Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Nagradni konkurs „Na eks talenti“ organizuje od 20.07.2020. godine u 00:00h do 23.08.2020. godine u 23:59h na teritoriji Republike Srbije i Crne Gore.

Nagrade:
Po završetku konkursa biće dodeljena glavna nagrada – vaučer u vrednosti 100.000,00 dinara, koji se može iskoristiti isključivo za kupovinu u bilo kom prodajnom objektu maloprodajnih lanaca WINWIN SHOP DOO i TEHNOMANIJA DOO na teritoriji Srbije, i maloprodajnog lanca Texnomax DOO Crna Gora.
Na kraju svake nedelje biće dodeljene 3 nagrade u obliku VAUČERA, u vrednosti od po 10.000,00 dinara, koji se mogu iskoristiti isključivo za kupovinu u bilo kom prodajnom objektu maloprodajnih lanaca WINWIN SHOP DOO i TEHNOMANIJA DOO na teritoriji Srbije, i maloprodajnog lanca Texnomax DOO Crna Gora.

Pravo učešća na konkursu imaju punoletna lica sa uredno prijavljenim prebivalištem u Republici Srbiji i Crnoj Gori, a organizuje ga BAHUS doo Striža.

Kako učestvovati?

Oglasi

Postavi video zapis u kome pokazuješ svoj talenat. Maksimalna dužina trajanja video sadržaja je ograničena na 60 sekundi. Sva postavljena videa, biće vidljiva u aplikaciji nakon odobrenja od strane administratora. Učesnici imaju pravo da postave više od jednog video sadržaja. Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je postavljeni sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Učesnik jemči da sa prijavljenim sadržajem u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi učesnik koji je postavio sadržaj.

Nagradni konkurs traje 5 nedelja:
Prva nedelja konkursa traje u periodu od 20.07.2020. godine od 00:00h do 26.07.2020. godine u 23:59h
Druga nedelja konkursa traje u periodu od 27.07.2020. godine od 00:00h do 02.08.2020. godine u 23:59h.
Treća nedelja konkursa traje u periodu od 03.08.2020. godine od 00:00h do 09.08.2020. godine u 23:59h
Četvrta nedelja konkursa traje u periodu od 10.08.2020. godine od 00:00h do 16.08.2020. godine u 23:59h
Peta nedelja konkursa traje u periodu od 17.08.2020. godine od 00:00h do 23.08.2020. godine u 23:59h.

Nagrade se dodeljuju za video sadržaje za koje žiri proceni da su najkreativnije. Stručni tročlani žiri čine predstavnici kompanije BAHUS. Imena dobitnika nedeljnih nagrada biće objavljena na web sajtu u okviru odeljka DOBITNICI, najkasnije u roku od 48 sati od završetka nedelje u kojoj su objavljene na web sajtu. Korisnici će o nagradama biti obavešteni, telefonom ili email-om.

Za pravila i učestvovanje klikni OVDJE