Klikni i pošalji komentar ili pitanje

Trajanje:

mts nagradna igra traje od a 27.12.2021. godine, zaključno petka 31.12.2021. godine

Nagrade:

  • 4 x FLUID RED boca
  • 4 x POWER BANK eksterna baterija
  • 4 x poklon paketa koji sadrži usb, hemijsku olovku i notes

Ukupno 12 nagrada

Pravo učestvovanja

Pravo učešća na mts konkursu imaju svi korisnici internet mreže sa prebivalištem u Republici Srbiji, koji imaju registrovan profil na društvenoj mreži Tik Tok https://www.tiktok.com

Ukoliko je pobednik maloletno lice, prilikom dodele nagrade mora doći u prisustvu staratelja
sa ličnom ispravom.

Lica zaposlena kod organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili
realizaciji izbora Konkursa ne mogu učestvovati.

Kako učestvovati?

  1. Zaprati nalog TikTok @mts.tvojsvet
  2. Ispod mts nagradne objave napiši kreativan odgovor na temu „Zašto bi trebalo da baš ti osvojiš nagradu?“
  3. Lajkuj TiTok objavu mts konkursa
  • Odgovori na zadatu temu šalju se u komentarima ispod nagradnog posta na mts Tiktok zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.
  • Odgovor se mora postaviti sa privatnog naloga.
  • Nije dozvoljeno postavljati odgovore sa lažnih (nevažećih) naloga

Utvrđivanje dobitnika

Komisija koja je sastavljena od predstavnika organizatora će razmatrati svaki odgovor koji ispunjava kriterijume i odabrati 12 najzanimljivijih, najkreativnijih i najduhovitijih odgovora.

Dobitnici nagrada će biti kontaktirani putem poruke, u roku od 3 dana od dana proglašenja pobednika, sa informacijama o primopredaji nagrade. Prilikom obaveštavanja, Organizator će obavestiti pobednika o datumu predaje nagrade.

Način i rok predaje nagrada

Dobitnik je u obavezi da se u roku od 24 časa od primanja poruke javi organizatoru, dostavi podatke i prihvati nagradu.

U slučaju da dobitnik u navedenom periodu ne obavesti organizatora o prihvatanju nagrade i ne dostavi tražene podatke, dobitnik gubi pravo na dobijenu nagradu, i komisija bira sledećeg dobitnika po istom postupku.

Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta iz kojeg je vidljivo ime i prezime lica koje odgovara imenu i prezimenu saopštenom prilikom slanja poruke organizatoru.

Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nema boravište na teritoriji Republike Srbije nagrada će se dodeliti sledećem učesniku odabranom po istim kriterijumima.

Pravila i učestvovanje

Za učestvovanje u mts TikTok konkursu kliknite OVDE

Za pravila mts konkursa kliknite OVDE

NAJNOVIJE NAGRADNE IGRE SU ISPOD OGLASA

Subscribe
Notify of
0 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!