.12.2021. godine u 23:59 časova.

Nagrade:

Svakog meseca:
3 x Pantenol promotivni poklon paket

Svakog kalendarskog meseca nagrađuje se 3 „Moja Pantenol Priča“ sadržaja – jedan tekstualni, jedan foto i jedan video sadržaj. Sadržaji moraju biti priloženi, provereni i objavljeni na sajtu www.pantenol.rs u toku navedenog meseca.

Pravo učestvovanja na Konkursu

Pravo učešća na nagradnom konkursu imaju državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i/ili boravištem van teritorije Republike Srbije i strani državljani sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

Oglasi

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod organizatora, kao ni njihovi bračni ili vanbračni drugovi, roditelji i deca.

Kako učestvovati?

Da bi učesnik učestvovao u nagradnom konkursu, potrebno je da:

  1. Na sajtu www.pantenol.rs odgovori na 3 obavezna pitanja – ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa. Učesnik može označiti opciju „Želim da ostanem anoniman/na“, pri čemu se njihovo ime i prezime ne prikazuje javno na sajtu.
  2. Prilaže svoj foto, video ili tekstualni sadržaj na temu „Moja Pantenol priča#. Foto, video ili tekstualni sadržaj koji konkuriše za nagradu

Svaki priloženi sadržaj učesnika se u ne dužem roku od 72h proverava od strane oranizatora. Organizator neće uzimati u obzir, odnosno zadržava pravo da ne objavi i diskvalifikuje tekstualni, foto ili video sadržaj koji imaju neprikladan sadržaj (sadržaj komunicira govor mržnje, nasilje, diskriminaciju i drugi tip sadržaja koji nije u skladu sa vrednostima organizatora nagradne igre), kao ni sadržaj koji je indentičan ili podseća na video, foto ili tekstualni sadržaj koji je već objavljen na sajtu www.pantenol.rs.

Izbor dobitnika

Broj „sviđanja“ sadržaja predstavlja kriterijum prema kome se definiše lista učesnika koji su osvojili nagrade za određeni mesec. 3 priče koje prikupe najviše „sviđanja“ u toku određenog meseca biće nagrađene sa Pantenol promotivnim poklon paketom.

Oglasi
Oglasi

Obaveštenje dobitnika o osvojenim nagradama i preuzimanje nagrada

Spisak dobitnika „Moja Pantenol priča“ poklon paketa za određeni mesec se objavljuje do petog kalendarskog dana narednog meseca do 23:59h putem sajta www.panteol.rs u sekciji „Nagrađene Pantenol priče“.

Organizator će dostaviti nagrade dobitnicima nagradnog konkursa na kućnu adresu u roku od 30 dana nakon završetka kalendarskog meseca za koji su se učesnici konkursa kvalifikovali.

Ukoliko organizator sedam dana od dana objavljivanja rezultata, ne može da stupi u kontakt (e-mail ili telefonski poziv) sa dobitnikom nagrade, automatski stiče pravo da pozove drugog dobitnika.

Poklon paketi se šalju poštom, a pobednici konkrusa imaju obavezu da popune dostavljeni formular i da ga pošalju nazad organizatoru o trošku organizatora, u suprotnom gube pravo na nagradu. Prilikom preuzimanja Pantenol poklon paketa pobednici lonkursa će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš).

Pravila i učestvovanje

Za pravila Pantenol konkursa i učestvovanje poseti www.pantenol.rs