Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Nagradna igra se priređuje u trajanju od 30 dana, u periodu od 01. Novembra 2018. godine do 30. Novembra 2018. godine.

NAGRADNI FOND Broj komada Pojedinačna vrednost nagrada sa PDV-om Ukupna vrednost nagrada sa PDV-om
1. nagrada Glavna nagrada – Motor Harley Davidson Iron 883 1 RSD 1,194,485.59 RSD 1,194,485.59
2. nagrada Jack Daniel’s Originalno Bure 3 RSD 16,363.00 RSD 49,088.99
3. nagrada Jack Daniel’s Eksterni Punjač 10 RSD 2,589.39 RSD 25,893,90
4. nagrada Jack Daniel’s Originalni Kačket 10 RSD 939.11 RSD 9,391,10
5. nagrada Jack Daniel’s Originalna Majca 30 RSD 499.20 RSD 14,976.00
6. nagrada Jack Daniel’s Originalna Inox Šolja 50 RSD 945,56 RSD 47,278.00
7. nagrada Jack Daniel’s Originalna Pljoska Gravirana 100 RSD 557.26 RSD 55,726,00
Ukupna vrednost nagradnog fonda: RSD 1.396.839,58

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije. Nagradna igra važi isključivo za kupovine navedenih proizvoda robne marke Jack Daniel’s koje su realizovane u MERKATOR sistemu – Mercator, Roda, Idea i to u svim formatima radnji: Hipermarket, Supermarket, Mega i male radnje.

Svi proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri učestvuju na način da potrošač u periodu trajanja nagradne igre kupovinom najmanje jednog – bilo kog proizvoda od navedenih robnih marki, u radnji iz Mercator Sistema, stiče osnov za učešće u Nagradnoj igri. Po izvršenoj kupovini učesnik uz fiskalni račun dobija I slip na kome se nalazi broj – u daljem tekstu “Kod”. Učesnik šalje Kod sa slipa putem SMS poruke ili putem web-a na sajtu www.izaberiput.rs.
Ispravna prijava koja sadrži Kod poslat u odgovarajućem formatu putem SMS poruke ili putem web-a na sajtu www.izaberiput.rs poslata u periodu od 01. Novembra 2018. u 12:00 časova zaključno sa 29. Novembrom 2018. godine, najkasnije do 21:00 čas učestvuje u izvlačenju shodno uslovima opisanim u ovim Pravilima.
Cilj nagradne igre jeste da potrošači putem slanja Kodova na način definisan u ovim Pravilima postaju potencijalni dobitnici neke od predviđenih nagrada.
SLANjE KODOVA

Oglasi

Svaki učesnik bira način na koji će da pošalje svoj Kod:
– Slanjem prijave odnosno Koda putem SMS-a na broj 3322
– Slanjem prijave odnosno Koda putem web sajta www.izaberiput.rs gde će učesnik radi kompletiranja prijave morati da ostavi i broj telefona na predviđen način.
Na Broj 3322 učesnik šalje SMS sa brojem sa slipa (Kod). Poruke koje su poslate u drugačijoj formi od one koja je navedena ili na bilo koji način sadrži nepravilno unetu prijavu, neće se smatrati ispravnim i neće učestvovati u izvlačenju.
Ukoliko je prijava poslata u odgovarajućem formatu ista ulazi u bazu podataka. Učesnik koji je poslao Kod putem SMS-a dobiće povratni SMS o statusu njegove poruke (prijava je ispravna – prihvaćena, prijava je neispravna ili da je Kod već iskorišćen) i to na telefonski broj sa kog je poslat SMS. Svaki učesnik može za vreme trajanja nagradne igre poslati neograničen broj SMS poruka na broj 3322. SMS poruku na Broj 3322 mogu da šalju korisnici usluga svih operatera mobilne telefonije u Republici Srbiji.
Priredjivač nije odgovoran ukoliko iz bilo kog razloga neki telefon ne može da se prijavi na SMS nagradni servis.
SMS poruka se naplaćuje učesniku nagradne igre po ceni osnovne poruke operatera i to:
– za korisnike MTS mobilne mreže: 3,60 din (u cenu je uračunat PDV)
– za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,60 din (u cenu je uračunat PDV)
– za korisnike Vip mobilne mreže: 3.48 din (u cenu je uračunat PDV)

U izvlačenju učestvuju sve ispravne prijave koje su poslate u periodu od 01.11.2018. od 12:00 časova pa do 29.11.2018. do 21:00 čas. Izvlačenje se obavlja automatski i pobednici se obaveštavaju SMS porukom. Izvlačenje nagrada je 30.11.2018. u 12:00 časova.

Sve nagrade se izvlače na kraju Nagradne igre i to redosledom od poslednje 7. (sedme) nagrade, pa sve do prve i najveće nagrade. Poslednja se izvlači nagrada motor Harley Davidson Iron. Svaka pravilno poslata prijava sa validnim Kodom od 01.11.2018. u 12:00 časova pa do 29.11.2018. do 21:00 čas učestvuje u nagradnoj igri. Izvlačenje nagrada je 30.11.2018. u 12:00 časova.
Nema ograničenja u broju poslatih Kodova po učesniku. Jedan telefonski broj može da bude izvučen kao dobitan neograničeno puta uz uslov da je svaki put učestvovao sa jedinstvenim Kodom.

Svaki dobitnik izvlačenja dobija obaveštenje o izvučenoj nagradi putem SMS poruke na broj sa kojeg je prijavljen dobitni Kod. Ostali učesnici, čiji Kod nije izvučen, a poslali su ispravne poruke u toku trajanja nagradne igre ne obaveštavaju se o statusu nagrade, jer obaveštenje dobijaju samo dobitnici nagrada. Spisak brojeva telefona sa skrivene poslednje tri cifre dobitnika takođe će biti objavljen i na web sajtu www.izaberiput.rs najkasnije u naredna 24 sata nakon izvlačenja. Spisak dobitnika nagrada biće objavljen po završetku nagradne igre na web sajtu www.izaberiput.rs

Oglasi
Oglasi

Za pravila i prijavu klikni OVDE