Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Nagradna igra RAJIĆEVA SHOPPING CENTERA traje od 20.6.2020. godine do 18.7.2020. godine.

Nagrade su:
GLAVNA NAGRADA
3 x Piaggio Beverly
DNEVNE NAGRADE
20 x Rajićeva Šoping kartica u iznosu od 5.000rsd
20 x Kolač vaučer za Mama Shelter restoran
VIKEND NAGRADE SUBOTA
4 x Rajićeva Šoping kartica u iznosu od 10.000rsd
4 x Pizza vaučer za Mama Shelter restoran
VIKEND NAGRADE NEDELJA
4 x Rajićeva Šoping kartica u iznosu od 10.000rsd
4 x Pizza vaučer za Mama Shelter restoran

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) izuzev lica zaposlenih kod priređivača, u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA, ul. Lješka br. 1/3, matični broj: 21348848, u privrednom društvu ABD DOO BEOGRAD.

Za učestvovanje potrebno je ostvariti kupovinu u minimalnoj vrednosti od 2.000,00 dinara za što se na kasi dobija fiskalni račun na kojem se nalazi redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj. Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 4488.
SMS poruka se sastoji iz cifara koje čine redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine.
(Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa BI brojem 123456, onda šalje SMS na broj 4488 sa tekstom: 123456)
Broj 4488 biće dostupan za slanje sms-a počev od 20. juna 2020. godine u 08:00 časova do 18. jula 2020. godine u 16:00 časova.
SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike VIP mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).
Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini.

Oglasi

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana za prethodni radni dan tokom trajanja nagradne igre i to počev od 23.06.2020. godine u 10:00 časova, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 2 DNEVNE nagrada i to jedan dobitnik vaučer kartica UniCredit banke u vrednosti od 5.000,00 dinara i jedan dobitnik Kolač vaučera.
Biće izvučeno ukupno 40 dobitnik DNEVNE nagrade.

IZVLAČENJE GLAVNE NAGRADE
Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 2.000,00 dinara i budu poslali SMS na broj 4488 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.
Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno:
-18.07.2020. godine u 18:00 časova (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 4488 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 20. juna 2020. godine u 08:00 časova do 18. jula 2020. godine u 16:00 časova.
Biće izvučeno ukupno 3 dobitnik glavne nagrade.
Jedno lice ne može biti dobitnik GLAVNE NAGRADE više puta.
Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Dobitnik DNEVNE NAGRADE SUBOTA I DNEVNE NAGRADE NEDELjA može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Objavljivanje dobitnika GLAVNE NAGRADE biće vršeno na internet strani www.rajicevashoppingcenter.rs/ nagrade-su-u-rajićevoj najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Odmah nakon utvrđivanja dobitnih kodova za DNEVNE nagrade, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio, roku u kom je dužan da preuzme nagradu i o načinu preuzimanja iste. Dobitnik je dužan da nagradu preuzme u roku od 2 radna dana od dana kada je obavešten o osvojenoj nagradi. Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na istu.

Dobitnici će dnevnu nagradu preuzimati na Info pultu koji se nalazi na centralnom delu „Rajićeva Shopping Center“ u Beogradu, ul. Kneza Mihaila br. 54 i to svakog radnog dana u periodu od 10:00č do 17:00č.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. BI broj, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Oglasi
Oglasi

Po završenom izvlačenju i utvrđivanju dobitnih kodova, priređivač nagradne igre preuzima obavezu obaveštenja dobitnika o osvojenoj GLAVNOJ NAGRADI. Obaveza priređivača je da dobitnika kontaktira putem mobilnog telefona u roku od 8 dana od dana izvlačenja, te ga obavesti o osvojenoj nagradi, načinu i roku preuzimanja iste.

Za više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) kliknite OVDE