Klikni i pošalji komentar ili pitanje
Oglasi

Ovo su dve nagradne igre u dva BIG objekta.
BIG nagradna igra se priređuje u objektima BIG tržnog centra u Novom Sadu, Sentandrejski put 11, u periodu od 20.08.2018. godine zaključno sa 18.09.2018. godine. Izvlačenje dobitnika biće održano dana 18.09.2018. godine, u 18 časova
i
„BIG FASHION„ tržnog centra u Beogradu, Višnjička 84 u periodu od 20.8.2018. godine zaključno sa 18.9.2018. godine. Izvlačenje dobitnika biće održano dana 18.9.2018. godine u 18 časova.

Nagrade u nagradnoj igri su:
1 x Poklon kartica “VisaCard Prepaid” “Unicredit” banke vrednosti 236.000,00 RSD za kupovinu robe i usluga u tržnom centru BIG, sa rokom važenja do 30.4.2019. godine.
1 x Poklon kartica “VisaCard Prepaid” “Unicredit” banke vrednosti 118.000,00 RSD za kupovinu robe i usluga u tržnom centru BIG, sa rokom važenja do 30.4.2019. godine.
1 x Poklon kartica “VisaCard Prepaid” “Unicredit” banke vrednosti 59.000,00 RSD  za kupovinu robe i usluga u tržnom centru BIG, sa rokom važenja do 30.4.2019. godine.
50 x Poklon kartica “VisaCard Prepaid” “Unicredit” banke vrednosti 12.000,00 RSD za kupovinu robe i usluga u tržnom centru BIG, sa rokom važenja do 31.12.2018. godine.

Pravo da učestvuju u Nagradnoj igri imaju svi punoletni građani Republike Srbije sa stalnim mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Lica koja u periodu od 20.8.2018. godine sa početkom u 10 časova pa zaključno sa 17.9.2018. godine do 22 časova, kada je poslednji rok za učestvovanje u Nagradnoj igri, u maloprodajnim objektima u okviru BIG tržnog centra/BIG FASHION“ tržnog centra ili u “Cineplexx” bioskopu u okviru „ BIG FASHION“ tržnog centra ili u“CineStar” bioskopu u okviru BIG tržnog centra, ostvare kupovinu u iznosu od minimum 1.000,00 dinara i uredno, potpuno i tačno popune koverat sa svojim podacima (ime, prezime, broj telefona, e-mail) u koji će ubaciti orginal jednog fiskalnog računa, odnosno biskopske karte u iznosu od minimum 1.000,00 dinara ili orginale više fiskalnih računa, odnosno biskopskih karti koji kumulativno odnosno zbirno iznose minimum 1.000,00 dinara, s tim da je uslov da su kupovine izvršene u istom danu i da se na fiskalnim računima vidi BI broj fiskalnog računa, i popunjenu kovertu ubace u kutiju namenjenu za tu svrhu koja će se nalaziti na vidnom mestu u prizemlju BIG tržnog centra, smatraju se učesnicima nagradne igre.
Transakcije u menjačnici ne ispunjavaju uslov za učešće u Nagradnoj igri i neće biti prihvaćene.
Koverte iz prethodnog stava će svaki potencijalni učesnik moći da preuzme na kasi maloprodajnix objekata u okviru BIG tržnog centra.
Pojedinačni iznosi na fiskalnim računima i kartama za “CineStar”/Cineplexx bioskop se mogu sabirati, ukoliko je kupovina obavljena u istom danu.

Oglasi

Izvlačenje dobitnika biće održano dana 18.9.2018. godine, u 18 časova, u BIG Tržnom centru u Novom Sadu, Sentandrejski put 11.
Izvlačenje dobitnika biće održano dana 18.9.2018. godine, u 18 časova, u „ BIG FASHION“ tržnom centru u Beogradu, Višnjička 84.

Priređivač će kontaktirati dobitnike putem telefona ili e-maila koji su dobitnici uneli na koverte u roku od 3 dana od dana izvlačenja dobitnika, kada će biti dogovoren način preuzimanja nagrade.
Detaljna pravila nagradne igre BIG tržnog centra Novi Sad možete pronaći OVDE
Detaljna pravila nagradne igre BIG Fashion Beograd možete pronaći OVDE