Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

Najlepše želje nagradna igra/nagradni konkurs traje od 26.09.2022 do 10.10.2022. godine.

Nagrade:

  • 1 x bicikl za 1. mesto
  • 1 x polaroid za 2. mesto
  • 1 x projektor za 3. mesto
  • 1 x gramofon za 4. mesto
  • 10 x utešna nagrada

Pravo učešća

Pravo učešća imaju sva punoletna lica i maloletna lica koja su navršila 13 godina, korisnici Instagrama, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Kako učestvovati?

  1. Objave fotografiju na svom Instagram profilu kao post ili story objavu
  2. Objavljeni sadržaj treba da sadrži Najlepše želje Kapri čokoladu i/ili praline fotografisane na kreativan način, u letnjem setingu.
  3. Tagujte i zaprate Instagram stranice Najlepše želje www.instagram.com/najlepsezelje/ i IDEA Srbija www.instagram.com/ideasrbija

Napomene:

Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom i tekstom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju

Učestvovanjem, pobednik konkursa izričito izjavljuje da isključivo organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na fotografijama (autorsko delo) bez obaveze navođenja imena autora.

Odabir dobitnika

Izbor 14 nagrađenih učesnika vršiće stručni žiri organizatora prema kriterijumu kreativnosti i isti će biti rangirani po principu 4 mesta za glavne nagrade i 10 mesta za utešne nagrade.

Pobednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Objava dobitnika

Proglašenje dobitnika biće objavljeno dana 13.10.2022. godine.

Imena dobitnika biće objavljena na Instagram stranicama Najlepših želja i IDEA Srbija, kao i na sajtovima www.najlepsezelje.com i www.idea.rs

Imena maloletnih dobitnika biće objavljena isključivo uz pristanak i pisanu saglasnost njihovih roditelja odnosno zakonskih zastupnika.

Pravila

Ova Najlepše želje nagradna igra traje do 10.10.2022., a za pravila posetite najlepsezelje.com

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!