31 komentara - pogledaj ili pošalji pitanje

Trajanje:

Nova MOL nagradna igra je na stranici www.nagradneigrers.com/tag/mol

MOL nagradna igra o dispod je trajla od 15.12.2022. godine u ponoć do 26.01.2023. godine do 23:59 časova.

Objava dobitnika

Dobitnik glavne nagrade automobila Mercedes GLA 180 je Nikola Gencel iz Novog Sada
Dobitnik nedeljne nagrade izvučene 26.01.2023. godine je Jugoslav Savkov, Novi Sad

Imena svih dobitnika nedeljnih nagrada i glavne nagrade su objavljena na internet strani evo.molserbia.rs/promocije i društvenim mrežama MOL Serbia (Facebook i Instagram) u roku od 24 sata od izvlačenja glavne nagrade.

Imena svih dobitnika biće dodatno objavljen i u dnevnom listu Danas najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja Nagradne igre.

Nagrade:

 • Glavna nagrada:
  • 1 x automobil Mercedes GLA 180 vrednosti 3.613.856,46 RSD
 • Nedeljne nagrade:
  • 6 x 15.000 bonus poena* na MOL PLUS KLUB kartici lojalnosti**

** U slučaju da izvučeni dobitnik nema MOL PLUS KLUB karticu, ista će biti izdata na njegovo ime i na nju će biti pripisani osvojeni bodovi

Pravo učešća

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica koja su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji (izuzev Kosova i Metohije).

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni i druga radno angažovana lica u MOL Srbija i pravnih subjekata kojima je u skladu sa važećim ugovorom data bilo koja MOL servisna stanica na upravljanje i franšiznih partnera priređivača, kao i sva lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji nagradne igre.

Kako učestvovati?

 1. Sipaj najmanje 20 litara bilo kog goriva (EVO 95, EVO 95 Plus, EVO Dizel, EVO Dizel Plus, TNG-a) u jednoj transakciji
 2. Sačuvaj fiskalni račun do kraja nagradne igre
 3. Registruj se za nagradnu igru na jedan od dva načina:
  • u MOL GO aplikaciji neophodno je da si registrovani korisnik MOL plus klub kartice lojalnosti u okviru mobilne aplikacije MOL Go
   ili
  • Poseti evo.molserbia.rs , unesi svoje lične podatke i PFR broj sa fiskalnog računa
 4. Ako prilikom kupovine minimum 20 litara goriva koristiš MOL PLUS KLUB karticu lojalnosti, tvoja šansa za osvajanjem neke od vrednih nagrada se duplira, jer ćeš automatski biti unet u bazu potencijalnih dobitnika dva puta!

Spisak servisnih stanica koje učestvuju u nagradnoj igri možete proveriti OVDE

VAŽNO!
Bez obzira na navedene potvrde registracije, učesnik je dužan da sačuva fiskalni račun o obavljenoj transakciji na osnovu koje je izvršio registraciju, kao dokaz o učestvovanju u nagradnoj igri.

Registracija putem mobilne aplikacije MOL Go

Sa linkova u nastavku možete preuzeti MOL GO aplikaciju:

Ukoliko se prilikom kupovine koristi/skenira virtuelnu karticu lojalnosti, prilikom registracije putem MOL GO aplikacije nije potrebno uneti broj fiskalnog računa budući da u mobilnoj aplikaciji postoji istorija transakcija registrovanog korisnika gde će se automatski nakon prijave za učešće u nagradnoj igri obeležiti transakcije kvalifikovane za učešče u nagradnoj igri.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenju dobitnika glavne nagrade

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade biće održano dana 27.01.2023.godine, u 12:00 časova, u sedištu MOL Srbija i prenosiće se uživo na društvenim mrežama MOL Srbija.

Kontrolu procesa izvlačenja dobitnika glavne nagrade sprovodi tročlana komisija koju čine predstavnici priređivača.

U izvlačenju dobitnika glavne nagrade, učestvuju sve transakcije prijavljene od 15.12.2022. godine počev od 00:00h do 26.01.2023. godine u 23:59 časova.

Izvlačenje dobitnika nedeljnih nagrada

U izvlačenju dobitnika nedeljnih nagrada, učestvuju sve transakcije prijavljene prema sledeće rasporedu:

NagradeDatumi transakcija koje
učestvuju u izvlačenju
Datum izvlačenja nedeljnih
nagrada
1 nedeljna nagrada15.12.2022 – 21.12.202222.12.2022.
1 nedeljna nagrada22.12.2022 – 28.12.202229.12.2022.
1 nedeljna nagrada29.12.2022 – 04.01.202305.01.2023.
1 nedeljna nagrada05.01.2022 – 11.01.202312.01.2023.
1 nedeljna nagrada12.01.2022 – 18.01.202319.01.2023.
1 nedeljna nagrada19.01.2022 – 25.01.202326.01.2023.

Obaveštavanje dobitnika

Priređivač će kontaktirati dobitnike putem telefona koji su dobitnici uneli na elektronskoj prijavi u roku od 7 radnih dana od dana izvlačenja dobitnika, kada će biti dogovoren način preuzimanja nagrade.

Ukoliko priređivač, bez svoje krivice, ne ostvari kontakt sa dobitnikom u roku od 7 radnih dana od dana izvlačenja dobitaka, dobitnik gubi pravo na nagradu.

Obaveza je svakog učesnika da redovno proverava MOL Go aplikaciju i pozive na svom telefonu kao i da u toku nagradne igre bude dostupan radi prijema obaveštenja i ovo je isključiva odgovornost svakog učesnika.

Dodela nagrada

Dobitnicima će nagrade biti uručene najkasnije 27.03.2023. godine

Pomoć

Za sva pitanja u vezi MOL PLUS KLUB kartice lojalnosti kontaktirajte MOL Serbia na e-mail Podrska@molplusklub.rs

Odgovor na sva Vaša pitanja u vezi sa MOL robom i uslugama na benzinskim stanicama možete dobiti usmeno pozivom na broj 063/377778 ili pisanim putem na e mail customer.care@molserbia.rs

Pravila i prijava

Za prijavu na web stranici posetite www.evo.molserbia.rs/promocije

MOL nagradna igra traje do 26.01.2023, a za pravila u PDF-u posetite www.molserbia.rs

Subscribe
Notify of
31 Komentari
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare na dnu ove stranice!